(10.40 hodin)
(pokračuje Vojíř)

Procedura byla takto schválena. Řekli jsme, že budeme hlasovat o C a E2, že to budou 4 orientační hlasování. Tvrdím, že varianta E2 je hlasovatelná v orientačním hlasování. Byla-li by ona ta, která zvítězí, je to akceptovatelné.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Souhlasím s tímto výkladem. Zahájil jsem hlasování číslo 489. Kdo podporuje variantu E2?

Ze 166 přítomných tuto variantu podporuje 35.

 

Budeme tedy hlasovat nejprve o C1 varianta 3, případně C1 varianta 1, poté E2 a C1 varianta 2. Takhle je to pořadí. Takže nejprve C1 varianta 3. Prosím stanoviska.

 

Ministr obrany ČR Karel Kühnl Pan ministr Urban má stanovisko neutrální, já mám stanovisko kladné. (Stanovisko zpravodaje záporné.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 490. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 166 přítomných pro návrh 83, proti 51. Tento návrh nebyl přijat.

 

Nicméně počkáme na kontrolu hlasování.

 

Poslanec Oldřich Vojíř: V této pauze já poprosím, aby pan předkladatel komentoval stanoviska předkladatele, nikoli předkladatele a svá. Myslím si, že to není úplně korektní postup.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Já s tímto souhlasím.

 

Ministr obrany ČR Karel Kühnl Myslím si, pane předsedající, že mi v tom nikdo a žádný jednací řád nebrání.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Mohu vám v tom zabránit já, pane ministře.

 

Ministr obrany ČR Karel Kühnl Pak byste mě musel vykázat od stolku předkladatele.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Nicméně byl bych nerad, kdybychom se dostali do sporu. V každém případě vy zde zastupujete pana ministra Urbana a jinak máte postavení každého člena Sněmovny. A to bychom museli akceptovat ten výklad, že každý poslanec by měl právo se vyjádřit. Takže prosím, pojďme se shodnout na tom, že vy budete explicitně říkat stanovisko pana ministra Urbana, nikoli své. Děkuji za pochopení.

Kontrola hlasování? Žádné zpochybnění.

Budeme tedy hlasovat o pozměňovacím návrhu C1 varianta 1. Ten získal 37 hlasů. Prosím stanoviska. (Předkladatel i zpravodaj nesouhlasí.)

 

Zahájil jsem hlasování číslo 491. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 166 pro návrh 34, proti 99. Ani tento návrh byl přijat.

 

Nyní rozhodneme o variantě E2. Prosím, kolega Bartoš pro stenozáznam.

 

Poslanec Walter Bartoš: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, v hlasování číslo 490 jsem nepochybně hlasoval ne, a na sjetině mám ano. Nezpochybňuji hlasování, jenom uvádím pro stenozáznam.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Takže budeme hlasovat o variantě E2. Prosím stanoviska. (Předkladatel neutrální, zpravodaj záporné.)

 

Zahájil jsem hlasování číslo 492. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 166 pro návrh 85, proti 58. Tento návrh byl přijat.

 

Nevidím námitku. Platí, že pozměňovací návrh E2 byl přijat. Prosím další návrh.

 

Poslanec Oldřich Vojíř: Souhlasíte asi se mnou, že tudíž varianta vedená pod bodem C varianta 2 je nehlasovatelná.

Nyní můžeme přistoupit k bodu C2. (Stanovisko předkladatele i zpravodaje negativní.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 493. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 166 přítomných pro návrh 35, proti 105. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Oldřich Vojíř: Nyní bychom přistoupili k pozměňovacímu návrhu vedenému pod písmenem K3. (Stanovisko předkladatele negativní, zpravodajovo kladné.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 494. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 166 přítomných pro návrh 50, proti 97. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Oldřich Vojíř: Nyní bychom tedy přistoupili k pozměňovacímu návrhu pod písmenem D jako celku. (Obě stanoviska negativní.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 495. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 165 přítomných pro návrh 3, proti 144. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Oldřich Vojíř: Podle mého soudu jsme se vypořádali s § 6, takže můžeme přejít k § 3. Tady jsme se shodli na tom, že budeme nejdříve hlasovat P1, které upravuje K1. To znamená, je to v logické vazbě. P1. (Stanovisko předkladatele negativní, zpravodajovo pozitivní.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: P jako Pavel. Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 496. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 166 přítomných pro návrh 85, proti 63. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Oldřich Vojíř: Není-li námitek, je možno přistoupit k hlasování o bodu E1. Prosím vás, P1 a K1 pojednávaly o tomtéž. Teď budeme hlasovat E1.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Dobře. Takže E1. (Stanovisko předkladatele negativní, zpravodajovo kladné)

 

Zahájil jsem hlasování číslo 497. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 165 přítomných pro návrh 85, proti 66. Návrh byl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP