(17.40 hodin)

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Slovo má pan poslanec Tomáš Kvapil. připraví se pan poslanec Karel Sehoř. Nejdříve ale ještě dávám slovo panu poslanci Šeichovi.

 

Poslanec David Šeich: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, já si myslím, že pan ministr dopravy by měl používat kromě vulgárních argumentů o tom, jakým způsobem kdo reprezentuje svůj region, spíše argumenty věcné. Já naopak považuji tento názor za extremistický - nikoli svůj postoj, ale tento návrh považuji za extremistický, a také chci říci, že pan ministr dopravy předložil této Sněmovně legislativního mrzáčka, kterému hospodářský výbor přilepil půlku nožičky, čtvrtku ručičky, a pan ministr tvrdí, že tento legislativní mrzáček bude běhat a skákat. Já tomu nevěřím.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nyní tedy pan poslanec Tomáš Kvapil, poté pan poslanec Karel Sehoř.

 

Poslanec Tomáš Kvapil: Vážená paní místopředsedkyně, vážená vládo, kolegyně a kolegové, na rozdíl od pana poslance Šeicha bych chtěl panu ministrovi poděkovat za vytrvalost, za to, že přichází do Sněmovny znovu s tímto návrhem zákona, protože jsem přesvědčen, že bezpečnost provozu na našich pozemních komunikacích ho velmi potřebuje.

Já jsem při minulé verzi zhruba před rokem kritizoval některá ustanovení toho návrhu a chtěl bych zde konstatovat, že tato předloha se s nimi vypořádala velmi dobře, je to předloha, která vlastně respektovala i některé mé pozměňovací návrhy, které přijal hospodářský výbor. Ty návrhy se netýkaly jen dětských zádržných systémů a možností využití výjimky, jak to umožňuje směrnice Evropské komise, ale také vůbec bezpečnostních pásů ve starých autech. A také je v tomto návrhu řešena i otázka bodového systému přetěžování nákladních aut, což považuji za velmi dobré.

Já bych chtěl obecně říci, že bodový systém, který je navržen, považuji za velmi užitečný, a to v oblasti prevence a výchovy řidičů. Samozřejmě že může být diskuse o tom, zda jsou jednotlivé body nastaveny řekl bych pro prvopočátek optimálně. Ale tato diskuse pochopitelně bude možná a bude možno ji vést v hospodářském výboru a pak v rámci druhého čtení.

Bodový systém je s úspěchem užíván v různých oblastech lidského života. Je to především v oblasti výchovy dětí a mládeže, v oblasti reklamy a v různých jiných systémech. Samozřejmě že na našich silnicích nejezdí nějací mládežníci, ale dospělí lidé. Jsem ale přesvědčen, že řidič, který bude mít na svém kontě posledních pět, či čtyři nebo tři body, si dá velký pozor na to, aby skutečně dodržoval pravidla silničního provozu a nepřestupoval je.

Mám za to, že tento systém nám pomůže zbavit se různých pirátů, kteří se na našich silnicích promenádují. Proto podporuji tento návrh a rád bych, aby byl propuštěn do druhého čtení a byl nakonec schválen Poslaneckou sněmovnou jako celek.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nyní vystoupí pan poslanec Karel Sehoř, připraví se pan poslanec Pavel Hojda.

 

Poslanec Karel Sehoř: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, chtěl bych potvrdit slova svého předřečníka, mám stejný názor jak pan poslanec Kvapil. Také si myslím, že by bylo vhodné, aby takový zákon byl schválen, jenom ale s některými úpravami, což je velmi jednoduché.

Souhlasím se zpřísněním pravidel obecně, protože také mne nenechává lhostejným, jako pana ministra, oněch 1300 mrtvých ročně. Myslím si, že s tím nemůže být spokojen nikdo. Když jsme tu slyšeli tu výzvu, že je potřeba s tím něco dělat, já si myslím, že je pro to něco třeba dělat, je ale třeba dělat reálné kroky. Není možné se zabývat demagogií, ale skutečně je třeba reálně pomoci té situaci.

Jak je to dneska? Dneska je to tak, že každý řidič má kartu řidiče a na tu kartu řidiče se mu zapisují všechny přestupky. Ty přestupky potom slouží a jejich historie správnímu orgánu k tomu, aby vyhodnotil, co je to za řidiče a jaký postih má udělit. Už dneska je možné - o alkoholu vůbec nemluvím, protože za alkohol dostane 18 měsíců zákazu řízení a 15 tisíc korun pokuty, ani nemrkne. Myslím si, že není pravda, že jsme v této věci velmi benevolentní. Ale nejenom za alkohol. I přece za opakované přestupky. Správní úřad může dát rok zákazu řízení, a není pravda, že se ten řidič třeba někomu směje do očí, že na to nemáme legislativní prostředky. Já tvrdím, že máme.

Můj první dotaz panu ministrovi tedy je - a já myslím, že to není poprvé - proč se nevyužívají současné legislativní možnosti.

Druhá věc je, že jsem si vědom, že policista má v tomto případě všechny možnosti, jak případně preventivně zabránit tomu, aby se řidič vyhýbal správnímu řízení. Proto jsem pro to, aby byly zavedeny jak kauce, tak zabránění odjezdu vozidla. Zabránění odjezdu vozidla by se mělo používat tehdy, kdy buď ten řidič není způsobilý další jízdy a může způsobit nebezpečí pro ostatní provoz a stejně tak když není způsobilé to vozidlo. Obojí může policista vyhodnotit na místě a nemůže se pak stát, že opilý řidič si například znovu sedne za volant a odjede.

Já ale tvrdím, že tím, že tyto dva instituty bychom vložili do zákona, samozřejmě se všemi pozměňovacími návrhy, které už padly na hospodářském výboru, a i se samotným návrhem, že by to stačilo k tomu, abychom udělali pro bezpečnost provozu všechno, co je potřeba. Znovu se tedy vracím k tomu, že si myslím, že není potřeba odebírat řidičské průkazy, že není potřeba žádný bodový systém. Řidičské průkazy a jejich odebrání hrozí, jak tady bylo řečeno, tím, že když pak ten, kdo vynáší trest, usoudí, že policista pochybil, tak že mohu toho člověka, zvláště když je ten řidič v situaci, že se tím živí, tak že mohu způsobit velké škody. U té druhé záležitosti, u toho bodového systému, tam prostě je to věc, že zavedu na celém území státu obrovský administrativní aparát, a myslím si, že to je úplně zbytečné.

Já bych chtěl vědět, a to je další můj dotaz, když bude ten policista moci zabránit odjezdu vozidla a když bude moci dát na správní orgán opakování přestupku, když mohu udělit následně zákaz řízení, když mohu udělit vysoké pokuty, se kterými samozřejmě souhlasím, tak ať mi někdo vysvětlí, na co potřebuji odebírat řidičák a na co potřebuji body. Vždyť každý správní orgán má - a správní řízení to umožňuje, dokonce předpokládá - možnost uvážení té věci. My mu vlastně bereme možnost toho správního uvážení. A proč bychom mu to měli brát, když každý ten přestupek a každý ten řidič, každá ta historie těch přestupků je jiná, a to správní uvážení je tam na místě? Ono se to velmi podobá lidoveckému "třikrát a dost" v trestním řízení. Tam jsme to nepřijali, protože právníci si uvědomili, že bychom tomu soudci vzali možnost jeho uvažování. Zrovna tak ve správním řízení je to úplně totéž.

Já tedy prostě tvrdím, že ty instituty, které navrhuji já osobně - samozřejmě nevím, jak to dopadne při hlasování klubu - úplně dostačují k tomu, abychom zabránili těm třinácti stům mrtvých, abychom udělali dost pro bezpečnost na silnicích.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Teď vystoupí pan poslanec Pavel Hojda a připraví se pan poslanec Býček. - Ještě pan poslanec Karel Sehoř.

 

Poslanec Karel Sehoř: Ještě jsem zapomněl, že jsem slíbil, že navrhnu plus 60 dní na projednávání ve výboru, to znamená celkově 120 dní. Nechávám to na uvážení Sněmovny.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP