(Jednání pokračovalo v 10.40 hodin.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Milé kolegyně, vážení kolegové, je 10.40 hodin, tudíž uplynula doba, kterou si vyžádal na svoji poradu klub ČSSD. Prosím vás všechny o návrat do vašich lavic. Prosím paní navrhovatelku paní ministryni zdravotnictví Emmerovou a paní zpravodajku kolegyni Lucii Talmanovou, aby zaujaly svá místa u stolku zpravodajů.

Kolegyně a kolegové, prosím, pojďme hlasovat. Zrekapituluji možnosti, které před námi v tuto chvíli leží. Za prvé rozhodneme hlasováním o návrhu, který padl již ve druhém čtení, a to je návrh na zamítnutí. Pokud tento návrh neprojde, budeme hlasovat o návrhu, který v rámci rozpravy ve třetím čtení přednesla kolegyně Konečná, a to je opakovat druhé čtení. A pokud ani tento návrh neprojde, pak nám nezbude nic jiného, než se vrhnout do víru desítek pozměňovacích návrhů a strávit období před polední přestávkou hlasováním o pozměňovacích návrzích.

Přikročíme tedy k hlasování v tom pořadí, jak jsem avizoval. Nejprve rozhodneme o návrhu na zamítnutí. Odhlašuji vás na žádost z pléna a prosím, abyste se ještě jednou přihlásili.

 

V tuto chvíli zahajuji hlasování s pořadovým číslem 237. Ptám se, kdo je pro, předložený návrh zamítnout. Kdo je proti?

Ze 179 přítomných pro návrh 64, proti 101. Návrh nebyl přijat.

 

Nyní rozhodneme o návrhu opakovat druhé čtení. Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 238. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

Z přítomných 182 pro návrh 143, proti 9. Konstatuji, že tento návrh byl přijat.

 

Tím končím projednávání tohoto bodu.

 

Dalším bodem je bod číslo

 

98.
Návrh poslanců Hany Orgoníkové, Anny Čurdové a Eduarda Zemana
na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb.,
o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 658/ - třetí čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujala kolegyně Orgoníková a zpravodajka výboru pro sociální politiku a zdravotnictví Jitka Vojtilová. Sděluji, že pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 658/5.

Otevírám rozpravu, na jejímž úvodu sděluji, že pan kolega Braný má náhradní kartu číslo 2.

Někde se nám ztratila kolegyně Orgoníková. (Poslankyně Orgoníková: Už jsem tady!) Pojďte, kolegyně. Kdo se hlásí do rozpravy? Žádnou přihlášku do rozpravy nevidím, proto rozpravu končím.

Dávám možnost vystoupit se závěrečným slovem nejprve zástupkyni navrhovatelů, potom paní zpravodajce.

 

Poslankyně Hana Orgoníková: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já bych jen chtěla z tohoto místa poděkovat a zároveň vás požádat o podporu sněmovního tisku 658 i se všemi pozměňovacími návrhy, které zazněly při projednávání.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Slovo má paní zpravodajka, závěrečné slovo, případně procedura k hlasování.

 

Poslankyně Jitka Vojtilová: Navrhovaná procedura k hlasování bude velmi jednoduchá. Na začátku bych chtěla jenom upozornit na to, co mi tady předložila legislativa, že počítačovým zpracováním tisku 658/5 se text pozměňovacího návrhu pod bodem A1 rozdělil do řádku, ale formálně má vypadat jako pozměňovací návrh pod bodem B1.

Vzhledem k tomu, že pozměňovací návrhy pod písmenem A a B jsou identické, navrhuji postupovat následujícím způsobem. Nejprve budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pod písmenem A jedním hlasováním. Pokud tento pozměňovací návrh bude přijat, stává se pozměňovací návrh pod písmenem B nehlasovatelným. Za druhé pozměňovací návrh pod písmenem C a za třetí hlasování o zákonu jako celku.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Je námitka proti takto navrhované proceduře? Žádné námitky nevidím.

 

Proto nechám hlasovat v prvním hlasování o pozměňovacím návrhu pod písmenem A jako celku.

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 239. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 185 pro návrh 128, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Další návrh je návrh pod písmenem C.

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 240. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 185 pro návrh 125, proti nikdo. Návrh byl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP