(15.30 hodin)
(pokračuje Vojíř)

Druhý dotaz, který jsem opakované pokládal, byl dotaz, kdy bude ukončena dle mého soudu nezákonná nucená správa VZP. Prokáže-li se dokonce, že je nezákonná, tak já si myslím, že bych musel dát dovětek nebo podotázku, kdo za to bude potrestán, respektive kdo za to ponese odpovědnost aspoň. Byli jsme ujištěni panem premiérem a panem ministrem zdravotnictví, že nucená správa skončí odchodem ředitelky inženýrky Musílkové. Ale většina odborníků a znalců práva a pravidel okolo VZP říká, že to není možné. Prostě nucená správa nemůže začít tím, že si přeji, aby odešla ředitelka. Nucená správa musí začít nějakými jasnými měřitelnými podklady, a teprve když toto je vyřešeno, stabilizováno, tak může taková nucená správa skončit, případně pokud tam dokonce není časové omezení. Já předpokládám, že toto pan ministr určitě ví. Pokud ne, tak je to velikánská chyba.

Další otázka je, že VZP ubývají pojištěnci. To je fakt. Že pojištěnci vždy v čase migrují, to je také fakt. Otázka jenom zní, jestli náhodou v průběhu nucené správy té migrace není více než obvykle, a druhá podotázka je, zdali to nejsou takzvaně aktivní, chcete-li ti občané, kteří mají svůj výdělek ať už proto, že jsou zaměstnanci, nebo proto, že jsou osoby samostatně výdělečně činné, neboť tímto krokem by docházelo k tomu, že ten propad bude ještě větší, neboť drtivá většina pojištěnců uvnitř VZP jsou takzvaně pojištěnci - berte to v uvozovkách - neaktivní v tom smyslu, že nejsou výdělečně činní a za ně platí stát. Asi víte všichni, že poměr mezi těmi aktivními a těmi neaktivními je v celé České republice 1 : 1, a tudíž tam platí jistý princip solidarity, protože je zjevné, že ta jedna půlka, která odvádí 13,5 % ze svých příjmů, dotuje tu druhou část, neboť stát za ni platí velmi velmi malou částku. Já netvrdím, že ten model tak nemá být. Otázka je, jestli ten poměr je správný. A tady se nabízí otázka, jestli je pravdou, co probleskuje někde, že existuje úvaha sociální demokracie, že chce zvýšit zátěž těch aktivních. To znamená, že by neplatili už 13,5 %, ale o něco více.

Další dotaz, který mám, je o tom, zdali je pravdou, že k ozdravění především teďka VZP by mělo sloužit jakési zaúvěrování. Úvěr ve výši pěti miliard korun, který by měl napomoci tomu, aby se zlepšilo takzvané cash flow neboli tok peněz. Ale každý hospodář ví, že vezmu-li si úvěr, tak musím říci, kdy a z čeho ho pokryji. Nehledě na to, že neznám banku, která by jakékoliv instituci, i kdyby to byla instituce, která má vztah k státu, prostě půjčila zadarmo. A ty úroky nejsou laciné. Může si tedy dovolit VZP vzít takovýto úvěr a ještě tedy platit tyto úroky? Já si myslím, že nikoliv, to není prostě možné.

A v této souvislosti, když už jsem nastínil otázku toku peněz, tak se musím zeptat, co si myslí vláda, že se stane, když urychlí svou vlastní platbu, kterou by jinak zaplatila v březnu, v dubnu, tak ji dá v lednu. Neudělá nic, protože ten tok je obecně zarámován, množství peněz je předurčeno, a tak jestli teď bude v lednu něco vykryto, tak se vykrývá září, říjen, listopad starého roku a dojde k tomu, že prostě jednou ty peníze dojdou. Chce tato vláda to udělat tak, aby došly až po volbách? Já si myslím že ano.

Takovýchto otázek bych tady mohl pokládat opravdu mnoho a nikdy nedostanu seriózní odpověď. Vždy uslyším pouze jakési domněnky, vytáčky, případně osočení, že tu něčemu bráníme, tu za něco buď historicky, nebo nyní můžeme. To není opravdu cesta k tomu, abychom naše zdravotnictví stabilizovali. A toto zdravotnictví, české zdravotnictví, tu stabilizaci potřebuje jako sůl.

Opakovaně jsem vyzýval, aby ministr Rath odstoupil. Já si myslím, že dokonce už je pozdě. Už se nedá nic dělat, než aby vláda bez ohledu, jestli bude v křesle ministra zdravotnictví pan doktor Rath či někdo jiný, jestli v čele VZP bude ta či ona osoba, musí vláda zasednout a učinit takové kroky a takový koncept přijmout, aby se české zdravotnictví stabilizovalo a aby si pamatovali, že tu není ani pro Poslaneckou sněmovnu, ani pro vládu, ani pro Ministerstvo zdravotnictví, ale především pro pojištěnce a pacienty.

Děkuji za pozornost. (Potlesk zprava.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Tak. A prosím nyní pana poslance Kotta, který je v této chvíli, myslím, posledním přihlášeným do obecné rozpravy.

 

Poslanec Petr Kott: Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, někteří naši kolegové se zřejmě řídí heslem "opakování je matka moudrosti", takže už poněkolikáté tu zaznívají stejná slova. Ale já bych se chtěl vrátit k meritu věci a k tomuto bodu.

Podívejme se na problém odvolání ředitelky Jiřiny Musílkové racionálně. Dnes skutečně poprvé v historii této země si myslím, že skutečně jsou pacienty znejistěni situací, a myslím si, že mi dáte zcela jasně za pravdu, že koexistence paní generální ředitelky Musílkové a ministra zdravotnictví Davida Ratha je nemožná. Za normální standardní situace bych si přál, abychom vyčkali závěrů vyšetřovací komise k hospodaření VZP, kde by snad jsme mohli podle závěrů této komise racionálně rozhodnout, zda paní ředitelku odvolat. To ale je čas minimálně tří měsíců. My víme, co můžeme a co nemůžeme. Tato Sněmovna samozřejmě nemůže odvolat ministra. Tato Sněmovna může vyslovit nedůvěru vládě, zároveň tato Sněmovna může odvolat generální ředitelku Musílkovou.

Myslím si, že rozhodnutí je poměrně snadné, jak jsem řekl. Můžeme odvolat pana ministra Ratha? Nemůžeme. Můžeme odvolat paní ředitelku Musílkovou? Můžeme. Můžou spolu tito dva lidé koexistovat? Nemůžou. Myslím si, že řešení je nabíledni.

Zároveň zde oznamuji, že já o odvolání paní ředitelky Musílkové nebudu hlasovat, nebudu hlasovat vůbec, ani se nezdržím, ani nebudu pro, ani proti, neboť jsem členem této vyšetřovací komise. A pokud bych dnes hlasoval, tak by to bylo, jako když soudce vyřkne verdikt ještě předtím, než zahájí soud a vyslechne svědky.

Děkuji vám za pozornost.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Tak. Nyní se o slovo přihlásil ministr zdravotnictví David Rath. Další žádnou přihlášku nemám. Prosím pana ministra, má slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR David Rath: Pane předsedo, dámy a pánové, dovolím si shrnout pár faktů a současnou situaci.

Současný stávající management Všeobecné zdravotní pojišťovny vykázal zhruba v polovině loňského roku deficit ve výši 11 miliard a avizoval ke konci roku 2005 dluh ve výši 16 miliard.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP