Neautorizováno !


 

(11.50 hodin)
(pokračuje Býček)

Nechci se příliš vyjadřovat k velmi rozlícenému stanovisku pana poslance Doktora. To, že spojil tento zákon s jeho pocity k registračním pokladnám, je jeho problém, ale nemůže ignorovat problémy, které v obchodě jsou. Poznámka: Jestliže on argumentoval ztrátou 25 miliard, tak mohu říci, že v materiálu, který jsme všichni dostali od již zmíněných společností, se o argumentu ztráty v tržních jednotkách mluví už v listopadu minulého roku v řádu 25 miliard. Tak čemu věřit? Kdo těch 25 miliard vlastně přinesl?

Já se domnívám, že by bylo správné posoudit tento problém velice ze všech hledisek a přijmout odpovídající stanovisko, tedy nikoli jeho zamítnutí. Já se domnívám, že tento problém by nenastal, kdybychom využili určité možnosti, kterou jsme měli a kterou nám firmy, které provozují obchodní řetězce, slibovaly. Že tedy firma, tedy obchodní řetězec, bude firma sociálně odpovědná, že bude podporovat sociální projekty, bude podporovat ekologii a sama bude vyrábět ekologicky šetrné výrobky, bude bojovat proti diskriminaci, bude chránit spotřebitele, bude rozvíjet a podporovat vlastní zaměstnance a jejich rodiny, zajišťovat bezpečnost práce, nespolupracovat s firmami, které například vyrábějí či vyvážejí zbraně nebo výrazně ohrožují ekologii, že firmy budou udržovat podnikatelskou etiku, starat se nejen o zájmy akcionářů, ale i o zájmy řadových občanů. A že se tyto firmy nebudou bát otevřít ta nepopulární společenská témata. A to nepopulární společenské téma je prodej o svátcích a noční prodej.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Ptám se, zda se někdo další hlásí do rozpravy. Ano, pan poslanec Michal Doktor. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Michal Doktor: Děkuji za udělené slovo. Já jsem se nepřihlásil proto, abych byl opět kousavý. Myslím si, že budeme mít příležitost věnovat samostatnou rozpravu dopadům jednotlivých státních svátků. Jenom uvedu, že dávno kvalifikovaný odhad fiskálního dopadu jednoho jediného dne státního svátku činí zhruba 9 miliard korun.

Já vás přicházím s určitou pokorou požádat o podporu návrhu, který jsem přednesl, a sice návrhu na zamítnutí tohoto sněmovního tisku. Nebude-li můj návrh na zamítnutí přijat, dovoluji si vyslovit přesvědčení, že v závěrečném hlasování nenalezne tento sněmovní tisk dostatečnou podporu a přijat nebude. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Ptám se, zda se někdo další hlásí. Ano, pan poslanec Opálka. Prosím, pane poslanče. Já jenom upozorňuji, že probíhá třetí čtení.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji, paní místopředsedkyně. Vážení kolegové, kolegyně, vzhledem k tomu, že probíhá třetí čtení a je návrh na zamítnutí, obecná rozprava může směřovat k tomu, aby problém zamítnutí byl zpochybněn.

Já bych v úvodu, než řeknu krátce to, co jsem chtěl ještě poznamenat, reagoval na připomínku pana kolegy Doktora, na propad v tržbách. Prosím vás, výpadek jednoho dne není možno nahradit ve výrobě, tam bych to pochopil, ale tržba se může uplatnit den předem, o den později, kdykoli jindy. Přece mi nechcete říci, že peníze, které jste obdrželi, nebudete realizovat v jiném možném termínu. Možná ne u toho řetězce, který lobbuje za to, aby tento zákon neprošel.

Představitelé ODS totiž hovoří o tom, že by se odbory měly starat především o zaměstnance, a ne o politiku. A právě odborový svaz se obrátil s tím, že se stará o zaměstnance, na poslance a poslanci předložili návrh, který jste obdrželi. Tento jednostránkový návrh vyvolal neobvyklou diskusi nejenom u politiků, ale i u novinářů. Ačkoliv zde bylo mimo jiné řečeno, že si nezaslouží pozornost Poslanecké sněmovny, stenozáznam z prvního a druhého čtení čítá 46 listů. Vidíme, že zde nejde ani tak o prodejní dobu jako o určitý pohled různých politických proudů - s tím bych souhlasil a s tím problém není - a možná i lobbing zájmů některých jiných skupin.

