Neautorizováno !


 

(11.00 hodin)

Poslanec Antonín Seďa: Další budeme hlasovat o mém pozměňovacím návrhu C1, pozměňovacím návrhu k B2 výboru pro obranu a bezpečnost. Souhlas.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pan navrhovatel? (Souhlas.)

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 129. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 189 pro návrh 142, proti 36. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Antonín Seďa: Dále budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu C2. Souhlas. (Navrhovatel - souhlas.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 130. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 188 přítomných pro návrh 134, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Antonín Seďa: Dále budeme hlasovat o komplexním pozměňovacím návrhu výboru pro obranu a bezpečnost uvedeném pod bodem B. Souhlas. (Navrhovatel - souhlas.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 131. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 189 pro návrh 147, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Antonín Seďa: Vážený pane předsedající, myslím, že bylo hlasováno o všech pozměňovacích návrzích, a nyní můžeme přistoupit k hlasování o návrhu jako celku. Souhlasím.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Nevidím námitku proti tomuto konstatování, proto přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Petra Nečase, Jana Vidíma a Tomáše Kladívka na vydání zákona o Vojenském zpravodajství, podle sněmovního tisku 661, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahájil jsem hlasování číslo 132. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

Z přítomných 188 pro návrh 130, proti 47. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Zahajuji projednávání bodu

 

87.
Návrh poslanců Petra Nečase, Jana Vidíma a Tomáše Kladívka na vydání zákona
o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o Vojenském zpravodajství
/sněmovní tisk 662/ - třetí čtení

 

Obdrželi jsme sněmovní tisk 662/4, který obsahuje návrh na zamítnutí a pozměňovací návrhy.

Otvírám rozpravu. Pan kolega Seďa.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych načetl legislativně technickou změnu v mém pozměňovacím návrhu uvedeném pod bodem C3. Ve druhém čtení došlo k mému chybnému načtení účinnosti zákona. Správné znění článku 4 účinnost zní: Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem po dni jeho vyhlášení.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Do rozpravy nemám už nikoho přihlášeného. Pokud se nikdo nehlásí, tak rozpravu končím a požádám pana zpravodaje, aby nás provedl dalším jednáním. Pan zpravodaj, prosím.

 

Poslanec Antonín Seďa: Já se omlouvám, vážené kolegyně, vážení kolegové, takže opravuji, co jsem opravil před chvíli, to znamená v mém pozměňovacím návrhu…

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Pane poslanče, já vás přeruším. Stal se ten problém, že jsem ukončila rozpravu a ten váš návrh musí zaznít v rozpravě. Poprosím pana ministra obrany, aby krátkou větou rozpravu otevřel.

 

Ministr obrany ČR Karel Kühnl Vážená paní předsedající, kolegyně a kolegové, k tomuto zákonu platí totéž, co jsem řekl k zákonu předchozímu.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. A nyní, pane zpravodaji, můžete přednést svoji opravu.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji panu ministrovi. Takže článek 4 účinnosti má znít: Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Ptám se, zda se někdo další hlásí do rozpravy. Není tomu tak. Rozpravu končím. Pan poslanec Václav Exner také ještě do rozpravy? Já bych prosila, abyste se hlásili písemně, protože nestačím a budu muset poprosit opět některého z pánů ministrů, aby otevřeli rozpravu, pokud pan poslanec Exner se hlásil včas a hlásil se do rozpravy. Já poprosím pana ministra.

 

Poslanec Václav Exner: Paní místopředsedkyně, pokud nejde o nějakou technickou chybu při přepisu nebo něco takového, mám námitku proti tomu, že přednesená legislativní úprava je vyhovující tomu, co se týká legislativní připomínky. Tady jde o změnu obsahu ustanovení.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Pan zpravodaj.

 

Poslanec Antonín Seďa: Vážené kolegyně, vážení kolegové. Pan poslanec Exner by měl pravdu, nebo má pravdu, že se jedná o změně účinnosti, nicméně při přepisu došlo k této chybě, to znamená, správné znění opravdu je tak, jak jsem ho upravil. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Byla to tedy chyba při přepisu, myslím, že je s tím vysvětlením spokojen i pan poslanec Václav Exner. O slovo se přihlásil pan navrhovatel, pokud jsem dobře viděla. Ne.

Takže můžeme přikročit k hlasování a poprosím pana zpravodaje, aby nás provedl procedurou.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, paní předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové. Pozměňovací návrhy máte uvedeny v tisku 662/4. Ve druhém čtení byl předložen návrh na zamítnutí poslancem Janem Škopíkem, takže o něm bychom měli hlasovat jako o prvním. V případě, že návrh na zamítnutí neprojde, budeme hlasovat o mojí legislativně technické změně, kterou jsem načetl. Dále třetí hlasování by bylo hlasování o pozměňovacích návrzích C1 a C2 dohromady. Jedná se o dva pozměňovací návrhy ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu uvedenému v bodu B výboru pro obranu a bezpečnost. Za čtvrté bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu C3 s již přijatou úpravou. Za páté hlasování o komplexním pozměňovacím návrhu výboru pro obranu a bezpečnost, který je uveden pod bodem B. A za šesté bychom hlasovali o návrhu jako celku.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Já se ptám, zda má někdo námitky proti navržené proceduře? Pokud nikdo, tak nebudeme o této proceduře hlasovat, protože si myslím, že je poměrně jednoduchá, a nikdo námitky nevznesl.

Jako první provedeme hlasování o zamítnutí. Je to tak, pane poslanče?

 

Poslanec Antonín Seďa: Nesouhlas. (Navrhovatel - nesouhlas.)

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s návrhem na zamítnutí, prosím, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 133 z přítomných 188 poslanců pro návrh hlasovalo 58, proti 111. Tento návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Antonín Seďa: Nyní budeme hlasovat o mojí legislativně technické změně. Doporučuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Ano. Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tímto návrhem, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 134 z přítomných 189 pro návrh bylo 141, proti 33. Tento návrh byl přijat.

 

Poslanec Antonín Seďa: Nyní přistoupíme k hlasování o pozměňovacích návrzích C1 a C2 dohromady.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Ano. Stanoviska? (Zpravodaj i navrhovatel doporučují.)

 

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 135 z přítomných 189 pro 123, proti 37. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Antonín Seďa: Nyní přistoupíme k hlasování o pozměňovacím návrhu C3 s již přijatou úpravou.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP