(Jednání pokračovalo v 18.50 hodin.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, prosím, zaujměte svá místa, všechny jsem vás odhlásil a žádám vás o novou registraci. Ještě jednou děkuji za vstřícný postoj klubu Unie svobody, že jsme mohli pokračovat v našem jednání ještě dnes před 19. hodinou.

Znovu žádám o nastavení kvora 120. Věřím, že všichni, kteří mají v úmyslu hlasovat o základním zákonu našeho státu, se dostavili do jednací síně, přihlásili se svými hlasovacími kartami.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů, podle sněmovního tisku 349, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 355 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 355 z přítomných 161 pro 78, proti 10. Návrh nebyl přijat.

 

Končím bod číslo 60. Děkuji panu ministru Burešovi, děkuji panu zpravodaji a končím také dnešní jednací den. Přeji vám hezký večer. Sejdeme se zítra ráno v 9 hodin. Samozřejmě ti, kteří vezmou s povděkem pozvání kolegů z klubu KDU-ČSL, přijdou již v 7.30 hodin.

V 9 hodin budeme pokračovat pevně zařazenými body. Bodem číslo 70 - zpráva dočasné komise pro otázky ústavy, bodem číslo 71 - zpráva vyšetřovací komise pro Diag Human, bodem číslo 17 - občanský zákoník a poté dalšími body s tím, že před polední přestávkou proběhnou body 76, 77 a 78, to znamená body volební.

Ještě jednou hezký večer.

 

(Jednání skončilo v 18.54 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP