Neautorizováno !


 

(Jednání pokračovalo v 18.00 hodin.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dámy a pánové, připomínám, že jsme přerušili projednávání bodu, který se věnuje zákonu o spotřební dani, v momentě, kdy bychom měli přistoupit k hlasování. Prosím, abyste se všichni posadili, já vás odhlásím, poprosím o novou registraci.

Věřím, že všichni, kteří chtějí hlasovat, jsou již přihlášeni svými hlasovacími kartami, protože jsem vás před chvilkou odhlásil. Budeme nyní hlasovat podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí usnesení je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců.

Přečtu návrh na usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, podle sněmovního tisku 801/3, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 801/4.

 

Zahajuji hlasování, které má pořadové číslo 37. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 181 poslanců, 168 pro, 1 proti, takže návrh byl přijat.

 

Děkuji panu senátorovi, děkuji všem, kteří aktivně působili při projednávání tohoto bodu.

 

Budeme se nyní věnovat dalšímu bodu, kterým je

 

8.
Návrh zákona o registračních pokladnách a o změně některých zákonů
(zákon o registračních pokladnách)
/sněmovní tisk 644/3/ - zamítnutý Senátem

 

Usnesení, kterým Senát zamítl tento návrh zákona, máme k dispozici jako sněmovní tisk 644/4, a já mezi námi vítám senátora Roberta Koláře.

Prosím, aby se za navrhovatele k usnesení Senátu o zamítnutí tohoto zákona vyjádřil místopředseda vlády a ministr financí Bohuslav Sobotka.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji, pane místopředsedo. Vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi, abych vás požádal o to, abyste setrvali na svém původním stanovisku a schválili zákon o registračních pokladnách tak, jak ho schválila Poslanecká sněmovna. Senát návrh zamítl a domnívám se, že není důvod zaujmout stanovisko, jež zaujal Senát Parlamentu ČR.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám, pane ministře. K usnesení Senátu v tuto chvíli zpravodaj rozpočtového výboru poslanec Michal Doktor nechce vystoupit, takže mohu otevřít rozpravu a dávám slovo panu senátorovi Robertovi Kolářovi.

 

Senátor Robert Kolář: Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, já na rozdíl od pana ministra si myslím, že existuje spousta důvodů, abyste tento zákon zamítli, nicméně tomu nevěřím, mám-li být upřímný, ale přesto uvedu některé základní důvody, o nichž si myslím, že je dobré, aby tady zazněly.

Tento zákon zůstal principiálně pořád stejný, to znamená, že zavádí zhruba pro 300 tisíc živnostníků povinnost vydávat velmi konkrétní typ dokladu s předpokladem, že to povede k omezení šedé ekonomiky a k vyššímu výběru daní. Senát je přesvědčen o tom, že to ve skutečnosti povede spíše k tomu, že drtivá většina poctivých živnostníků bude zbytečně investovat kvůli hrstce nepoctivých, kteří se budou vždy snažit obcházet zákony. Senát je přesvědčen o tom, že výsledkem zákona budou pouze vyšší a v některých případech zničující náklady živnostníků, přičemž nejdramatičtější dopady budou především u těch nejmenších, které bychom měli nejvíce chránit. Daňový výběr bude v konečném výsledku přinejmenším stejný a podíl šedé ekonomiky se nezmění. Především z těchto důvodů navrhl Senát zákon zamítnout jako princip.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám, pane senátore. V rozpravě dále vystoupí pan poslanec Michal Doktor. Připraví se pan poslanec Miroslav Kalousek.

 

Poslanec Michal Doktor: Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, zcela záměrně jsem se nepřihlásil, abych naplnil roli zpravodaje Poslanecké sněmovny, neb se hlásím s vyslovením osobního názoru na námi projednávanou věc, s osobním názorem na stanovisko zaujaté Senátem a také s prezentací názoru poslaneckého klubu ODS. Dovolte mi říci pouze několik strohých slov k projednávání, respektive k zamítnutí návrhu zákona, kterým mají být zavedeny registrační pokladny v České republice.

Protentokrát je záměrem předkladatele, pana ministra financí, zavedení registračních pokladen, propříště zde můžeme projednávat další rozměr tzv. obecného dobra, a například projednávat návrh předkladatelů, kteří navrhnou regulaci podnikání v České republice z jiné strany, a to omezení prodejní doby. Společným rysem těchto dvou zcela náhodně vybraných zákonů je nejen nepřesvědčivý obsah, ale zejména identická množina podporovatelů a velmi nepřesvědčivá argumentace.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP