(10.10 hodin)
(pokračuje Němcová)

Druhým návrhem paní poslankyně Vojtilové je návrh na zařazení sněmovního tisku 787, životní minimum, jako pátého bodu třetích čteních v pátek.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 46 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že hlasování pořadové číslo 46 skončilo a z přítomných 195 poslanců pro hlasovalo 95, proti 35. Tento návrh nebyl přijat.

 

Ještě zřejmě proběhne kontrola výsledků tohoto hlasování.

Je nějaká námitka proti výsledku hlasování? (Kontrola ještě probíhá.)

Je tedy nyní nějaká námitka proti výsledku hlasování? - Ano, hlásí se pan poslanec Turek. Prosím.

 

Poslanec Radim Turek: Vážená paní předsedající, omlouvám se. Na sjetině mám křížek, hlasoval jsem ale pro, takže zpochybňuji hlasování.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Ano. O vaší námitce rozhodneme hlasováním pořadové číslo 47. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro přijetí této námitky. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 47 z přítomných 196 pro hlasovalo 125, proti 8. Námitka byla přijata.

 

Budeme tedy opakovat hlasování o druhém návrhu paní poslankyně Vojtilové, to znamená o návrhu na zařazení sněmovního tisku 787, životní minimum, jako pátého bodu třetích čtení v pátek.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 48. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 48 skončilo. Z přítomných 197 pro hlasovalo 105, proti 51. Tentokrát byl návrh přijat.

 

Další dva návrhy vznesl pan poslanec Oldřich Němec. První je na zařazení bodu 17, sněmovní tisk 673, a to jako třetí bod - (k posl. Němcovi) upřesníte mi to, pane poslanče? Třetí bod třetí čtení v pátek? - (Posl. Němec opravuje pátek na čtvrtek.) Ano, takže třetí bod našeho jednání ve čtvrtek. Čili ještě jednou opakuji - bod č. 17, sněmovní tisk 673 zařadit jako třetí bod našeho čtvrtečního jednání.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 49 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování s pořadovým číslem 49 skončilo. Z přítomných 197 poslanců pro hlasovalo 129, proti 29. Návrh byl přijat.

 

Druhým návrhem je zařazení bodu 18, sněmovní tisk 674, jako čtvrtý bod ve čtvrtek.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 50 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 50 skončilo. Ze 197 přítomných pro hlasovalo 95, proti 74. Tento návrh nebyl přijat.

 

Ještě vyčkáme výsledků kontroly tohoto hlasování.

Jsou nějaké námitky proti tomuto hlasování? - Ano, hlásí se pan poslanec Talíř, má slovo.

 

Poslanec Jaromír Talíř: Vážená paní předsedající, dovolte, abych zpochybnil hlasování, které právě proběhlo, protože podle kontroly mám křížek, a hlasoval jsem ano.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: O této námitce rozhodneme hlasováním s pořadovým číslem 51. Zahajuji hlasování pořadové číslo 51 a ptám se, kdo je pro přijetí této námitky. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 51 skončilo. Ze 198 pro bylo 123, proti 9. Tato námitka byla přijata.

 

Budeme tedy opakovat hlasování o pevném zařazení bodu č. 18, sněmovní tisk 674 jako čtvrtý bod našeho čtvrtečního jednání.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 52 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 52 skončilo. Z přítomných 198 pro bylo 98, proti 75. Návrh nebyl přijat.

 

Nevidím žádnou námitku, proto můžeme pokračovat návrhem, který vznesl pan poslanec Hojda, tj. návrh na pevné zařazení bodů č. 76, 77, a 78 na čtvrtek půl hodiny před polední přestávkou.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 53 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování pořadové číslo 53 skončilo. Přítomno bylo 198 poslanců, pro hlasovalo 155, proti 1. Tento návrh byl přijat.

 

Tím jsme skončili všechna procedurální hlasování a můžeme přistoupit ke schválenému pořadu schůze, to znamená k prvnímu schválenému bodu, kterým je bod číslo

 

51.
Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2005
/sněmovní tisk 774/ - třetí čtení

 

U stolku zpravodajů už sedí jak ministr financí Bohuslav Sobotka, tak předseda rozpočtového výboru a zpravodaj Miroslav Kalousek. Pozměňovací návrhy máme ve sněmovním tisku 774/3.

Otevírám rozpravu podle § 106 odst. 2 jednacího řádu, tedy rozpravu, ve které lze navrhnout legislativně technické, gramatické a podobné opravy.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP