(13.30 hodin)

Místopředseda PSP Jan Kasal: Takže můžeme hlasovat? Můžeme.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Jistě, ano. A1 a A2, to je příloha 1 k usnesení. Souhlas. (Ministr: Souhlas.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 313. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Z 200 hlasujících bylo pro 103, proti 77.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Nyní tedy je na řadě AI. Já jsem registroval předsedu klubu, že chce vystoupit před závěrečným hlasováním. To je teď.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dámy a pánové, než dám slovo panu poslanci Vlastimilu Tlustému, který samozřejmě má právo vystoupit, chci vás požádat o to, abychom svým rozhodnutím prodloužili možnost hlasovat ve třetím čtení po 14. hodině.

 

Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano" v hlasování pořadové číslo 314, které jsem zahájil. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Z přítomných 200 bylo pro 133, proti 23. Tento návrh byl přijat.

 

Teď je tedy prostor pro předsedu klubu občanských demokratů pana poslance Tlustého. Prosím o klid, dámy a pánové.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážený pane předsedající, vážený pane premiére, vážená vládo, dámy a pánové, děkuji za vytvořený časový prostor, byť tak dlouho hovořit nehodlám. Dovolte mi jménem poslaneckého klubu ODS před závěrečným hlasováním stručně zdůvodnit, proč poslanecký klub ODS nepodpoří návrh státního rozpočtu na rok 2005. (Někteří poslanci odcházejí mimo sál. Hluk v sále.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dámy a pánové, prosím o klid, už proto, že jako další z řečníků se přihlásil předseda klubu KSČM pan Kováčik.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Za prvé mi dovolte konstatovat, že hospodaření státu na dluh pokračuje. Pokračuje v nezměněné míře. To, že deficit na příští rok opticky vypadá nižší, je důsledkem účetní finty s dluhopisy vydanými na hrazení ztráty České konsolidační agentury, přesně tak, jak jsme to avizovali v době, kdy bylo projednáváno jejich vydání. Tento fakt je obzvlášť hodný pozornosti, vezmeme-li na vědomí, že ze zvýšených daní vybere vláda v příštím roce od občanů této země 60 miliard Kč. Jinými slovy - schvalováním tohoto rozpočtu je potvrzena další teze, kterou tady zástupci ODS opakovaně vyslovovali, že vybírání peněz z kapes daňových poplatníků není motivováno snahou snížit deficit v hospodaření českého státu. Zapamatujme si, že všechno, co vláda vybere v příštím roce navíc, neposlouží ke snížení dluhů, v dluhovém hospodaření ve stejné míře chce tato vláda pokračovat.

Dovolte mi už poněkolikáté konstatovat, že tato vláda není schopna korigovat vysokou úroveň nezaměstnanosti, která setrvává na stále stejné úrovni, a jediné, co se vládě podařilo, je měnit metodiku. Díky této nové metodice vykazuje sice formálně nezaměstnanost nižší, nicméně dlouhodobě je konstantní a vysoká.

Dále mi dovolte konstatovat, že se začala poměrně rychlým tempem v poslední době zvyšovat inflace. Že máme zápornou bilanci zahraničního obchodu, zápornou bilanci běžného účtu, v tomto ukazateli jsme mezi civilizovanými státy na předposledním místě, a zápornou bilanci kapitálového účtu. Máme rovněž nejnižší růst hrubého domácího produktu z nových členských zemí Evropské unie.

Na konci sociálně demokratického tunelu není žádné světélko. Žádné reformy nejsou ve skutečnosti připravovány. Kdo se zúčastnil včerejší diskuse o takzvané reformě zdravotnictví, musí tento fakt vzít na vědomí. Vše je pouze odkládáno a tato vláda má jediný cíl - dožít se bez jakýchkoliv změn, na vrub rychle rostoucího dluhu, voleb v roce 2006.

Ostatně jaký by mohl být rozpočet, který připravuje ministr, který mlží! Pan ministr financí, jak včera dokázal ve svém článku, který zveřejnil, není ochoten ani konstatovat pravdivá fakta. Ve srovnání, ve kterém srovnává současnou úroveň zdanění s rovnou daní, se dopouští drobné metodické hříčky a srovnává sazbu daně s výší efektivního zdanění. Jinými slovy, v jednom případě započítává odpočitatelné položky, ve druhém případě je nezapočítává. Je to, pane ministře, dětinské, stejně jako tento ministr - tento návrh rozpočtu. (Ohlas v sále.) A jako tento ministr, ano. (Poslanci ODS tleskají.) Já se podrobně k tomuto vašemu stanovisku vyjádřím, ale u informované veřejnosti váš včerejší článek dokázal, že nechcete srovnávat srovnatelná čísla, a tento rozpočet je toho jenom dalším důkazem.

To jsou hlavní důvody, proč se Občanská demokratická strana nemůže podílet na schválení tohoto rozpočtu. Děkuji za pozornost. (Poslanci ODS tleskají.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Vlastimilu Tlustému. Stejnou příležitost k vystoupení má předseda klubu KSČM pan poslanec Pavel Kováčik.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Já vám za ni, pane předsedající, srdečně děkuji. Nebojte se, kolegyně a kolegové, moje vystoupení bude krátké.

Když prošel v tom prvním pokusu o hlasování pozměňovací návrh, kterým jsem se pokusil vyřešit otázku přímých plateb zemědělcům, tak jsem v tu chvíli, ale jenom v tu malou chvíli, než bylo opakované hlasování, dokonce i já sám osobně uvažoval, že ta věc je pro mě osobně tak zásadní, že bych mohl uvažovat o podpoře celkového návrhu státního rozpočtu. (Veselost. Část poslanců tleská.) Velmi rychle jste mě z toho, kolegyně a kolegové, vyléčili.

Chtěl bych nicméně slyšet ještě teď v závěru tohoto bodu ono potvrzení, ono ujištění, že to, co tady slíbil pan ministr zemědělství, se také stane, že to je postoj celé vlády. Chtěl bych možná také slyšet ujištění v jiných oblastech, v jiných věcech. Například jestliže máme v příštím roce, v roce, pro který schvalujeme rozpočet, 60. výročí osvobození a v uplynulých letech vícekrát zde v Poslanecké sněmovně byly návrhy na odškodnění tu tam, tu onde, na důchody tu tam, tu onde, tak jestli se v roce 60. výročí osvobození třeba také dostane na odškodnění protifašistických bojovníků napříč všemi národy a národnostmi.

Ale především bych teď chtěl říci, že vzhledem k vývoji v posledních hodinách, vzhledem k hlasování, které jsme právě absolvovali - a zajisté jste si všimli, kolegyně a kolegové, že poslanecký klub KSČM jednotně, v mnoha případech téměř jednotně všechny rozumné, a bylo jich doopravdy dost, pozměňovací návrhy podporoval, bohužel tyto návrhy v generální většině absolutně neprošly - poslanecký klub KSČM tudíž nemůže, a to ani jeden z jeho členů, ani já osobně, podpořit návrh státního rozpočtu na rok 2005.

Ten rozpočet podle nás není dostatečně orientován na podporu ekonomického růstu. Do tohoto rozpočtu se postupné kroky takzvané reformy veřejných financí promítají tak, že vytahují opět velmi nerovnoměrně z kapes chudých.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP