Začátek schůze Poslanecké sněmovny
1. dubna 2005 v 9.04 hodin

Přítomno: 198 poslanců

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení přítomní členové vlády, zahajuji 43. schůzi Poslanecké sněmovny a přeji vám dobré ráno. Schůzi jsem svolal podle § 84 jednacího řádu Poslanecké sněmovny, pozvánka vám byla rozdána prostřednictvím poslaneckých klubů v úterý 29. března 2005.

Prosím vás, abyste se nyní všichni přihlásili identifikačními kartami. Sděluji, že pan poslanec Jiří Pospíšil má náhradní kartu č. 34, pan poslanec Jaromír Talíř má náhradní kartu č. 5, pan poslanec Petr Rafaj má náhradní kartu č. 19 a pan poslanec Vladimír Reiber má náhradní kartu č. 14.

A nyní přistoupíme k určení ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili pana poslance Petra Bratského a pana poslance Jaroslava Krákoru. Má někdo jiný návrh? (Nikdo.) Budeme tedy hlasovat o mém návrhu.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 1, přítomno je 179 poslanců, pro hlasovalo 166, proti jediný. Konstatuji, že jsme ověřovateli 43. schůze Poslanecké sněmovny určili pana poslance Petra Bratského a pana poslance Jaroslava Krákoru.

 

Sděluji, že tady mám omluvy, které jsem obdržel do zahájení schůze. Z našeho jednání se omlouvá pan poslanec Vilém Holáň, stále ze zdravotních důvodů, pan poslanec Antonín Macháček je také hospitalizován. Omluven je také člen vlády Pavel Dostál.

 

V souladu s článkem 72 odst. 2 Ústavy České republiky můžeme nyní přistoupit k projednání jediného bodu pořadu 43. schůze. Jenom připomínám, že o návrhu tohoto pořadu se nehlasuje. Tímto bodem je

 

Návrh na vyslovení nedůvěry vládě České republiky

 

Skupina 56 poslanců využila svého práva a podle § 84 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny podala návrh na vyslovení nedůvěry vládě.

Prosím nyní, aby se ujal slova předseda poslaneckého klubu ODS Vlastimil Tlustý. (Hluk v jednacím sále.) Vás prosím o klid. (Zvoní.)

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážený pane předsedo, pane premiére, vládo, vážené dámy a pánové. Dovolte mi jménem poslanců Občanské demokratické strany, tj. navrhovatelů dnes projednávaného bodu, abych před hlasováním o vyslovení nedůvěry vládě Stanislava Grosse mohl odpovědět na několik otázek, které si klademe nejenom my, ale jak se ukazuje, celá česká veřejnost:

1. Proč jsou to právě poslanci Občanské demokratické strany, kteří podali návrh na vyslovení nedůvěry Grossově vládě?

2. Proč Stanislav Gross po vystoupení KDU-ČSL z vládní koalice a z vlády neodstoupil sám?

3. Proč se Občanská demokratická strana domnívá, že pokračování této nedůvěryhodné vlády je proti zájmům občanů České republiky, celé České republiky, České strany sociálně demokratické a dokonce současného premiéra Stanislava Grosse osobně?

4. Proč dnes všichni poslanci Občanské demokratické strany vysloví jasnou nedůvěru vládě Stanislava Grosse?

5. Proč vystavuje Stanislav Gross pokušení komunisty a slibuje jim hory doly za udržení sama sebe a části sociální demokracie u moci, když je zřejmé, že máloco jim pomáhá více než jeho politika a chování?

6. Proč Česká strana sociálně demokratická dovoluje, aby dnes o dalším vývoji České republiky rozhodovali komunisté? Je to opravdu jenom kvůli osobě Stanislava Grosse?

Na všechny tyto otázky je jedna jediná a přitom velmi jednoduchá odpověď: Protože se Stanislav Gross bojí sám o sebe. Protože dospěl do stadia, kdy je ochoten pro udržení se u moci obětovat všechny a všechno - včetně občanů České republiky, pověsti České republiky, dokonce včetně osudu vlastní strany. (Potlesk poslanců ODS.)

Stanislav Gross se před ničím už nezastaví. A proto dnes musíme absolvovat toto hlasování.

Nicméně dovolte mi vrátit se k některým z citovaných otázek a uvést k nim další fakta a okolnosti.

Za prvé, proč jsou to právě poslanci Občanské demokratické strany, kteří podali návrh na vyslovení nedůvěry Grossově vládě. Protože tak neučinil sám, i když tak učinit měl dávno, pokud by se ovšem nerozhodl pro ještě korektnější řešení, a to je nerezignoval.

Vláda Stanislava Grosse tak jako předchozí vláda Vladimíra Špidly vznikly na základě koaliční dohody ČSSD, KDU-ČSL a Unie svobody. Tato koalice však po vystoupení lidoveckých ministrů z vlády a KDU z koalice přestala existovat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP