(9.20 hodin)
(pokračuje Kováčik)

Chtěl bych se vaším prostřednictvím pana kolegy Haška zeptat - myslím si, že naše hlasování o zařazení tak, aby zákon byl projednáván v důstojné atmosféře a v důstojném prostředí, ne jako včera zdravotnictví - zda je ochoten on, případně celý klub sociální demokracie v rámci projednávání zákona o střetu zájmů nebo alespoň v souvislosti s tímto zákonem se také vážněji než dosud bavit o našich návrzích zákona o majetkových přiznáních.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Rozumím správně vašemu vystoupení, pane kolego, že jste nenavrhl žádný návrh? Dobře.

Kdo se další hlásí k programu? Nevidím žádnou ruku, žádný zájem, takže budeme hlasovat o návrzích, které zazněly.

 

Jako první jsou zde dva návrhy pana předsedy volební komise, a to zařadit na dnešek ve 12.30 hodin bod volby, a to bod 176 a 236, což je volba člena Rady České tiskové kanceláře a volba předsedy vyšetřovací komise k Všeobecné zdravotní pojišťovně - eufemisticky řečeno.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 843. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 156 pro 150, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Druhý návrh pana kolegy Hojdy byl zařadit na pátek v 11.30 hodin bod 234, volba místopředsedy a členů prezidia Pozemkového fondu.

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 844. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 163 pro 143, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Další návrh předložil pan kolega Skopal, a to zařadit body 183 a 184 za bod 243 jako šestý a sedmý bod dnešního jednání. Jak nebylo pochyb o důvodnosti návrhu pana kolegy Hojdy, prosím pana poslance Skopala, aby odůvodnil Sněmovně důvodnost pevného zařazení.

 

Poslanec Ladislav Skopal: Důvod je jednoduchý. Jedná se o schválení rozpočtu. Rozpočet se schvaluje před koncem roku včetně národních dotací. Pokud by to nebylo schváleno, je potřeba vytvořit rozpočtová provizoria. U dotací by v podstatě nešlo ani vyplácet dotace a muselo by se to všechno posunout, což by byl špatný signál vůči veřejnosti a zemědělství.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vzhledem k zažité proceduře nejprve musíme nechat hlasovat o tom, jestli Sněmovna akceptuje důvody pro tento návrh. Podle výsledku hlasování potom hlasovat o samotném návrhu.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 845. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 164 pro návrh 121, proti 6. Návrh byl přijat. Sněmovna uznala vaše důvody důvodnými.

 

Nyní rozhodneme o zařazení bodů 183 a 184 za bod 243, který je dnes pátým pevně zařazeným bodem. Jednalo by se tedy dnes o šestý a sedmý bod.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 846. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 165 pro 117, proti 3. Návrh byl přijat. Zařadili jsme na dnešek dva nové body.

 

Pan poslanec Krákora navrhl zařadit na pátek jako třetí bod tisk 1150. Prosím pana poslance, aby předstoupil k řečništi a zkusil přesvědčit Poslaneckou sněmovnu o důvodech, které ho k tomuto návrhu vedou.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, kolegové, důvody jsou asi tři. Za prvé - jako jeden z mála zákonů má tento zákon lhůtu, za druhé - již několikrát byl odložen, za třetí - kdyby byl na pořadu příští týden, není jistá účast pana ministra, takže to předřazujeme. Je to vládní návrh. (Rozruch v sále.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vzhledem k oblíbenosti pana ministra ve Sněmovně bych doporučoval volit jiný důvod, ale zazněl.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 847. Kdo akceptuje důvody, které uvedl pan poslanec Krákora pro hlasování o pevném zařazení? Kdo je proti?

Z přítomných 168 pro návrh 88, proti 25. Návrh byl přijat.

 

Budeme hlasovat o zařazení tisku 1150 jako třetí bod v pátek.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 848. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 170 pro 100, proti 28. Návrh byl přijat. Zařadili jsme třetí bod na pátek.

 

Pan kolega Vykydal navrhl zařadit bod 77, což je první čtení školského zákona, za dnes odpoledne pevně zařazené body, takže by se jednalo o sedmý bod. Prosím pana kolegu Vykydala.

 

Poslanec Ivo Vykydal: Děkuji. Na zdůvodnění mohu zopakovat pouze to, co jsem řekl, když jsem návrh předkládal. Důvodem je, že tato novela je skutečně velmi jednoduchá a zabere nám, doufám, velmi málo času. Nutnost projednání na této schůzi vyplývá z harmonogramu práce parlamentu. To je jeden důvod. Druhým důvodem je, že přestože je novela jednoduchá, pro celou řadu dětí se zdravotním postižením a jejich rodiny je novela velmi nezbytná, protože na základě přijetí nového školského zákona některé děti v příštím školním roce již nebudou moci pokračovat ve vzdělávání na základní škole a systém celoživotního vzdělávání, který je připraven do budoucna, zatím v praxi ještě není do takové míry rozvinut, aby tyto děti nebyly vyloučeny z jakéhokoli vzdělávání vůbec.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP