Neautorizováno !


 

(Jednání pokračovalo v 11.21 hodin.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Milé kolegyně, vážení kolegové, uplynula doba, kterou si na svoji poradu vyžádal poslanecký klub KDU-ČSL. Prosím, abyste všichni zaujali svá místa.

Kolegyně a kolegové, přikročíme k hlasování o jednotlivých pozměňovacích návrzích. Prosím pana zpravodaje, aby nám ještě jednou zrekapituloval proceduru a poté předložil první návrh k hlasování.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji, pane místopředsedo. Dámy a pánové, navrhuji, abychom v hlasování prošli tímto režimem: Nejprve bychom hlasovali o návrhu pana kolegy Patery o stažení jeho pozměňovacího návrhu pod písmenem D, potom bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu C2, který je konkurenční k pozměňovacím návrhům hospodářského výboru. Potom bychom hlasovali o celém A, potom o všech pozměňovacích návrzích pod písmenem B, které doplňují oprávnění celních orgánů, a poslední by bylo hlasování o pozměňovacím návrhu C1. Potom bychom hlasovali o návrhu zákona jako o celku.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Je námitka vůči takto navržené proceduře? Pan kolega Vávra se hlásí. Prosím.

 

Poslanec Eduard Vávra: Já bych požádal hlasovat B2 zvlášť. Děkuji.

 

Poslanec Karel Vymětal: Ano, je to možné.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Žádná další námitka, připomínka k proceduře není? (Nikdo se nehlásí.) Prosím o první návrh.

 

Poslanec Karel Vymětal: Nejprve bychom hlasovali o stažení pozměňovacích návrhů uvedených pod písmenem D.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 144. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 179 pro návrh 159, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Karel Vymětal: Nyní bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu uvedeném pod písmenem C2.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Stanoviska? (Zpravodaj i ministr - nesouhlas.)

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 145. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 179 pro návrh 71, proti 86. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Karel Vymětal: Nyní bychom hlasovali o všech pozměňovacích návrzích uvedených pod písm. A.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Stanoviska? (Zpravodaj i ministr - souhlas.)

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 146. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 179 přítomných pro návrh 162, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Karel Vymětal: Nyní bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu uvedeném pod písmenem B2. Doporučuji. (Ministr - souhlas.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahajuji hlasování pořadové číslo 147. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 180 přítomných pro návrh 120, proti 45. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Karel Vymětal: Nyní bychom hlasovali o zbytku B, to znamená B1, B3, B4, dohromady. Doporučuji. (Ministr - souhlas.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 148. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 180 přítomných pro návrh 165, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Karel Vymětal: Jsme u posledního pozměňovacího návrhu uvedeného pod písmenem C1. Nedoporučuji. (Ministr - nesouhlas.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 149. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 180 přítomných pro návrh 59, proti 95. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Karel Vymětal: Tím jsme vyčerpali všechny pozměňovací návrhy a můžeme hlasovat o návrhu zákona jako o celku.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem… Omlouvám se. Přednesu návrh usnesení. Prohlašuji hlasování s pořadovým číslem 150 za zmatečné.

Návrh usnesení zní: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o kontrole obchodu s výrobky, jejichž držení se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodů, a o změně některých zákonů, podle sněmovního tisku 766, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

***
Přihlásit/registrovat se do ISP