(10.00 hodin)
(pokračuje Janeček)

To je to, co jsem chtěl sdělit, abych naprosto vyvrátil námitky pana profesora Jičínského, neboť nejsou pravdivé. Jsou to věci, které neodpovídají textu zákona a neodpovídají smyslu toho, co zde bylo řečeno a co zde bylo navrhováno.

Pan profesor Jičínský se také zmínil o dětech v ústavech. To je přece důsledek něčeho. Zamysleme se nad tím, čeho je to důsledek, že jsme společností, která má tak obrovské množství dětí v ústavech, přestože jsme jedním z nejrychleji vymírajících národů světa. Co se v této společnosti děje? Proč o tom nevedeme bazální diskusi? Neboť opakuji, neexistuje žádný vyšší národní zájem než ten, aby tento národ nevymřel. Pokud nejsme schopni si toto uvědomit, tak marné jsou veškeré zákony, které přijímáme.

Děkuji. (Potlesk poslanců KDU-ČSL.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Josefu Janečkovi. Nyní bude hovořit pan poslanec Bílý, potom dáme přednost panu poslanci Zdeňku Jičínskému, pak bude pan poslanec Holáň a pan poslanec Hovorka.

 

Poslanec Jiří Bílý: Pane místopředsedo, děkuji za slovo. Kolegyně, kolegové, říká se, že bůh stvořil člověka. Aby mu umožnil rozmnožování a zpříjemnil mu život, rozdělil to na muže a ženu. My tímto zákonem vlastně začínáme do budoucna měnit trošku svět. Já si myslím, že ti, co podporují tento zákon, buď jsou na stejné vlně, nebo si říkají, že jsou tolerantní, ale tolerance si myslím, že je taková, že nedohlídnou do budoucnosti anebo už jsou za zenitem. Když už jsme u toho, že nějaká skupina řekne, že chce prosadit do zákona registrované partnerství, co když se najde jiná skupina, která bude požadovat bigamii? Mohu vám říci, že mně je trošku bližší bigamie než registrované partnerství. (Veselost v sále.) Myslím si, že minimálně jeden člen vlády by to také asi podpořil.

Proto navrhuji a podporuji zamítnutí tohoto zákona.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Bílému. Slovo bude mít v tuto chvíli pan poslanec Jičínský, kterému dali ostatní kolegové přednost.

 

Poslanec Zdeněk Jičínský: Pane předsedající, na upřímná slova kolegy Bílého reagovat nehodlám. Je to jeho osobní vyznání, proti kterému nic nemám. Jinak jeho úvodní slova ale bráti vážně nemohu, protože tak jednoduchá situace asi v tomto ohledu není, že bychom všichni byli takovými stoupenci kreacionistické teorie. Myslím, že přece jenom Evropa je v trochu jiné situaci než Spojené státy severoamerické, kde o těchto otázkách probíhají veliké diskuse. V řadě států je zákaz diskuse o Darwinově teorii, ale to sem nepatří. Mluvím o tom jenom proto, že kolega Bílý sem tento problém vnesl.

K tomu, co tu říkal kolega Janeček. Svědčí to o tom, že v určitých věcech vykládáme pojmy různě, a to i základní pojmy. Nemyslím si, že se můžeme dohodnout. Ukazuje se, že se nemůžeme dohodnout. Já si nemyslím samozřejmě, že jestliže něco je většinové, že to je tím správné. Ale přece jenom sledujeme-li vývoj evropské společnosti ve druhé polovině minulého století a na začátku tohoto století, tak musíme konstatovat určité společenské procesy, které se projevují i v oblasti, kterou tradičně spravovala rodina. Ve všech zemích existuje to, co můžeme nazvat krizí rodiny. Krize rodiny není řešitelná záležitost pouze zákonů.

Už jsem také uvedl příklad. Znovu ho opakuji. Srovnatelná situace, obě země relativně na shodné ekonomicko-sociální úrovni. Německá spolková republika a Francie. Ve Francii je poměrně vysoká natalita, v Německu nikoliv. Natalita v Německu není příliš vyšší než u nás. Takže tady jde o velmi komplexní jevy.

To, co se týká odstraňování diskriminace ve vztahu mezi lidmi bez ohledu na jejich sexuální orientaci, to je určitý společný trend, který považuji za pozitivní, a myslím, že bychom se k němu už konečně měli přihlásit, aby i na půdě parlamentu se prosadilo to, co existuje ve společnosti, která je v tomto ohledu myslím tolerantnější, než jsme my tady.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Jičínskému. Nyní bude hovořit pan poslanec Marek Benda. Byl řádně přihlášen ještě před panem poslancem Holáněm, ale chce-li vystoupit pouze s faktickou, tak má k tomu plné právo.

 

Poslanec Marek Benda: Opravdu jen s faktickou a nezneužiji této faktické. Přihlásím se pak řádně. Ale k poznámce pana profesora Jičínského, že v řadě zemí Spojených států je zákaz Darwinovy teorie, to bych řekl, že je veliký omyl. Příběh je přesně obráceně. Některé státy připouštějí, že kromě absolutně převládající Darwinovy teorie evoluce, která dlouhá léta panovala, a ví se, že nefunguje, tak je možné na školách učit i teorie jiné. Není to samozřejmě nikde tak, že by Darwinova teorie byla zakázána. Jenom je připuštěno, že u teorie, která má veliké díry, tak může být vykládána i teorie jiná.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Bendovi. Nyní vystoupí pan poslanec Holáň, poté pan poslanec Hovorka. Pana poslance Bendy se chci zeptat, zdali to, co řekl, mám vnímat jako přihlášku do řádné diskuse. Ano.

 

Poslanec Vilém Holáň: Kolegyně a kolegové, mám jen tři krátké poznámky, jak je mým zvykem.

První poznámka se týká toho, že se domnívám, že tato Sněmovna dokonce nemá snad ani mandát rozhodovat o tak závažné věci, a to proto, že zachází s něčím, co je dlouhodobým civilizačním kapitálem. My rozhodneme nějakými pěti hlasy o tom, že tento celkový dlouhodobý názor najednou změníme. To přece není hlasování o nějaké stokoruně v rozpočtu. To není hlasování o změně výše trestu v trestním zákonu nebo podobné věci. To je věc mnohem, mnohem vážnější.

Druhá poznámka se týká toho - připomínám, že mým základním povoláním je matematika a statistika a vždycky se to trošku prolíná i s tím, co dělám tady - faktu, že ti, kteří usilují o pokusy na embryích, kteří chtějí dovolit eutanazii, kteří jsou benevolentní k potratům, jsou stále titíž lidé. Jsou to stále titíž lidé a jsou to prostě lidé, kteří chtějí protrhnout něco, co nám historie vytvořila, a protrhnout to řekl bych velmi rychle, bez uvážení a podle mého názoru i velmi neodpovědně.

Třetí poznámka se týká toho, co říkal pan profesor Jičínský. Říkal, že se musíme přizpůsobit vývoji, který tu je. Já si ale vzpomínám na dobu, kdy začínal komunismus v 50. letech u nás. Nám se ve škole říkalo, že přece nemůžeme být zpátečníci, musíme respektovat vývoj, který tu je, který vede ke komunismu. Komunismus, to je mládí lidstva. To je cesta dopředu. Toto nás učili. Čili není řečeno, že když něco chápeme nebo vnímáme jako vývojový krok, že je to vždycky krok dobrý. Může to být dokonce krok špatný, jak se koneckonců ukázalo i na onom zmíněném komunismu.

Děkuji. (Potlesk poslanců KDU-ČSL.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Holáňovi. S faktickou se přihlásil pan poslanec Jičínský, potom paní poslankyně Rujbrová.

 

Poslanec Zdeněk Jičínský: Pane předsedo, bude to opravdu faktická poznámka k tomu, co říkal kolega Holáň, který říkal, že vlastně ani nemáme právo takovouto věc rozhodovat. Já si myslím, že máme, ale ne z hlediska čistě jenom ústavněprávního, formálního, ale budu-li to brát z hlubších hledisek, o kterých hovořil, tak přece byla doba, a není to zase tak dávno, jsou to desetiletí zpátky, kdy nebyla rovnoprávnost muže a ženy. A parlamenty potom rozhodly pod tlakem společenských změn, o kterých já jsem hovořil, že je musíme brát na vědomí, nebo bychom je měli brát na vědomí. Přitom jsem vyjádřil svůj vztah k tomu, že ne všechno, co je většinové, je pozitivní. Ale prostě pod tlakem těchto společenských změn, o jejich ekonomických důvodech hovořit nebudu, došlo k zrovnoprávnění muže a ženy v nejrůznějších oblastech včetně práva volebního. Tyto věci sem přece patří. Toto je součástí těchto emancipačních procesů, kterými euroatlantická společnost prochází.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP