(10.40 hodin)

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Vyslechli jsme návrh procedury. Táži, zda má někdo námitku proti navržené proceduře hlasování. Pan kolega Říman jako první, pan kolega Vávra jako druhý. Slovo má pan poslanec Martin Říman.

 

Poslanec Martin Říman: Děkuji, vážená paní místopředsedkyně. Prosil bych - nevím, jestli jsem to stačil sledovat - aby se A12 hlasovalo samostatně. A potom jsem nestihl, jak se má hlasovat o B36 - tam bych také prosil samostatné hlasování. A konečně také E1 bych prosil samostatně - to je celý návrh pana poslance Kaly, který navrhuji hlasovat samostatně.

(Poslanci Říman a Votava konzultují své návrhy se zpravodajem Hojdarem.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Prosím, aby kolegové teď nerušili pana zpravodaje, aby dokázal nám říci, zda je v kolizi, nebo není s návrhem pana poslance Římana.

 

Poslanec Josef Hojdar: Nejsme v kolizi. Jen ještě řeknu to, co tady zřejmě pan kolega Votava má na mysli, že chce, aby se hlasovaly jeho pozměňovací návrhy I1 a I2 dohromady.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Takže úprava procedury zní - I hlasovat jako jeden samostatný bod, to znamená I1 a I2 v jednom hlasování.

Pokud jde o návrhy, které přednášel pan poslanec Říman, pokud tomu rozumím, byly vyjasněny, že to je ve vašem původním návrhu, pane zpravodaji. (Ano.)

Prosím nyní pana poslance Vávru.

 

Poslanec Eduard Vávra: Já ještě doporučuji, aby G se hlasovalo jako jeden celek, protože to spolu souvisí.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Je tu tedy návrh, aby pod písm. G proběhlo pouze jedno hlasování, nikoli tedy odděleně G1 a G2. Souhlasí s tím pan zpravodaj?

(Ano.)

Další připomínky k proceduře nejsou? Pak tedy požádám, abychom si tuto proceduru odhlasovali.

 

Zahájila jsem hlasování pořadové číslo 936 a ptám se, kdo souhlasí s navrženou procedurou. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 936 z přítomných 154 pro hlasovalo 127, proti nikdo, proceduru jsme si tedy schválili.

 

Prosím tedy pana zpravodaje, aby přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním se k nim vyjádřil on i pan místopředseda vlády.

 

Poslanec Josef Hojdar: Děkuji, paní místopředsedkyně. Můžeme tedy začít tak, jak jsme si v souvislosti s procedurou odhlasovali, to znamená, že prvním bodem hlasování bude hlasování o usnesení části hospodářského výboru, a to A1, A2 a A15, A8, A9, A10, A11, a to jako o jednom bloku. (Stanoviska předkladatele i zpravodaje byla kladná.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Ano. Zahajuji hlasování pořadové číslo 936. Kdo souhlasí s tímto návrhem? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 936 z přítomných 153 pro hlasovalo 135, proti nikdo, návrh byl přijat.

 

Poslanec Josef Hojdar: Dále máme hlasovat o B38. Tam ale musíme hlasovat o variantě č. 1 a o variantě č. 2. Navrhuji tedy orientační hlasování, a to s tím, že v první variantě se slova "do tří měsíců" nahrazují slovy "do šesti měsíců", ve druhé variantě slovy "do čtyř měsíců". To znamená, že teď budeme orientačně hlasovat o tom, kdo je pro variantu se šesti měsíci a kdo pro variantu se čtyřmi měsíci.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Já se tedy nejprve zeptám, kdo souhlasí s B38 v první alternativě. Prosím o stanoviska. (Stanoviska předkladatele i zpravodaje byla záporná.)

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 937, a to o první alternativě. Kdo je pro tuto první alternativu? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 937 se ze 153 přítomných pro první alternativu vyjádřili dva příznivci.

 

Nyní budeme hlasovat o alternativě č. 2. Prosím o stanoviska.(Stanoviska předkladatele i zpravodaje byla záporná.)

Zahájila jsem hlasování pořadové číslo 938. Kdo souhlasí s B38 s druhou alternativou? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 938 se z přítomných 153 pro alternativu č. 2 vyjádřili tři příznivci. Alternativa dvě tedy zvítězila. Budeme tedy hlasovat o této alternativě.

 

Kdo souhlasí s tím, aby bod B38 byl schválen ve druhé alternativě? Zahajuji hlasování pořadové číslo 939. Kdo je proti?

V hlasování číslo 939 se z přítomných 153 pro vyjádřil jeden, proti 59, návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Josef Hojdar: Děkuji. Nyní máme hlasovat o bodech A20 až A24. (Stanoviska předkladatele i zpravodaje byla kladná. - Poslanec Vymětal upozorňuje, že se nehlasovalo o B38 v první variantě.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Ano, omlouvám se za to, že jsme zapomněli odhlasovat, zda souhlasíte s návrhem B38 v alternativě 1. To bude tedy předmětem dalšího hlasování.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 940. Kdo je pro B38 v alternativě č. 1? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 940 z přítomných 154 pro byl jeden, proti 64, ani tento návrh nebyl přijat. Můžeme se tedy věnovat dalším návrhům.

 

Poslanec Josef Hojdar: Ano, jsou to návrhy A20 až A24. (Stanoviska předkladatele i zpravodaje byla kladná.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Zahajuji hlasování pořadové číslo 941. Kdo je pro? Kdo je proti?

V hlasování číslo 941 z přítomných 154 se pro vyslovilo 144, proti nebyl nikdo, návrh byl přijat.

 

Poslanec Josef Hojdar: Dále tu máme hlasování o pozměňovacích návrzích pana poslance Býčka, jsou to pozměňovací návrhy k usnesení hospodářského výboru v bodu A4. Budeme o nich hlasovat jako o celku, protože spolu souvisí. (Stanoviska předkladatele i zpravodaje byla záporná.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Zahajuji hlasování pořadové číslo 942. Kdo je pro? Kdo je proti?

V hlasování číslo 942 bylo přítomno 154 poslanců, pro se vyslovilo 38, proti 91, návrh nebyl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP