Neautorizováno !


 

(10.30 hodin)

Poslanec Pavel Hojda: Následuje C3. Doporučuji. (Předkladatel souhlasí.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 116. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 186 pro 178, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Pavel Hojda: Za čtvrté o bodu C4. Nedoporučuji. Jedná se o změnu § 21 odst. 2. (Předkladatel nesouhlasí.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 117. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 186 pro návrh 31, proti 139. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Pavel Hojda: Dále hlasujeme o bodu C5. Nedoporučuji. (Předkladatel nesouhlasí.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 118. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 186 pro návrh 20, proti 144. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Pavel Hojda: Dále o bodu C6. Doporučuji. (Předkladatel souhlasí.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 119. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 185 pro návrh 177, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Pavel Hojda: Bod C7. Nedoporučuji. (Předkladatel nesouhlasí.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 120. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 185 pro návrh 17, proti 124. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Pavel Hojda: Bod C8. Nedoporučuji. (Předkladatel nesouhlasí.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 121. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 185 pro návrh 21, proti 142. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Pavel Hojda: Nyní bychom hlasovali o bodu C9, který doporučuji. V případě jeho přijetí nebude hlasovatelný B2. (Předkladatel souhlasí.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 122. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 184 pro návrh 157, proti 3. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Pavel Hojda: Nyní bychom alternativně hlasovali u bodu C10 nejprve o alternativě 1, poté o alternativě 2. Která získá více, tak o té bychom hlasovali první.

Nejprve bychom hlasovali o alternativě 1, C10. Nedoporučuji. (Předkladatel nedoporučuje.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Promiňte, jen si chci ujasnit, že to není orientační hlasování? Je to orientační hlasování. Nejprve alternativa 1, C10.

 

Zahájil jsem orientační hlasování, které má pořadové číslo 123. Kdo podporuje tento návrh?

Tento návrh získal výraznou podporu 14 kolegyň a kolegů.

 

Poslanec Pavel Hojda: Nyní alternativa 2. Doporučuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 124. Kdo je pro?

Tento návrh získal podporu 115 přítomných.

 

Proto budeme hlasovat nejprve o alternativě 2, C10. Stanoviska? (Zpravodaj i předkladatel doporučují.)

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 125. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 184 pro návrh 165, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Pavel Hojda: Nyní budeme hlasovat o C11. Doporučuji. (Předkladatel souhlasí.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 126. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 184 pro návrh 167, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Pavel Hojda: C12. Zde mírně doporučuji, čili spíše pro. (Předkladatel souhlasí.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 127. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 184 pro návrh 163, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Pavel Hojda: U bodu C13 nedoporučuji. (Předkladatel nedoporučuje.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 128. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 184 pro návrh 19, proti 136. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Pavel Hojda: Nyní budeme hlasovat o bodu C14. Nedoporučuji. (Předkladatel nesouhlasí.) Omlouvám se. Přestože by tam byla i jedna možná úprava dobrá, bohužel jako celek to nemůžu doporučit.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Takže dvě nesouhlasná stanoviska.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 129. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 185 pro návrh 31, proti 115. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Pavel Hojda: Nyní bychom hlasovali o bodu B3. Doporučuji. (Předkladatel souhlasí.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 130. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 185 pro návrh 169, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Pavel Hojda: Nyní následuje hlasování o bodech C15 až C17. Doporučuji. (Předkladatel souhlasí.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 131. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 185 pro návrh 170, proti nikdo. Návrh byl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP