(14.40 hodin)

Poslanec Evžen Snítilý: Vážený pane předsedo, vládo, dámy a pánové, dovolte mi, abych požádal Sněmovnu o přeřazení bodů 37, 38, 39 a 40 jako první, druhý, třetí a čtvrtý bod na jednání v úterý 6. prosince. Souvisí to s naší dohodou o jednání výborů příští středu a příští čtvrtek. Jejich třetí čtení pod body 169 až 172 zařadit po uplynutí příslušné lhůty.

Děkuji vám.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Říkal jste zařadit třetí čtení?

 

Poslanec Evžen Snítilý: Třetí čtení. To jsou body 169 až 172 zařadit do programu po uplynutí zákonné lhůty. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: To byl pan poslanec Snítilý. Nyní poprosím paní poslankyni Talmanovou a připraví se pan poslanec Vlastimil Ostrý. Že prosím paní poslankyni Talmanovou. Prosím o klid, protože tohle není jednoduché.

 

Poslankyně Lucie Talmanová: Děkuji za slovo i za klid. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, dovolte mi požádat vás o podporu k zařazení nového bodu schůze Poslanecké sněmovny s názvem Zavedení nucené správy ve Všeobecné zdravotní pojišťovně. Poslanecká sněmovna je povinna se tímto zabývat nejen jako ten, kdo schvaluje zdravotně pojistné plány, výroční zprávy a účetní uzávěrky VZP, ale především z titulu své odpovědnosti vůči 6,5 milionu obyvatel této země, pojištěnců této pojišťovny. Zavedení nucené správy ve Všeobecné zdravotní pojišťovně je z mého pohledu natolik závažným krokem, že situaci tímto vyvolanou nelze zde, v Poslanecké sněmovně, řešit v souvislosti s jakýmkoliv jiným bodem schůze, ale věnovat tomuto samostatný bod.

V případě, že s tím budete souhlasit a vyslovíte souhlas s rozšířením našeho programu již tak náročného o bod s názvem Zavedení nucené správy ve Všeobecné zdravotní pojišťovně, dovoluji si zařadit tento bod jako druhý bod našeho dnešního odpoledního jednání a současně i požádat Kancelář Poslanecké sněmovny, aby zajistila přítomnost ředitelky Všeobecné zdravotní pojišťovny paní Jiřiny Musílkové, neboť její přítomnost při projednávání tohoto bodu se mi jeví jako absolutně nezbytná.

Děkuji vám.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Název bodu vám stačí jako Zavedení nucené správy VZP? Dobře. Takto to stačí formulovat. Jako druhý bod našeho dnešního jednání. To je návrh paní poslankyně Talmanové.

Nyní požádám pana poslance Vlastimila Ostrého, připraví se paní poslankyně Zuzka Rujbrová.

 

Poslanec Vlastimil Ostrý: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi také navrhnout na pevné zařazení body, a to body 6 a 7, antidiskriminační zákon a zákon související s tímto zákonem, na čtvrtek 24. 11. jako čtvrtý a pátý bod dopoledne. Bod 30 zákon o advokacii jako šestý bod na 24. 11., poté bod 121 na středu 30. 11. po pevně zařazených bodech. Myslím si, že by to měl být bod čtvrtý.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Moment, vy mluvíte o středě 30. 11.?

 

Poslanec Vlastimil Ostrý: Ano.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: A to je třetí čtení?

 

Poslanec Vlastimil Ostrý: Ano, třetí čtení. Je to trestní zákon.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: A je to tedy kolikátý bod?

 

Poslanec Vlastimil Ostrý: 30. 11. po pevně zařazených bodech. Bod 122, což je trestní zákon a související, jako další bod. Děkuji. To je všechno.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím paní poslankyni Zuzku Rujbrovou a připraví se pan poslanec Tomáš Hasil.

 

Poslankyně Zuzka Rujbrová: Dobrý den. Dámy a pánové, dovoluji si vám navrhnout pouze změnu pořadí stávajících bodů 138 a 139, aby sněmovní tisk 867, třetí čtení, byl projednáván před tiskem 866. Důvodem je skutečnost, že poslanecký klub KSČM podmiňuje svoji podporu zákonu tisku 866 přijetím některých pozměňovacích návrhů k bodu 867. Podotýkám, že tento návrh byl přijat minulou schůzí Poslanecké sněmovny, ale bohužel následně byly oba body z programu vyřazeny.

Děkuji vám.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Promiňte, já jsem úplně nepochopil, jak to tedy chcete přehodit. Vy chcete …

 

Poslankyně Zuzka Rujbrová: Třetí čtení bod 139 přesunout před stávající bod 138.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Výborně. Děkuji. Nyní prosím pana poslance Tomáše Hasila, připraví se Ivan Langer.

 

Poslanec Tomáš Hasil: Vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi navrhnout pevné zařazení bodu 83, sněmovní tisk 1017, což je návrh zastupitelstva Libereckého kraje, na úterý 29. listopadu jako první bod jednání. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím pana místopředsedu Ivana Langera, připraví se Ladislav Skopal.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, velmi často se na české politické scéně používá pojem "nulové tolerance", který údajně aplikuje ODS vůči vládním návrhům. Nicméně realita v Poslanecké sněmovně je zcela opačná. Je to právě politika nulové tolerance ze strany vládní koalice, kterou aplikuje vůči návrhům Občanské demokratické strany, a návrhy zákonů a bodů, které předkládá, úmyslně a vědomě odsouvá tak, aby nebylo možné je projednat, případně je vyřazuje přímo z programu schůze Poslanecké sněmovny.

Já věřím, že tato politika nulové tolerance od vládní koalice vůči opoziční ODS skončí. Příležitost bude mít tato Poslanecká sněmovna při hlasování o zařazení bodů, které navrhuji. Je to návrh na zproštění povinnosti zachovávat mlčenlivost pro všechny osoby zařazené nařízením ministra vnitra do specializovaného pracovního týmu Mlýn. Je to návrh, který již před několika měsíci předložil Poslanecké sněmovně výbor pro obranu a bezpečnost a rozhodnutím většiny, vládní většiny Poslanecké sněmovny, opakovaně tento bod byl odsouván, vyřazován tak, aby nemohl být projednán. Myslím si, že teď máme skutečně příležitost prokázat, kdo vůči komu jakou politiku tolerance či netolerance uplatňuje, a současně máme možnost prokázat, že se nechceme účastnit politiky zametání některých kauz pod koberec, a jednou z těchto velmi problematických kauz je právě existence a činnost speciálního policejního týmu Mlýn, který provázejí spekulace o jeho možném zneužívání v rámci jeho politického střetu. Prosím o podporu tohoto návrhu a navrhuji jeho zařazení jako prvního bodu v bloku zpráv.

Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: První bod bloku zpráv.

Nyní prosím Ladislava Skopala.

 

Poslanec Ladislav Skopal: Děkuji. Pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych požádal o zařazení nového bodu jednání této schůze. Jedná se o odvolání místopředsedy a členů prezidia Pozemkového fondu jako druhý bod 29. 11., což je úterý příští týden, a dále jako další bod odvolání předsedy a členů dozorčí rady Pozemkového fondu jako třetí bod v úterý 29. 11.

Dále vzhledem k zahraniční pracovní cestě ministra zemědělství, který je na jednání v Bruselu kolem cukerního pořádku, bych požádal o přeložení bodu 8 - jedná se o sněmovní tisk 1058, o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat - na pátek 25. 11. jako první, eventuálně další bod odpoledního jednání podle již schváleného programu.

Dále bych požádal také u bodu 128 - jedná se o vládní návrh zákona o rostlinolékařské péči, sněmovní tisk 918 třetí čtení - o přeložení na úterý 29. 11. jako čtvrtý bod odpoledního jednání.

Děkuji.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP