Neautorizováno !


 

(9.40 hodin)
(pokračuje Langer)

Zahajuji projednávání bodu

 

81.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 116/1990 Sb.,
o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 875/ - třetí čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal ministr pro místní rozvoj Radko Martínek a zpravodaj výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí Evžen Snítilý. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 875/2.

Otevírám rozpravu. Do rozpravy se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Nejprve dávám možnost vystoupit se závěrečným slovem panu ministrovi a poté panu zpravodaji. (Ministr nemá zájem.)

 

Poslanec Evžen Snítilý: Děkuji, pane místopředsedo. Dovolte mi, vážené dámy a pánové, abych vás seznámil s návrhem procedury. Navrhuji nejprve hlasovat o pozměňovacích návrzích výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí pod bodem A1 až A10 společně jedním hlasováním. Jestliže bude tento návrh takto přijat, upozorňuji, že potom by nebyly hlasovatelné návrhy pod bodem C, a to C3, C4 a C6. V tom případě budu navrhovat hlasovat postupně samostatně o bodech C1, C2 a C5. Potom budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pod bodem B, dále hlasovat o bodu D a na závěr o zákonu jako celku. To je návrh procedury.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane zpravodaji. Je námitka proti takto přednesené proceduře? Žádnou námitku nevidím, můžeme tedy přistoupit k hlasování. Prosím, pane zpravodaji, předložte první návrh a vyjádřete se k němu.

 

Poslanec Evžen Snítilý: První návrh je tedy hlasovat společně o bodech A1 až A10. (Zpravodaj i ministr doporučují.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 105. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 195 pro návrh 177, proti nikdo. Návrh byl přijat. Další návrh?

 

Poslanec Evžen Snítilý: V tom případě platí, že jsou nehlasovatelné body C3, C4 a C6. Další návrh je tedy hlasovat postupně o bodech C1, C2 a C5. Teď tedy o bodu C1. (Zpravodaj ani ministr nedoporučují.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 106. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 195 pro návrh 57, proti 109. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Evžen Snítilý: Nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu C2. (Zpravodaj ani ministr nedoporučují.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 107. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 195 pro návrh 55, proti 122. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Evžen Snítilý: Nyní o bodu C5. (Zpravodaj ani ministr nedoporučují.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 108. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 195 pro návrh 55, proti 121. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Evžen Snítilý: Nyní o bodu B. (Zpravodaj ani ministr nedoporučují.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 109. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 195 pro návrh 44, proti 131. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Evžen Snítilý: Nyní o bodu D. (Zpravodaj i ministr doporučují.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 110. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 195 pro návrh 183, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Evžen Snítilý: Pane místopředsedo, myslím si, že bylo o všech pozměňovacích návrzích hlasováno a můžeme přikročit k hlasování o zákonu jako celku.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Nevidím žádnou námitku. Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 875, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 111. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 194 pro návrh 147, proti 19. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Dalším bodem je bod číslo 82. Ještě před zahájením tohoto bodu o slovo požádal předseda poslaneckého klubu ČSSD pan poslanec Kraus.

 

Poslanec Michal Kraus: Pane místopředsedo, dovolte mi, abych požádal zhruba o třicetiminutovou přestávku na jednání klubu sociální demokracie, to znamená do 10.15 hodin.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vyhlašuji přestávku do 10.15 hodin.

 

(Jednání přerušeno v 9.48 hodin.)

***




Přihlásit/registrovat se do ISP