Očekával jsem, že v druhém čtení zazní některé pozměňovací návrhy, například ze strany KDU-ČSL k rozšíření omezení prodejní doby na neděli, nebo ze strany ODS na vypuštění omezení prodejní doby v obchodech, ale ponechání § 2, který vytváří určitou překážku ke kriminální činnosti. Nestalo se tak. I tato skutečnost o mnohém vypovídá.

Chtěl bych říci, že odborový svaz se obrátil na 177 odborových organizací a 176 těchto organizací návrh omezení prodejní doby v jedenácti, respektive v osmi svátcích podpořilo.

Chtěl bych zde ještě říci, že bylo hovořeno ve zprávě zpravodaje ve druhém čtení, že dochází ke změnám ve Francii, v Německu, a že tudíž my bychom se neměli přibližovat k Evropské unii. Jaká tedy například v Německu byla změna? Ano, byla obrovská kampaň, do které vložila evangelická církev jeden milion tehdy marek. K omezení nedošlo, řetězec Kaufland se obrátil na ústavní soud, a ústavní soud v podstatě prohrál, omezení prodejní doby v Německu trvá, a pro vaši informaci, v týdnu je práce do 18 či do 20 hodin, v sobotu do 16 či 18 hodin, případně má být rozšířena do 20 hodin. Je tam však určitá možnost daná zemím k jejich úpravě. Tudíž si myslím, že tak jak zde kolega Doktor posledně hovořil, že účinky tohoto zákona budou naprosto tragické, tak si myslím, že když nejsou tragické v jiných státech, nemůžou být tragické ani u nás.

Proto se přimlouvám, aby návrh na zamítnutí neprošel. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Ptám se, zda se někdo další hlásí do rozpravy. Jestliže tomu tak není, tak rozpravu končím.

Ptám se paní navrhovatelky a pak také zpravodajů, zda chtějí vystoupit se svými závěrečnými slovy. Nejdříve tedy paní poslankyně Anna Čurdová. (V sále je velký hluk.)

 

Poslankyně Anna Čurdová: Děkuji, paní místopředsedkyně. Vážené kolegyně a vážení kolegové, dovolte mi, abych vám všem, byť se nám velice rozcházejí názory k návrhu na tento zákon, poděkovala za diskusi, která k němu proběhla, protože otevřela po dlouhé době tento problém před veřejností. A není pravda, že celá veřejnost je naštvaná, stojí proti tomuto návrhu zákona, protože jsou lidé, kteří chápou, v jakých podmínkách pracují zaměstnanci obchodních řetězců.

Chtěla bych poděkovat i někdy kousavému kolegovi Doktorovi z ODS za jeho ideu všeobjímajícího dobra, protože idejí všeobjímajícího dobra v tomto světě plném násilí je velice málo. (Předsedající zvoní, aby zklidnila atmosféru v sále.) A pokud jsme alespoň trošku přispěli k tomu, aby ta všeobjímající idea zapustila kořeny, tak jsem velice a velice ráda.

Dovolte ještě jednu drobnou kritiku. Velice mě mrzelo, že naši opoziční kolegové z pravé části spektra trošičku zaměňovali tento návrh zákona a jakoby tvrdili, že je vládní. Nikoliv, byla to poslanecká novela, a bylo mi líto, že ji spojili s kritikou návrhu o registračních pokladnách. Já jsem ráda, že návrh o registračních pokladnách byl přijat, a že pokud budou lidé chodit nakupovat do obchodních center, tak že tam pokladny s registrační a fiskální pamětí budou.

Vážené kolegyně a kolegové, i přesto, že zde padl návrh na zamítnutí tohoto zákona, dovoluji si vás všechny požádat o to, aby návrh na zamítnutí byl zamítnut a tento návrh zákona byl podpořen. Děkuji.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP