(16.20 hodin)

Poslankyně Soňa Marková: Tím jsme se vypořádali s pozměňovacími návrhy pana poslance Doktora.

Budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pod písmenem E pana poslance Krilla. Je to návrh pod E1. Stanovisko je neutrální. (Ministr nechává na posouzení poslanců a poslankyň.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 1449. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 1449 z přítomných 96 pro 20, proti 38. Návrh nebyl přijat.

 

Poslankyně Soňa Marková: Nyní se budeme zabývat pozměňovacími návrhy pod písmenem F paní poslankyně Dostálové. Nejprve o návrhu F1. Návrh je nehlasovatelný, byl schválen D1. Proto návrh pod písmenem F2, stanovisko je záporné. (Ministr také nedoporučuje.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 1450. Kdo je pro? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 1450 z přítomných 96 pro 14, proti 65. Návrh nebyl přijat.

 

Poslankyně Soňa Marková: Dále je návrh pod písmenem F3. Stanovisko je záporné.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach: Myslím si, že pokud neprošel bod F2, mělo by to být nehlasovatelné, protože to spolu souvisí. Mám názor negativní.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní kolegyně Dostálová tady není, nemůžeme se jí zeptat. Nejjednodušší bude zahájit hlasování pořadové číslo 1451 a zeptat se, kdo je pro. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 1451 z přítomných 96 pro 16, proti 61. Návrh nebyl přijat.

 

Poslankyně Soňa Marková: Dále je návrh pod písmenem F4. Stanovisko záporné.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach: Návrh je opět v rozporu s několika mezinárodními úmluvami. Zásadní nesouhlas.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 1452. Kdo je pro? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 1452 z přítomných 96 pro 16, proti 67. Návrh nebyl přijat.

 

Poslankyně Soňa Marková: Návrh F5 je podle mého názoru nehlasovatelný. Budeme proto hlasovat o návrhu F6. Stanovisko záporné. (Ministr zásadně nedoporučuje.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 1453. Kdo je pro? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 1453 z přítomných 96 pro 16. Návrh nebyl přijat.

 

Poslankyně Soňa Marková: Návrhy F7 a F8 jsou podle mého názoru nehlasovatelné. Znamená to, že budeme hlasovat o návrhu F9. Stanovisko je záporné. (Ministr nedoporučuje.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 1454. Kdo je pro? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 1454 z přítomných 96 pro hlasovalo 17, proti 64. Návrh nebyl přijat.

 

Poslankyně Soňa Marková: F10 je také nehlasovatelný. Budeme hlasovat o F11. Stanovisko je záporné.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach: Mám pocit, že jestliže byl přijat bod A16, pak je tento bod nehlasovatelný. I tak zásadně nesouhlasím.

 

Poslankyně Soňa Marková: Jak jsem byla upozorněna, tento bod je také nehlasovatelný. Omlouvám se Poslanecké sněmovně.

Nyní máme návrh pod písmenem F12. Stanovisko je záporné. (Ministr nedoporučuje.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování číslo 1455. Kdo je pro? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 1455 z přítomných 96 pro 17, proti 65. Návrh nebyl přijat.

 

Poslankyně Soňa Marková: Nyní návrh pod písmenem F13 bod 1. Stanovisko je záporné. (Ministr nedoporučuje.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 1456. Kdo je pro? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 1456 z přítomných 96 pro 14, proti 64. Návrh nebyl přijat.

 

Poslankyně Soňa Marková: F13 bod 2. Stanovisko záporné.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach: V poznámce mám, že je v rozporu se všemi úmluvami a zákony, takže zásadní nestanovisko.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 1457. Kdo je pro? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 1457 z přítomných 95 pro 17, pro 69. Návrh nebyl přijat.

 

Poslankyně Soňa Marková: Návrh pod písmenem F13 bod 3. Stanovisko záporné. (Ministr nedoporučuje.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 1458. Kdo je pro? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 1458 z přítomných 96 pro 20, proti 64. Návrh nebyl přijat.

Poslankyně Soňa Marková: Další je F13 bod 4. Stanovisko je záporné. (Ministr nedoporučuje.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 1459. Kdo je pro? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 1459 z přítomných 96 pro 16, proti 65. Návrh nebyl přijat.

 

Poslankyně Soňa Marková: Návrh pod písmenem F13 bod 5. Stanovisko záporné. (Ministr nedoporučuje.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 1460. Kdo je pro? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 1460 z přítomných 96 pro 18, proti 69. Návrh nebyl přijat.

 

Poslankyně Soňa Marková: Návrh pod písmenem F14. Stanovisko záporné.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach: Nedoporučuji. Už ani neuvádím, že je to v rozporu s mezinárodními úmluvami.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 1461. Kdo je pro? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 1461 z přítomných 96 pro 15, proti 69. Návrh nebyl přijat.

 

Poslankyně Soňa Marková: F15 bod 1. Stanovisko záporné. (Ministr stanovisko neutrální, spíše minusové.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 1462. Kdo je pro? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 1462 z přítomných 96 pro 23, proti 56. Návrh nebyl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP