Neautorizováno !


 

(15.20 hodin)
(pokračuje Vrbík)

Druhý problém, který tam vidím, je to, že znalecký posudek, který určuje cenu akcií, zadává majoritní akcionář. I tam já si myslím, že existuje určité riziko toho, že znalecký posudek může býti ne úplně objektivní. Hlavně se obávám toho, že dáváme obrovskou moc do rukou majoritního akcionáře.

Myslím, že institut je pochopitelný. Dovedu se s ním smířit, ale myslím si, že dáváme-li na jedné straně velkou možnost majoritnímu vlastníkovi, musíme velmi zásadním způsobem ošetřit práva minoritního vlastníka, aby nedošlo prostě k možnosti toho, že by minoritní akcionář byl poškozen.

Děkuji. (Velký hluk v sále.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji, pane poslanče. Kdo další se hlásí do rozpravy? Další přihlášky do rozpravy nemám. Končím rozpravu.

Prosím pana poslance Pospíšila jako navrhovatele.

 

Poslanec Jiří Pospíšil: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, pouze shrnu a řeknu, že v rozpravě vystoupili dva kolegové. Oba se vyjadřovali k institutu squeeze-out.

Dámy a pánové, závěrem bych chtěl zopakovat slova pana poslance Vrbíka a apelovat na vás. Materiál, který projednáváme, byl projednáván téměř rok na půdě Poslanecké sněmovny. Pracovaly na něm odborné týmy, právní týmy ODS společně s právními týmy pana bývalého ministra Bureše. Málokterý materiál je takto podrobně projednáván v rámci legislativního procesu. Málokterý materiál získal takovou shodu na půdě Poslanecké sněmovny napříč politickým spektrem. Málokterý materiál tolik pomůže české podnikatelské veřejnosti. Proto vás, dámy a pánové, prosím při projednávání tohoto materiálu - budeme hlasovat o senátní a následně poslanecké verzi - ať je váš názor na squeeze-out takový či onaký, moc vás prosím, mějte na paměti, že samotný zákon upravuje řízení před obchodními rejstříky a že tento návrh je pro českou podnikatelskou veřejnost velmi důležitý. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji, pane poslanče. To je snad vše, co jsme mohli vyslechnout. Máte zájem o odhlášení, takže vás všechny odhlásím. Ještě se vás pokusím svolat. Prosím, abyste se znovu přihlásili, shromáždili se tady všichni. Všichni, kdo mají zájem se zúčastnit hlasování, ať se dostaví do jednací síně.

Přistoupíme k hlasování podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců.

Přednesu návrh usnesení, o kterém bychom měli hlasovat: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 189/1994 Sb., o vyšších soudních úřednících, a zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 566/5, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 566/6."

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro tento text usnesení, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 22. Přítomno 183, pro hlasovalo 94, proti 41. Návrh byl přijat.

 

Počkáme na kontrolu proběhlého hlasování. (Stále velký hluk v sále.) Ptám se, jestli někdo hlasování zpochybňuje. Pan poslanec Hojdar.

 

Poslanec Josef Hojdar: Pane předsedo, dámy a pánové, omlouvám se. Nevím, jak k tomu došlo, ale zpochybňuji hlasování z důvodu toho, že tam mám, že jsem hlasoval, jak mi bylo sděleno, pro, a já jsem se zdržoval hlasování. Takže zpochybňuji hlasování.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Slyšeli jsme zpochybnění právě proběhlého hlasování. Budeme hlasovat o námitce pana poslance Hojdara.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, přijmout námitku pana poslance Hojdara, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 23. Přítomno 188, pro hlasovalo 137, proti 14. Námitka byla přijata.

 

Měli bychom nyní opakovat hlasování o textu, který snad už není třeba znovu číst. Budeme znovu hlasovat o návrhu usnesení, který jsem vám předtím přečetl, tedy souhlas s návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 513 ve znění schváleném Senátem podle sněmovního tisku 566/6.

 

Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro, schválit tento text usnesení, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 24. Přítomno 189 poslanců, pro hlasovalo 91, proti 46. Tento návrh nebyl přijat.

 

Ještě vyčkám kontroly.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP