Neautorizováno !


 

(14.50 hodin)
(pokračuje Zaorálek)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 9, přítomno 183 poslanců, pro hlasovalo 118, proti 23. Tento návrh byl přijat.

 

Prosím, máme tady další návrh, to je pan poslanec Exner. Ten navrhoval nový bod, který vám přečtu: Informace vlády o vývoji finančních vztahů mezi Českou republikou a Evropskou unií o stavu využívání fondů a dalších zdrojů Evropské unie Českou republikou a o způsobu průběžného informování Poslanecké sněmovny o těchto otázkách. Tak zní bod. Mělo by to být zařazeno za bod 60 ve zprávách.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro zařadit tento bod navrhovaný panem poslancem Exnerem, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 10, přítomno 184 poslanců, pro hlasovalo 89, proti 34. Návrh přijat nebyl.

 

Nyní jsme před návrhem paní poslankyně Šedivé, ten se týká bodu číslo 65, to je zpráva o společnosti Diag-Human. Návrh byl, aby bylo její projednání zařazeno na čtvrtek 31. března jako první bod dopoledne.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, zařadit tuto zprávu jako první bod dopoledne ve čtvrtek, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 11. Přítomno 185, pro hlasovalo 121, proti 16. Návrh paní poslankyně Šedivé byl přijat.

 

Další je návrh pana poslance Tomáše Vrbíka. Byl to návrh vyřadit bod číslo 23. To byl poslanecký návrh, příspěvek na nájemné. Pan poslanec Vrbík navrhuje vyřadit tento bod.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro vyřazení, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 12. Přítomno 185, pro hlasovalo 177, proti nula. Návrh byl přijat.

 

Teď tady máme další návrh, to je návrh pana poslance Miroslava Kalouska. To byl návrh na vyřazení tří bodů. Týkalo se to bodů 63, 30 a 24. Bod 63 je návrh rozpočtu nákladů na zabezpečení provozní činnosti Fondu národního majetku. Bod 30 je souhra náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a bod 24 je poslanecký návrh zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů.

Pan ministr Dostál chce upozornit na to, že bod 30, který tady je, je ten, který jsme právě zařadili na zítra ráno, ale domnívám se, že z hlediska našeho postupu to nebrání hlasovat o návrhu na vyřazení. Já samozřejmě dám hlasovat o všech bodech zvlášť, to je jasné, protože věcně spolu nesouvisejí. Já vám vždycky řeknu, který je na řadě.

 

První byl návrh bodu 63. Hlasujeme nejdříve o bodu 63, to je ten, který se týká Fondu národního majetku.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro vyřazení bodu číslo 63, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 13. Přítomno 185, pro hlasovalo 158, proti 7. Návrh byl přijat.

 

Další je návrh na vyřazení bodu číslo 30, to je ten návrh zákona o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro vyřazení bodu číslo 30, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu na vyřazení?

Hlasování má pořadové číslo 14. Přítomno 185 poslanců, pro hlasovalo 73, proti 95. Tento návrh na vyřazení bodu 30 přijat nebyl.

 

Budeme hlasovat o návrhu na vyřazení bodu číslo 24, to je služební poměr příslušníků bezpečnostních sborů.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro vyřazení bodu číslo 24, služební poměr příslušníků bezpečnostních sborů? Kdo je proti návrhu na vyřazení služebního poměru?

Hlasování má pořadové číslo 15, přítomno 185, pro hlasovalo 165, proti 4. Tento návrh byl přijat.

 

Můžeme pokračovat bodem dalším, to je návrh pana poslance Františka Beneše, a ten si přál zařadit jako poslední bod do bloku zpráv informaci příslušného ministra o programu výstavby a pořízení bytu osobami mladšími 36 let. Tento bod poslední do bloku zpráv.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro zařazení tohoto nového bodu, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 16, přítomno 185 poslanců, pro hlasovalo 59, proti 19. Návrh na zařazení tohoto nového bodu přijat nebyl.

 

A je tady návrh pana poslance Titze. Návrh pana poslance Titze zněl zařadit bod číslo 31 na konec prvních čtení. Bod 31, poslanecký návrh, konec prvních čtení.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, splnit přání pana poslance Titze, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 17, přítomno 185, pro 122, proti 13. Návrh byl přijat.

 

Další návrh byl návrh pana poslance Pelce. Týkal se bodů 6 a 7. Každý zvlášť. Oba se mají vyřadit.

 

Ten první je návrh poslanců, který se týká vydání ústavního zákona, kterým se mění ústava - sněmovní tisk 172. Nejdříve budeme hlasovat o vyřazení tohoto bodu.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro vyřazení bodu číslo 6, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Toto hlasování má pořadové číslo 18. Přítomno 185, pro hlasovalo 163, proti 2. Návrh byl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP