Neautorizováno !


 

(14.40 hodin)
(pokračuje Hojda)

Myslím, že se jedná o poměrně závažnou záležitost a že by bylo vhodné, aby se tato situace a tato informace projednala v Poslanecké sněmovně. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím vás, pane poslanče, na kdy si přejete zařadit tento bod?

 

Poslanec Pavel Hojda: Do zpráv, a může to být buď na začátek nebo na konec tohoto bloku. V každém případě by to bylo vhodné spojit s vystoupením předsedy vlády, pokud bude vystupovat ještě k jinému bodu v bloku zpráv.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: To je trochu komplikované zadání. Já bych to asi potřeboval určitěji, protože teď nevím, jestli bude pan premiér vystupovat. Nemůžete to zařadit přesněji? Nevím, jestli je možné zařazovat to takto obecně.

 

Poslanec Pavel Hojda: Navrhnu to jako bod číslo 59. Byl by to první bod bloku zpráv.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji, bod 59. Nyní prosím pana poslance Krákoru.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Vážený pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi, abych navrhl vyřazení bodu číslo 2 ve druhém čtení, ochrana před tabákovými výrobky, z programu schůze. Ve třetím čtení je to bod číslo 46. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, děkuji. Kdo další se hlásí do rozpravy o programu schůze? Má ještě někdo nějaký návrh? Zdá se, že ne, pravděpodobně zaznělo všechno.

Přistoupíme k hlasování o jednotlivých návrzích, samozřejmě v pořadí, v jakém byly podány. Zazvoním na poslance, kteří mají zájem se zúčastnit tohoto hlasování, aby věděli, že se hlasuje.

Mám dojem, že jsem nesdělil, že pan poslanec Kvapil má náhradní kartu číslo 31.

 

Návrh, o kterém budeme hlasovat jako o prvním, je návrh, který jsem přednesl já sám a který je doporučován organizačním výborem. Je to návrh, abychom nejednali v pátek 25. března.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 2, přítomno 184 poslanců, pro hlasovalo 140, proti 17. Návrh byl přijat, v pátek jednat nebudeme. Děkuji.

 

Další hlasování je o návrzích, které jsme tady vyslechli od vás. Jako první vystoupil pan ministr Pavel Dostál. Navrhl, aby body 28, 29 a 30 byly zařazeny jako první body po deváté hodině zítra ráno.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, zařadit pevně body 28, 29 a 30 na zítra ráno, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 3, účastnilo se ho 183 poslanců, pro hlasovalo 161, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Pak tu byl návrh pana poslance Svatopluka Recmana, který navrhoval zařadit nový bod "Informace vlády o postupu zpracování zákona o majetkových přiznáních". Tento bod navrhl zařadit do bloku zpráv za bod 60.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro zařazení tohoto nového bodu, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Toto hlasování má pořadové číslo 4. Bylo přítomno 185 poslanců, pro hlasovalo 44, proti 52. Návrh přijat nebyl.

 

Pak tu byl návrh pana poslance Miloslava Vlčka, který navrhoval body 3, 4 a 5 dnešního programu schůze zařadit na zítřek ráno jako body čtvrtý, pátý a šestý za právě zařazené body Pavla Dostála.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, takto pevně zařadit body 4, 5 a 6, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 5, přítomno 184 poslanců, pro hlasovalo 143, proti 2. Návrh byl přijat.

 

Pak je tu návrh paní poslankyně Jitky Vojtilové. Týká se bodu číslo 13, životního minima. Paní poslankyně navrhovala, aby byl tento bod vyřazen, stejně jako třetí čtení tohoto návrhu, to je bod 57.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro vyřazení těchto dvou bodů z pořadu schůze? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 6, přítomno 185 poslanců, pro hlasovalo 171, proti nikdo. Návrh na vyřazení těchto dvou bodů byl přijat.

 

Pak přednesl svůj návrh pan poslanec Skopal. Navrhoval zařadit nový bod "volba předsedy a členů dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu". Navrhoval zařadit tento bod do bloku zpráv. Místo se zřejmě najde.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro zařazení tohoto nového bodu, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 7, přítomno 185 poslanců, pro hlasovalo 122, proti 45. Návrh byl přijat.

 

Pak tu zazněl návrh pana poslance Tomáše Duba. Byl to bod číslo 9, návrh zastupitelstva hlavního města Prahy, zákon o silniční dopravě. Navrhoval, aby tento bod 9 byl zařazen jako první bod zítra odpoledne.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 8. Přítomno 185 poslanců, pro hlasovalo 149, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Dále tu byl návrh paní poslankyně Lucie Talmanové. Navrhovala nový bod.

Paní ministryně Emmerová chce ještě před hlasováním vystoupit. Prosím.

 

Ministryně zdravotnictví ČR Milada Emmerová Děkuji. Pane předsedo, vážené kolegyně a kolegové, pokud jsem dobře rozuměla - a tím myslím skutečně špatnou slyšitelnost v místě, kde sedím - tak paní poslankyně Talmanová žádala zprávu vlády. Já jsem schopna v daném termínu, který ona navrhla, přednést pouze zprávu za Ministerstvo zdravotnictví, neboť vláda zatím tento materiál neprojednala. Nebude to ani na zítřejším jednání vlády ve večerních hodinách, alespoň na programu to není. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Já tedy ještě jednou zopakuji návrh paní poslankyně. Byla to "Informace vlády o stavu českého zdravotnictví a koncepci reformy zdravotnictví České republiky". Návrh byl zařadit tento bod na tento čtvrtek jako první bod dopoledne. Tak to bylo řečeno a takto o tom budeme hlasovat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP