Neautorizováno !


 

(18.20 hodin)
(pokračuje Říman)

A následují další výdaje, rovněž nespecifikovány, které budou muset být alokovány jako dotační tituly pěstitelům, resp. budou muset být alokovány ve formě stanovených výkupních cen, protože jinak by samozřejmě ekonomika tohoto nekonkurenceschopného produktu nemohla fungovat. Jinými slovy, platí to, co jsem řekl na začátku, že ty dopady budou, a to opakovaně, nikoli jednorázově, v řádu miliard korun ročně a nějakým způsobem se nepochybně promítnou do spotřebitelských cen.

Zkrátka a dobře systém, a to je to, o čem já chci hovořit, který není neutrální, který nás všechny bude stát mnoho peněz, nelze zavádět bez řádné analýzy dopadů, zvážení všech plusů a všech minusů. A to v tomto okamžiku prostě na stole není, nebylo to ani v pozměňovacím návrhu, který byl podán k obnovitelným zdrojům, a není to ani v tomto vládním návrhu.

Připomínám, a myslím si, že to je signifikantní a je dobře si to připomenout, jak byl projednáván zákon o podpoře obnovitelných zdrojů, protože tady jde o něco podobného, kdy až poté, co hrozilo nepřijetí zákona, tak vláda prostřednictvím Energetického regulačního úřadu předložila jistou kalkulaci dopadu do cen, ze které vyplynulo, že minimální náklad tohoto projektu bude 8 miliard korun ročně.

My dnes nemáme vůbec žádné tušení, v jakém řádu ten náklad bude v rámci míchání bioetanolu, a to přesto, že ministerstvo už rozjelo výběrová řízení na licence na stavbu lihovarů. Přestože projednáváme zákon o lihu, který bude dalším mezníkem, nebyla provedena a pravděpodobně, a byl bych rád, kdybych byl vyveden z omylu, není prováděna žádná relevantní analýza nákladu tohoto projektu.

Proto já navrhuji, aby tento návrh novely zákona o lihu byl vrácen vládě k dopracování, přičemž tím dopracováním myslím přesně to, o čem tady hovořím. To znamená, že až bude předložen po dopracování Poslanecké sněmovně, bude součástí důvodové zprávy analýza dopadů zavedení tohoto systému do ekonomického prostředí.

Když jsem si četl programové prohlášení vlády, které dneska dorazilo do Poslanecké sněmovny, tak musím závěrem konstatovat, že pokud tato "nová" vláda myslí vážně svůj závazek ze svého prohlášení, že součástí vládou předkládaných norem bude vždy zpracování analýzy dopadu na podnikatelské prostředí, tak tato novela je tím nejlepším začátkem, od kterého by se mohla odpíchnout.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Martinu Římanovi. Mezitím dorazily další přihlášky do rozpravy, ale podle § 58 odst. 3 dám slovo zpravodaji, který se také přihlásil do rozpravy. Prosím, pane zpravodaji. Poté se připraví pan poslanec Jiří Hanuš.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo. Kolegyně a kolegové, když jsem hovořil o tom, že jde o technickou normu, tak přestože se ukazuje, že bude větší rozprava, než se zprvu zdálo, trvám na tom, že jde o technickou normu. O technickou normu, která nás má přivést k menší závislosti na stále se zdražujících neobnovitelných zdrojích energie, o technickou normu, která nás má čistým způsobem přivést k tomu, abychom mohli uplatnit například ve vztahu k našim zemědělcům onu krásnou větu, kterou jsem v nedávných dnech ve světě slyšel - cituji: "Vy v Evropě platíte, abyste nesklízeli, zatímco my jinde sklízíme, abychom měli na to, abychom mohli platit." Určitě lepší pro celou naši ekonomiku, a tudíž i pro státní rozpočet je, když nebudeme muset platit zemědělcům za nevyrábění, za nesklízení, za zatravnění, za ošetřování krajiny, aniž by z této činnosti vycházely jakékoli jiné další výstupy, čili jakoby pouze za službu kráse naší vlasti. Když se nám podaří tento program uvést do chodu, tak budeme týmž zemědělcům platit daleko méně za udržování krásy naší krajiny a jako vedlejší produkt z toho bude nepotravinářská nebo chcete-li energetická produkce, která sníží naši závislost na stále se zdražujících dovozech ropy.

Namítnete mi někteří, že možná jde pouze o nevýznamné zdroje, ale ono těch 5 %, anebo i kdyby to byla pouhá 2 % při spotřebě pohonných hmot v naší republice, ba co dím, když se vezme pouze benzin, tak to jsou obrovské částky. Je to mnoho práce pro zemědělce, je to mnoho práce pro zpracovatelský průmysl. A je to třeba jedna z možná nejvýznamnějších cest, kterými se dobereme k řešení například teď současné situace přebytku produkce obilovin. Myslím si, že je třeba, abychom programu dali zelenou už jenom z toho důvodu, že náš zemědělec si zaslouží, abychom se všemi silami snažili o to, aby tu práci v krajině měl, protože nemáme žádnou jinou alternativu než sociální dávky, než podpory v nezaměstnanosti a to je v každém pádě dražší než to, že budeme podporovat práci a činnost zemědělce v krajině.

Já si myslím, že není třeba se strašit, že opatření, která zavedením bioetanolu do dopravy vzniknou, budou mít vysoké náklady. Počáteční náklad, který vznikne vybudováním těch několika lihovarů, se velmi rychle vrátí i v tom, že půjde o návratné zdroje, které budou investovány. A mám stoprocentně ověřeno, že vlastní míchání benzinu a lihu, tedy bezvodého lihu, nestojí žádné jiné náklady než to, že odměřené množství benzinu a odměřené množství lihu se nalije do cisterny, a než se doveze ke konečnému spotřebiteli, čili na čerpací stanici, tak dojde k promíchání. A speci8lní dotazy jsme vedli právě proto, abychom si ověřili náklady, i k tomu, jestli je třeba přidávat nějaká aditiva, která by tuto směs udržela ve stabilním stavu. Nikoli. Tato směs je sama o sobě natolik stabilní, že z hlediska nějakého samotřídění není třeba přidávat žádná aditiva.

Jsem přesvědčen o tom, že tento program je programem budoucnosti, a jediný problém, který v něm vidím, je to, abychom ho dokázali dostatečně dobře zabezpečit proti jakémukoli zneužití, abychom tu neměli nějakou další kauzu lehkých topných olejů, abychom tu neměli další kauzu míchání nafty a topného oleje jako z posledních dnů. A to si myslím, že varování, které těmito minimálně dvěma kauzami přišlo, je dostatečné na to, abychom se ve spolupráci s Ministerstvem financí, ale třeba i s rozpočtovým výborem, hospodářským výborem, který by rovněž tu věc mohl projednávat, dokázali připravit natolik, abychom ta rizika vyloučili.

Paní a pánové, jsem přesvědčen o tom, že jestli je něco dobře, tak je to právě tento program. A věřím, že byť jsem opoziční poslanec a horuji pro vládní návrh zákona, pro mnohé jiné vládní návrhy bych nehoroval, ale tento vřele podporuji. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji za jeho vystoupení v obecné rozpravě. Slova se ujme pan poslanec Jiří Hanuš. Připraví se poslanec Petr Šulák. Prosím, pane kolego, máte slovo.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP