Neautorizováno !


 

(17.00 hodin)
(pokračuje Bílý)

Převodem na kraj bychom vyřešili problém lékařské první pomoci v Plzni. Kraj asi jako jediný nemá vlastní sídlo záchranné služby, které si pronajímá od Fakultní nemocnice Plzeň, tedy od státu. Při sloučení Fakultní nemocnice Plzeň a Vojenské nemocnice Plzeň lze předpokládat finanční náraz na fond zdravotního pojištění, zvýšenou platbu na rodné číslo - dnes Vojenská nemocnice Plzeň cca 19 tisíc a ve fakultní nemocnici celkem 45 tisíc a dopad až 100 a 250 korun na rok na zdravotní pojišťovny, aniž by se změnila zdravotní péče.

Ministerstvo obrany České republiky včetně pana ministra Kühnla přislíbilo převod Vojenské nemocnice Plzeň na Plzeňský kraj, viz přiložená dokumentace, včetně toho, že byl vypracován návrh tohoto zákona, viz dokumentace, a Plzeňský kraj s převodem včetně pohledávek a závazků vyslovil souhlas. Plzeňský kraj od státu nikdy nic nedostal. Proto si myslím, že tento zákon už je zvláštní z toho důvodu, že je to jediný majetek armády z celkové hodnoty tuším přes 6 miliard, kterého se armáda nechci říci zbavuje, ale převádí na jiné organizace, na jiné obce.

Myslím si, že je tento zákon zbytečný, když tady máme kraj, který toto chce převzít. Proto dávám návrh na zamítnutí tohoto zákona. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Jiřímu Bílému. Nyní se slova ujme pan poslanec Janeček. Připraví se pan poslanec Votava.

 

Poslanec Josef Janeček: Vážení kolegové, možná naváži trochu jinak na svého předřečníka, protože pokud je něco nezbytné a pokud je něco nevhodné pro naše pacienty, tak to, jestliže se pacienti léčí v nemocnicích, které nejsou plně vytíženy. Čili sloučení těchto špitálů a redukce kapacity má naprosto opačný efekt, než mnozí kritici k tomu mají, totiž může vést k jedinému: pokud je to provedeno dobře, může vést k tomu, že za méně peněz bude více kvalitní péče. A proto se domnívám, že návrh je nezbytné projednat, že je to návrh správným směrem.

Neznám představu Plzeňského kraje, ale alternativní návrh Plzně by musel být v tom, že provede obdobnou redukci. Ovšem problém v těchto dvou špitálech je, že stejně vybavené kliniky se vlastně dublují, to znamená, že nejsou plně vytíženy. Správný špitál, a hovoří o tom odborné společnosti, musí být nejen dobře vybaven, ale musí mít dostatečnou frekvenci pacientů, což u dvojnásobné kapacity znamená, že je snížená frekvence pacientů a pacienti jsou ve svých důsledcích ohroženi.

Vítám tento krok a samozřejmě o případné alternativě jiného řešení se můžeme bavit, ale to nejhorší, co by bylo, je tento stav zakonzervovat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Janečkovi. Nyní má slovo pan poslanec Václav Votava, připraví se paní poslankyně Soňa Marková.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, dovolil bych si reagovat spíše na projev pana poslance Bílého, svého kolegy z Plzeňského kraje, který tady argumentoval, proč by se vojenská nemocnice měla převést na Plzeňský kraj.

Řekl bych druhou stranu mince. Plzeňský kraj projevuje velice rozporuplný postoj k zajištění zdravotní péče na svém území. Řekla to už i paní ministryně. Již několikrát jsem tady, přímo ve Sněmovně, upozorňoval na přístup kraje k zajištění odpovídající zdravotní péče především pro občany Tachovska. Také to zaznělo. Obyvatelé Tachovska neustále apelují na znovuotevření plánské nemocnice. Kraj však nejeví vůbec žádný zájem o obnovení činnosti této nemocnice, která je tolik potřebná právě pro obyvatele Tachovska. Objekty nemocnice včetně nákladného přístrojového vybavení nechává zahálet, nechává je chátrat. Přitom právě v této nemocnici se před několika lety vybudoval nákladem cca 300 milionů korun úplně nový moderní pavilon včetně špičkového vybavení přístroji, včetně moderně vybavených operačních sálů a lůžkové části. Na druhé straně se kraj, jak je řečeno, snaží o získání vojenské nemocnice. Přitom se domnívám, že nemocniční péče o obyvatele Plzně je dostatečně zajištěna. Jsou zde špičková pracoviště fakultní nemocnice. Jsou zde i privátní nemocnice, jako je Mulačova nemocnice, Nemocnice svatého Jiří a i nemocnice Privamed.

Obce okresu Tachov založily právní subjekt Sdružení obcí nemocnice Planá, a to právě se zájmem znovuotevření a zprovoznění této nemocnice. Sdružení také kraji nabídlo, že nemocnici převezme, a to že ji převezme včetně dluhů, které na ní váznou, a to vše za tím cílem, aby nemocnice obnovila svůj provoz, aby fungovala. Plzeňský kraj ale v tomto směru nevyvinul vůbec žádnou aktivitu a nevyšel tomuto sdružení vůbec vstříc. Přitom se neustále odvolává na zadlužení nemocnice, na to, že stát předal tuto nemocnici i ostatní bývalé okresní nemocnice s dluhem. Odvolává se na to, že na nemocnici váznou exekuce a podobně. Přitom ale už neříká, že právě obdržel na oddlužení nemocnic prostředky ze státu, konkrétně na nemocnici v Plané obdržel 68 milionů korun, koncem roku dalších 14 milionů korun, které ovšem vrátil zpět Ministerstvu financí. Přitom podle informací konkursního správce, které mám, když nemocnice nakonec skončila v konkursu, činily celkové závazky této nemocnice, které přihlásili věřitelé k 31. 12. 2002, necelých 60 milionů korun. Je třeba se proto ptát, když kraj obdržel peníze na oddlužení, proč nemocnici v Plané neoddlužil, proč neudělal vše, aby zabránil konkursu, do kterého nemocnice nakonec spadla. Mám také informace, že bylo podáno již jedním z věřitelů nemocnice trestní oznámení, že právě prostředky poskytnuté státem na oddlužení této bývalé okresní nemocnice byly používány v rozporu s usnesením vlády. Také konkursní správce podává na kraj žaloby, a to z důvodu poškozování věřitelů.

Naskýtá se tedy otázka. Plánskou nemocnici, ač na ni kraj obdržel prostředky, nehodlá dále zprovoznit, neoddlužil ji, nezabezpečuje občanům Tachovska adekvátní zdravotní péči, ale vojenskou nemocnici chce převzít, a to i se závazky, které činí 92 milionů korun a po odpočtu pohledávek pak 32 milionů korun. Já bych tedy rád znal odpověď na tuto otázku: proč neoddlužil nemocnici v Plané a proč chce získat nemocnici vojenskou, na které váznou dluhy.

Ať se kraj postará především o nemocnice, které již v kraji má. A i z těchto důvodů prostě návrh na sloučení vojenské nemocnice s fakultní nemocnicí podpořím. Děkuji. (Potlesk z řad poslanců ČSSD.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Václavu Votavovi. Slova se ujme paní poslankyně Soňa Marková. Připraví se pan poslanec Jiří Pospíšil. Ale ještě paní kolegyni Markovou pozastavím, protože s faktickou připomínkou se přihlásil pan poslanec Jiří Bílý. Prosím, pane poslanče, k faktické poznámce.

 

Poslanec Jiří Bílý: Ještě jednou děkuji za slovo. Prostřednictvím pana předsedajícího bych vzkázal panu kolegovi Votavovi, že toto, co on zde řekl, si myslím, že mohl použít přes své zastupitele v Plzeňském kraji. Jeho zastupitelé v Plzeňském kraji z jeho strany hlasovali pro převod, a to, že byla převedena nemocnice na Plzeňský kraj v Plané, že byla zadlužena, že už byla pomalu bez personálu, že tam selhal vlastně stát, protože to patřilo ještě pod okresní úřad, okresní úřady patřily pod stát, tak ať se ptá, kde byl prvopočátek, proč nemocnice Planá je v takovémto stavu.

Jinak bych navrhl ještě jednu věc. Protože se zde zmiňoval Plzeňský kraj, navrhoval bych tedy, pokud by neprošlo zamítnutí, přerušení tohoto bodu a pozvat hejtmana Plzeňského kraje. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zpravodaj si váš návrh poznamená, pane kolego.

Nyní žádám paní poslankyni Soňu Markovou. Opakuji, že se připraví pan poslanec Jiří Pospíšil. Prosím, paní kolegyně.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP