(10.20 hodin)

Místopředseda PSP Ivan Langer: Přiznám se, že ani já ve svých podkladech ten návrh na zamítnutí uveden nemám, nicméně zkusme nejprve dotáhnout do konce tu rozpravu k proceduře. Prosím někoho z legislativy, aby se mi vyjádřil k tomu, zda byl návrh týkající se zamítnutí podán, nebo nebyl. Teď k proceduře pan kolega Vávra.

 

Poslanec Eduard Vávra: Děkuji. Já jsem možná dobře nepochopil pana zpravodaje, který říkal, že legislativně technické pozměňovací návrhy pana kolegy Tomíčka jsou rozděleny na dvě části - první část je doplnění a druhá část jsou typické legislativně technické změny. To doplnění tedy není legislativně technická záležitost? To znamená, s tím bychom se měli nějak vyrovnat. To není klasický, to je potom nějaký určitý doplňující pozměňovací návrh. Já bych to potřeboval nějakým způsobem upřesnit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Já vám to upřesním. Je to návrh - a právě proto jsem to také říkal, že bývá zvykem o legislativně technických úpravách hlasovat až na závěr. Nicméně tato úprava má sporný charakter, přinejmenším z vystoupení některých kolegů to tak plyne, a proto doporučuji se návrhu pana kolegy Tomíčka, který přednesl v rámci třetího čtení, věnovat hned na začátku hlasování, tak abychom rozhodli, zda je to legislativně technická úprava, či nikoliv. Rozumím tomu, že pokud se shodneme, že není, pak je návrh O1 nehlasovatelný.

Ještě k tomu pan kolega Tomíček.

 

Poslanec Rudolf Tomíček: Ta slova, která jsem načetl, já osobně jsem přesvědčen, že jsme je načetl při čtení toho pozměňovacího návrhu, leč v tom textu se neobjevila. Poznámka legislativního odboru je, že to tam logicky chybí. Koneckonců ano, protože písemný text svého pozměňováku jsem jim předal. Čili samozřejmě viděli, že to tam je.

Jde o to, že následující text vysvětluje tato čtyři slova. Pokud by nebyl schválen, může to klidně existovat dál, protože to není zase taková porucha, aby byl celý O1 hned vyřazen, akorát že to nebude přece jenom úplně přesně tak, jak to měl zákonodárce na mysli. Ale nesníží to hodnotu toho celého pozměňovacího návrhu.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Rozumím. Pan kolega Pleva, poté pan kolega Exner - k proceduře. Musíme si toto přesně vyjasnit, aby se nikdo necítil krácen na svých právech. Prosím.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já bych chtěl k tomu návrhu na zamítnutí - protože si pečlivě čtu vždycky ty pozměňovací návrhy, které dostáváme rozdány na lavice, tak bohužel je zavedena praxe, že někdy tam návrh na zamítnutí je uveden jako samostatný návrh pod bodem A, ale někdy - přestože zazní a hlasuje se o něm - tak tam uveden není. Možná že bychom si měli sjednotit praxi, zdali se návrhy na zamítnutí budou striktně vždy uvádět do sněmovních tisků, kde jsou uvedeny jako pozměňovací a jiné návrhy, a pak bychom měli požádat sněmovní legislativu, aby to tam vždy zapracovávala. Někdy to tam je, ale někdy to tam není.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Já se k tomu vyjádřím a myslím, že se nad tím budeme muset poté shodnout. Pan kolega Exner.

 

Poslanec Václav Exner: Pane místopředsedo, já mám poznámku k proceduře trošku obecnější. Vy jste před chvílí právě řekl, že obyčejně se legislativně technické hlasují na konec. Myslím si, že to ale není správná praxe. Samozřejmě souhlasím s tím, aby dneska se ta otázka, která právě byla diskutována, vyřešila na začátku, ale domnívám se, že bychom tu zavedenou praxi, pokud ji někdy používáme, jindy ne, měli změnit, protože by se mohlo stát, že bychom odhlasovali pozměňovací návrh a neodhlasovali potom legislativně technickou, čili odhlasovali bychom návrh, který by často byl víceméně nesmyslný. Myslím si, že nejdřív je potřeba odhlasovat uvedení návrhu do správného stavu, a teprve potom hlasovat o návrhu, jako obecnou věc, kterou bychom měli zavést jako praxi v Poslanecké sněmovně.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Nebývá to často, ale musím říci, že teď jste mi promluvil z duše, pane kolego. Je to přesně tak. Ještě někdo se hlásí k proceduře?

Kolegyně, kolegové, platí podle mne poznámka, kterou přednesl pan poslanec Pleva o tom, že v parlamentních tiscích někdy - zejména při opakovaných čteních - bývají nebo nebývají zaneseny všechny návrhy, včetně návrhu na vrácení k dopracování, zamítnutí apod. V tuto chvíli doporučuji, záleží na vás, důvěřovat panu zpravodaji, který konstatoval, že tento návrh padl. V okamžiku, kdy zazní námitka, budeme hlasovat o námitce. Podle výsledku hlasování se potom budeme nebo nebudeme vyjadřovat k návrhu na zamítnutí. Z mého pohledu platí - návrh byl podán. Pan zpravodaj to říkal, budeme o něm hlasovat. To je první poznámka.

Druhá poznámka se týká legislativně technického návrhu pana kolegy Tomíčka. Doporučuji hlasovat o něm jako o prvním předtím, než budeme hlasovat o všech ostatních pozměňovacích návrzích, a teď je třeba si vyjasnit zásadní otázku: Pan kolega Tomíček navrhl tuto jako legislativně technickou poznámku, rozumím, že pan zpravodaj to odmítl, a pak bychom museli hlasovat o námitce, resp. o proceduře v tom smyslu, zda - a teď nevím, ve prospěch koho, jestli pana kolegy Vojíře, nebo Tomíčka.

 

Poslanec Oldřich Vojíř: Pane předsedající, jestli můžu, dvě poznámky, které ulehčí i to rozhodnutí. Já jsem teď chviličku přemýšlel a pamatuji si, že tento tisk byl přerušen ve druhém čtení, a to do doby projednání hospodářským výborem - myslím si, že to přednášel pan kolega Filip - a proto také logicky nebylo doposud hlasováno o onom zamítnutí. Tam se stala možná nějaká chyba, protože prostě ten zákon byl přerušen takovouto formulací, že "do projednání v hospodářském výboru". Na to si asi pamatujete. Já si stojím za tím, že návrh na zamítnutí padl. To je ad 1.

Ad 2. To, co načetl pan kolega Tomíček v té své první části legislativně technické, je něco, co bych nazval spíše logické, a samozřejmě by bylo ale dobré, kdyby se Sněmovna rozhodla, že to je legislativně technická - logická a uzná to. Já to říkám jenom proto, že to není má vůle to nepřijmout. Já to říkám proto, že jsem kdysi navrhoval také logický posun v datu, nebyla to žádná jiná změna, bylo to velmi logické, protože jinak by ten zákon nefungoval, a přesto Sněmovna řekla, že to legislativně technická není. Tak odtud já vycházím, že prostě je dobré, aby o tom rozhodla Sněmovna.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Já vím, že se máte s panem kolegou Tomíčkem rádi, pane poslanče, takže to nikdo nebere jako váš osobní spor, ale věcný spor. Navrhuji, abychom nejprve hlasovali o návrhu na zamítnutí, za druhé, abychom rozhodli o tom, zda návrh pana kolegy Tomíčka lze považovat za legislativně technickou úpravu, či nikoliv, a podle výsledku tohoto hlasování nám bude jasné, jestli je návrh O1 hlasovatelný. Poté bychom hlasovali o jednotlivých pozměňovacích návrzích.

Vidím tady potom ještě jeden problém, ke kterému se musíme vyjádřit, a to je vaše odlišné stanovisko s kolegou Urbanem, zda lze v bodu O1 hlasovat zvlášť o bodech 6, 7 a 8. To je jediné úskalí, které máme před sebou. Je souhlas s takovýmto postupem? (Ano.)

Dobře, přikročíme k hlasování. Nejprve tedy budeme hlasovat o návrhu, který avizoval pan zpravodaj, a to je zamítnout předložený návrh zákona. Já vás odhlašuji. Prosím, abyste se všichni přihlásili. (Probíhá přihlašování.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP