(16.00 hodin)
(pokračuje Býček)

Jestli vám odborníci navrhnou 130 mil. v rozpočtu, a pak je z toho 5 mil., tak já si o těchto odbornících v řídícím výboru myslím skutečně své a jako poslanec si troufám to říci i ve Sněmovně nahlas. V tomto smyslu požaduji, aby se ta částka, která byla původně určena na tuto akci, vrátila.

Za třetí, návrh rozpočtu na rok 2005 je pro město Brno jako takové nepříznivý a nespravedlivý. Celková částka pro Brno je z rozpočtu 934 mil. Kč, přitom Jihomoravský kraj včetně D1 je rozpočtován částkou 1 mld. 463 mil. V té dělbě, že železnice mají částku v kraji 531 mil., pro Brno 417 mil., a silnice v kraji 932 mil. a pro Brno 517 mil. Přitom z pohledu měst Brno je zarážející, že celková částka na silnice je pouhých 517 mil. Kč. Přitom požadavek, který byl předložen, byl ve výši 1 mld. 478 mil. Tedy požadavek byl akceptován z pouhé jedné třetiny. Když se podívám na celkový rozpočet, který představuje v požadavcích částku 50 mld. 549 mil., a navržený rozpočet ke schválení, k čerpání, je 26 mld. 753 mil., tak v průměru je čerpání na požadavky 52 %. Proč tedy tento poměr nebyl zachován?

Já samozřejmě nechci vstupovat do celé konstrukce rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury, která byla předložena. Chci jen požádat, aby v průběhu roku byly prostředky doplněny zejména pro akci MUK Hlinky, to je mimoúrovňové křížení Hlinky v Brně, kde je možno na těch 370 mil. Kč v letošním roce čerpat částku kolem 830 mil. Kč, a obdobně aby bylo přihlédnuto k problémům, které jsou s tunely Dobrovského A a Dobrovského B. Domnívám se, že nepožadujeme pro město Brno nic neoprávněného.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Také děkuji panu poslanci Býčkovi. Ptám se, kdo další se hlásí do obecné rozpravy k tomuto návrhu. Pokud se nikdo nehlásí, obecnou rozpravu bych ukončil a zeptal se pana ministra, jestli bude reagovat na to, co zaznělo. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr dopravy ČR Milan Šimonovský: Pane předsedo, pokusím se krátce reagovat. Myslím si, že vše, co tady zaznělo, je stoprocentní pravda, a kdybych měl komentovat pana poslance Vnoučka, Hojdu a jejich obavy o příjmovou stránku Státního fondu dopravní infrastruktury, musím jim dát za pravdu. Zatím se daří v rámci reformy veřejných výdajů pamatovat na fond a jeho příjmovou stránku právě dotací z Fondu národního majetku, a všichni si uvědomují ty obavy ze skončení Fondu národního majetku. Jistě můžeme debatovat o tom, že veškerá práva a povinnosti přecházejí na Ministerstvo financí, a předpokládám, že vláda si uvědomuje, že dopravní infrastruktura je nezbytnou podmínkou zachování tempa hospodářského rozvoje, a budeme ve výstavbě dopravní infrastruktury pokračovat případně v těch budoucích letech za přímé účasti státního rozpočtu. Přesto ty návrhy, které zaznívají i opakovaně, že by se mělo pamatovat na stabilní příjmy zvýšením podílu ze spotřební daně a jejích výnosů, z daně paliv a maziv uhlovodíkatých na 30 až 35 %, to je stálá debata a já věřím, že jednou bude korunována i konkrétními návrhy, které budou dohodnuty napříč politickým spektrem, protože výstavba dopravní infrastruktury jistě není záležitostí ideologií.

Věřím také, že tak jak je připraven rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury a jeho oddělení od části, která je věnována na údržbu komunikací druhé a třetí třídy, pokud projde zákon o rozpočtovém určení daní, tak jsem přesvědčen, že se podaří oddělit ty rozpočty tak, že nebude ohroženo zajištění údržby zimní, což je samozřejmě v současné době naprostá priorita. Takže zde chci ubezpečit, že Státní fond dopravní infrastruktury připravuje tento model a je dohodnutý se všemi správami údržby silnic tak, aby prostředky měly v dostatečném objemu.

To, co zde přednesl poslanec Býček, pod to se trvale podepisuji a myslím si, že by měl hospodářský výbor v průběhu roku i na návrh ministra dopravy přistoupit k určitému posílení prostředků pro stavbu na mimoúrovňovém křížení Hlinky. Určitě by pro Brno bylo traumatizující, kdyby ten stav, který je poznamenán výlukami městské hromadné dopravy do městských částí Kohoutovice, Nový Lískovec, měl trvat déle. Už jen zvýšené náklady Dopravního podniku Brno se počítají na stovky milionů a určitě bude tento návrh připraven. Věřím, že prostředky v tomto roce nebo v příštím roce budou k tomu, aby se posílila minimálně o 400 až 500 mil. tato stavba, tak aby mohla být dokončena v plánovaném termínu a doprava mohla znovu údolím Svratky pokračovat.

Trochu větší problém je samozřejmě rychlostní silnice 43, která je nazývána Troubsko-Kuřim. Pro ty, kteří neznáte přesně geometrii těch staveb v Brně, tak je to vlastně pokračování, je to budoucí dálniční křižovatka v prostoru Troubska. Proto se také tak jmenuje. Dál na jih, na Vídeň, pokračuje jako silnice R52. Proto takováto možná nedůslednost v názvosloví. Je to silnice R43, která vede na sever na Svitavy a odpojuje se v prostoru budoucí dálniční křižovatky Troubsko.

Co se týká železničního uzlu Brno, zde stavba, která byla naplánována kromě odstavných nádraží do výstavby na příští rok, tak těch priorit se skutečně v hospodářském výboru probíhalo více. Zde tato stavba je připravena k zahájení v závěru roku, a proto také tam zůstala ta symbolická částka. Věřím, že tato stavba nebude nějak poznamenána tímto snížením prostředků. Prioritnější je pokračovat mimoúrovňovým křížením Hlinky.

Poslední zmíněnou stavbou jsou tunely Dobrovského, které jsou skutečně velmi kritickým místem na silniční síti Brna, protože je to stavba, kde už bylo investováno 600 mil. Kč. Tato stavba byla zahájena průzkumnými štolami a tyto štoly vykazují velké deformace, protože jsou ve velmi složitém geologickém prostředí, a vyžadují rázné řešení. Toto řešení může být připraveno teprve po získání stavebních povolení. Ta se získají na začátku příštího roku. Tato stavba je již zpracována jako pilotní projekt pro účast soukromého kapitálu a měla by být v roce 2006 zahájena právě za účasti soukromého kapitálu. Tato stavba je v objemu 5,5 mld. Kč, což je pro současné poměry státního rozpočtu zahájit takovou stavbu po stovkách milionů spíš problémem, protože složitá geologie neumožňuje stavět po takových kouscích, musí se to postavit naráz a definitivní ostění těch tunelů je potřeba udělat v jednom technologickém cyklu.

Takže souhlasím s těmito návrhy a ubezpečuji kolegy, že jak příjmy Státního fondu dopravní infrastruktury jsou pro mě prioritou, tak také Brno, které tyto prezentované stavby považuje za prioritní, a jsou prioritní nejen pro město Brno, ale vlastně jsou to stavby, které umožňují objezd Brna tak, aby doprava ze severu republiky se mohla přes Brno nějak dostat na celostátní síť. Takže to budu určitě sledovat.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Já vám děkuji, pane ministře. A nyní poprosím zpravodaje, jestli také bude komentovat, anebo jestli sdělí, o čem by se dalo hlasovat. Ještě nás čeká podrobná rozprava, upozorňuji. Je teď v této chvíli o čem hlasovat? Není.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP