(11.30 hodin)
(pokračuje Kalousek)

Anebo je třetí možnost, že během roku se budou navrhovat rozpočtová opatření, jinými slovy, že Sněmovna dá ve výši zhruba 4 miliardy vládě bianko šek. To jsou tři možnosti, které máme. Všechny jsou legitimní.

Já jsem přesvědčen, že Sněmovna je suverén a že na mém návrhu není nic nekorektního ani koaličně neetického, protože můj návrh směřuje vůči zdrojům, které vznikly v rozpočtu na základě porušení koaličních dohod a nedodržením koaličních závazků. Jestliže se koalice jednoznačně dohodla - teď se omlouvám oběma dvěma opozičním klubům, protože těm to samozřejmě může být skoro jedno - ale jestliže se koalice jednoznačně dohodla, že zákon o bezpečnostních sborech bude novelizován ještě před jeho účinností spolu se zákonem o vojácích z povolání, jestliže tato dohoda byla učiněna, jestliže vláda v tomto smyslu dokonce i přijala usnesení, kde ukládala svým ministrům vnitra, obrany, ministru práce a sociálních novelizovat, přesto se tak nestalo a důsledkem nedodržení těchto koaličních závazků je 8,2 mld. v rozpočtu na něco, na co to dát nechceme, pak je naprosto korektní, abychom tyto prostředky použili na něco, na co je použít chceme.

Je pouze na vás, dámy a pánové, jestli je použijeme na posílení položky českého a moravského zemědělství a podfinancovaných položek české kultury.

Děkuji za pozornost. (Potlesk KDU-ČSL.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane zpravodaji. Opět se o slovo hlásí pan poslanec Pavel Kováčik.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji, paní předsedající. Paní a pánové, já jsem vás chtěl připravit pouze o chvilku času, proto bych rád, abychom se nadále věnovali státnímu rozpočtu, ale dvě věci musím říci, ještě než, věřím, budeme pokračovat dále ve státním rozpočtu.

Jestli pan kolega Kalousek má zájem o podporu zemědělství a venkova, a to zájem skutečný, reálný, ne pouze napsaný v programu, pak jsem přesvědčen i nadále o tom, že ten zájem měl dát najevo hlasem pro návrh, který jsem předložil, nicméně tak neučinil.

Ale druhá věc, a ta je z mého pohledu poněkud vážnější: Já jsem tady slyšel a my všichni spolu jsme pečlivě vyslechli řeč pana ministra Palase. Já bych mu chtěl poděkovat, že okamžitě reagoval. Rád bych, aby ta jeho řeč byla myšlena jako veřejný příslib, jako něco, co bude vláda schopna a také ochotna závazně včas splnit. Beru to v úvahu, beru to na vědomí. Rád bych, aby - protože pan ministr je jeden ministr a vláda rozhoduje ve sboru - třeba i v závěrečném slově před hlasováním potvrzení této ochoty vlády zaznělo ještě z úst předsedy vlády, a potom budu ne že spokojen, přece jenom mohlo to být čistěji, jasněji sděleno už v návrhu zákona o státním rozpočtu, ale přece jenom méně nespokojen s postupem některých z vás, kolegyně a kolegové.

Děkuji vám za pozornost. (Potlesk KSČM.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane poslanče. Domnívám se, že můžeme pokračovat v hlasování tam, kde jsme přestali. Prosím pana zpravodaje, aby se opět ujal své dnes nelehké role a provázel nás dalšími hlasováními.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Já myslím, že poté co nám byla prezentována dohoda klubu ČSSD a KSČM, můžeme pokračovat v hlasování o pozměňujících návrzích. (Smích a potlesk v sále.)

B/55 - nesouhlas. (Ministr: Nesouhlas.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: B/55 dvojí nesouhlas. Hlasování pořadové číslo 131. Kdo je pro? Kdo je proti?

Přítomno 199 - pro 77, proti 83. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: B/56 - nesouhlas. (Ministr: Nesouhlas.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Hlasování pořadové číslo 132. Kdo je pro? Proti?

Přítomno 199 - pro 91, proti 72. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: B/57 - nesouhlas. (Ministr: Nesouhlas.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Hlasování pořadové číslo 133. Kdo je pro? Proti?

Přítomno 199 - pro 93, proti 79. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: B/58 - nesouhlas. (Ministr: Nesouhlas.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Hlasování pořadové číslo 134. Kdo je pro? Proti?

Přítomno 198 - pro 89, proti 82. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: B59 - nesouhlas. (Ministr: Nesouhlas.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Hlasování pořadové číslo 135. Kdo je pro? Proti?

Přítomno 198 - pro 90, proti 79. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: B/60 - nesouhlas. (Ministr: Nesouhlas.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Hlasování pořadové číslo 136. Kdo je pro? Proti?

Přítomno 198 - pro 95, proti 78. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: B/61 - souhlas. (Ministr: Souhlas.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Hlasování pořadové číslo 137. Kdo je pro? Proti?

Přítomno 198 - pro 146, proti 6. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: B/62 - nesouhlas. (Ministr: Nesouhlas.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Hlasování pořadové číslo 138. Kdo je pro? Proti?

Přítomno 198 - pro 86, proti 77. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: B/63 - nesouhlas. (Ministr: Nesouhlas.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Hlasování pořadové číslo 139. Kdo je pro? Proti?

Přítomno 198, pro 89, proti 78. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: B/64 - nesouhlas. (Ministr: Nesouhlas.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP