Neautorizováno !


 

(17.30 hodin)
(pokračuje Emmerová)

Chci jenom upozornit, že ti, kteří soudili také, že si to možná já chystám pro sebe, až se navrátím z Prahy do Plzně, že bych tam chtěla působit jako ředitelka, tak je mohu ujistit, že v žádném případě, a především bych musela odvolat ředitelku současnou a pak se pasovat do této funkce zvyklým způsobem a to skutečně není pro můj žaludek dost snesitelné.

Co se týká připomínek paní poslankyně Markové, tak bych tady mohla přečíst celou řadu argumentací, ale myslím si, že bude lépe, když je přednesu buď při jednání výboru, anebo ve druhém čtení, kde mám určité údaje od současné ředitelky Kunové, která si vede velice dobře v hospodaření ve fakultní nemocnici a je to jedno z mála těchto zařízení, které je bez dluhů.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. S faktickou připomínkou se přihlásil pan kolega Pospíšil a dalším přihlášeným je pan poslanec Josef Janeček. Nyní pan poslanec Jiří Pospíšil s faktickou připomínkou. Prosím, pane kolego.

 

Poslanec Jiří Pospíšil: Protože jsem byl osloven, tak jenom dvě poznámky.

Asi jsme každý byli na jiné konferenci, paní ministryně. Já jsem si odnesl jiné postřehy z celodenní mezistátní konference. Myslím si, že to, co říkáte, snad ani nemyslíte vážně.

Druhá poznámka se týká srovnání s nemocnicí Privamed, která patří panu hejtmanovi. Chci upozornit na to, že mluvíme o převodu nemocnice na Plzeňský kraj, nikoliv hejtmanovi Plzeňského kraje. Takže vaše přirovnání a vaše připomínka je irelevantní.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. S faktickou připomínkou ještě s přednostním právem paní ministryně zdravotnictví.

 

Ministryně zdravotnictví ČR Milada Emmerová: Já jenom musím panu kolegovi Pospíšilovi připomenout, že přes svůj věk si pamatuji, že na konferenci přišel pozdě z objektivních důvodů, pro dopravní zácpu, a proto tuto jahůdku na dortu neuslyšel.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Pan poslanec Josef Janeček s řádnou, i když nikoliv písemnou, ale ústní přihláškou do obecné rozpravy.

 

Poslanec Josef Janeček: Vážení přátelé, je mi smutno z této debaty, protože když posloucháme, tak se více než o dostupnosti zdravotní péče bavíme o majetkových poměrech. Já se domnívám, že majetkové poměry jsou pouze nástrojem k tomu, jak garantovat tuto dostupnost, a zamítnutí návrhu zákona vlastně znemožní vyřešení problému. Nenamítám nic proti tomu, aby se zástupci Plzeňského kraje vyjadřovali ve výboru pro sociální politiku a zdravotnictví a argumentovali a snažili se zvrátit text zákona, ale to nejhorší, k čemu by mohlo dojít, je, že stav zakonzervujeme, pacienti na Tachovsku nebudou mít dostupnou péči, ministerstvo obrany bude vydávat oněch sto milionů každý rok, a nakonec budeme zjišťovat, že výsledky jsou daleko horší než vloni a předloni.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Janečkovi. Konstatuji, že nemám žádnou další přihlášku. Nyní vidím přihlášku do rozpravy pana poslance Jiřího Bílého. Prosím, pane kolego.

 

Poslanec Jiří Bílý: Pane místopředsedo, děkuji. Chtěl bych se malinko zastat pana ministra, protože vím, že armáda opravdu má zájem urychleně převádět majetky. Jsme toho ve výboru svědky. Snaží se. Je ve dvojím ohni. Z jedné strany kraj, z druhé strany fakultní nemocnice.

Chtěl jsem říci prostřednictvím vás, pane místopředsedo, paní ministryni Emmerové, že to bylo trochu nefér, zmiňovat zde hejtmana a propojení na nějakou soukromou zdravotní službu. Myslím si, že kdyby někdo řekl, že se připravuje sloučením fakultní nemocnice s vojenskou nemocnicí nové křeslo pro někoho jiného, nechci jmenovat, ale asi každý víte, pro koho. Taky jsme to nepoužívali. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Jiřímu Bílému. Konstatuji, že nevidím žádnou další přihlášku do obecné rozpravy. Obecnou rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečné slovo. Není tomu tak. Pan zpravodaj nemá zájem o závěrečné slovo. Udělám to za pana zpravodaje.

Padl návrh na zamítnutí. Pokud návrh neprojde, tedy podmíněně, padl návrh na přerušení.

 

Nyní budeme hlasovat návrh na zamítnutí návrhu, a to v hlasování pořadové číslo 184, které zahájím za chvíli, až vás odhlásím a požádám vás o novou registraci. Přihlaste se svými hlasovacími kartami a v hlasování pořadové číslo 184 rozhodneme o návrhu pana poslance Jiřího Bílého na zamítnutí tohoto návrhu.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 184 z přítomných 141 poslanců pro 40, proti 97. Návrh nebyl přijat.

 

Nyní se musíme vypořádat s druhým návrhem pana kolegy Jiřího Bílého. Konstatuji, že jsem si ověřil v jednacím řádu, že jeho návrh v prvním čtení před přikázáním výborům je nehlasovatelný. Pokud pan kolega Bílý namítá něco jiného, tak o tom nechám rozhodnout Sněmovnu, ale opravdu neznám způsob, jak v prvním čtení přerušit po skončení obecné rozpravy, protože to dal jako podmíněný návrh, a tím jsme se dostali do procedurálních problémů. Samozřejmě nic nebrání panu hejtmanovi, aby se zúčastnil jednání výboru, nic nebrání tomu, abychom se tím zabývali např. v obecné rozpravě ve druhém čtení apod. Kdyby to nebyl podmíněný návrh, mohli jsme to před skončením obecné rozpravy udělat.

Pokud má někdo námitku proti postupu předsedajícího, nechám to odhlasovat Sněmovnou. Byl bych raději, kdyby pan kolega Vidím nevykřikoval na kolegy, kteří hovoří, a pokud má zásadní připomínku, nechť ji řekne na mikrofon. Prosím, pane kolego.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji pěkně, pane předsedající. Dámy a pánové, domnívám se, že to je postup, který je zcela v rozporu se zákonem o jednacím řádu. Pan kolega Bílý přednesl návrh na odročení a stanovil věcnou podmínku. O tomto návrhu samozřejmě musíte dát hlasovat, pane předsedající.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dám hlasovat o námitce proti postupu předsedajícího a můžeme si pozici jednacího řádu samozřejmě vyjasňovat kdykoliv.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 185. Kdo souhlasí s námitkou proti postupu předsedajícího, kterou vznesl pan kolega Vidím? Kdo je proti této námitce?

V hlasování pořadové číslo 185 z přítomných 144 poslanců pro 40, proti 78. Návrh nebyl přijat. O návrhu kolegy Bílého jako podmíněném návrhu hlasovat nebudeme.

 

Budeme se zabývat návrhem na přikázání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro obranu a bezpečnost. Kdo má jiný návrh? Pan kolega Janeček.

 

Poslanec Josef Janeček: Já se domnívám, že takový návrh zákona musí být projednán ve výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. Čili předkládám tento návrh.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, dobře. Má někdo další návrh? Není tomu tak.

 

Nyní budeme hlasovat o přikázání výboru pro obranu a bezpečnost. Zahajuji hlasování pořadové číslo 186 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 186 z přítomných 145 poslanců pro 80, proti 42. Návrh byl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o přikázání výboru pro sociální politiku a zdravotnictví, a to v hlasování pořadové číslo 187. Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 187 z přítomných 145 poslanců pro 114, proti 12. Návrh byl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP