(17.30 hodin)
(pokračuje Šeich)

Domnívám se, že celá tato vláda si myslí, že právní předpis dokáže změnit život. Právní předpis dokáže pouze nuančním způsobem ovlivnit život a nedokáže ho zásadním způsobem změnit. Samotný právní předpis nemůže stav na českých silnicích zlepšit. Může ho zlepšit kvalitní dopravní infrastruktura, disciplinovanost řidičů a postihování a důsledné vymáhání platných právních předpisů Policií České republiky, platných právních předpisů, které v této chvíli Česká republika má propracovány, má kvalitní, a pokud by byly policií důsledně kontrolovány a vymáhány, mohou být také účinné.

Myslím si, že tento zákon také vytváří přímou úměru, kterou pan ministr nepředvídá. Pan ministr se domnívá, že existuje přímá úměra mezi postihem, bodovým systémem a nebezpečností řidiče. Já tvrdím, že tento předpis vytváří jinou přímou úměru. Přímou úměru mezi četností, mezi počtem ujetých kilometrů a možností nasbírat negativní body. Domnívám se, že tento předpis je bičem na řidiče, kteří jezdí často, nejen ty, kteří jezdí nebezpečně a proti předpisům, protože ti z hlediska běžné pravděpodobnosti prostě nemusí být tak často odhalováni. Prostě běžnou pravděpodobností se nemusí na protiprávní činy přicházet, pokud nebude právě důsledná kontrola policie na českých silnicích. Ale tímto bodovým systémem budou postihováni spíš ti, kdo jakožto profesionálové, jakožto lidé, kteří využívají každý den auto ke své práci na velké vzdálenosti, tu předjedou a policista subjektivně posoudí, že ohrozili okolní auto, tu zvednou mobilní telefon, tu se dopustí špatného parkování. Prostě prostou četností vyjetí na silnici, prostou četností těchto drobných věcí nasbírají takový počet bodů, který je zbaví řidičského průkazu, který pro své povolání nutně potřebují.

Tvrdím, že tento předpis postihuje řidiče, kteří často vyjíždějí na české silnice, má být pouze bičem na tyto řidiče a není mezi tímto zákonem a bezpečností na silnicích žádná bezprostřední přímá úměra.

Myslím si, že pan ministr měl být tímto předpisem velmi opatrný, aby celá tato kampaň, která se odehrává spíše v mediální rovině, nedopadla negativně. Byli jsme svědky toho, jak pan ministr dopravy spolu s panem ministrem Bublanem, ministrem vnitra, velmi deklaratorně a velmi silně před televizními kamerami hovořil o tom, jaké razantní, viditelné a výrazně akce na dálnici D1 budou. Bezprostředně po tom, co reflektory televizních kamer vyhasly, bezprostředně po tom, co tato zpráva zmizela z novinových titulků z prvních stran novin, se ukázalo, že tato akce ve skutečnosti vyšuměla, že na tuto akci nebyly peníze. Pro nedostatek prostředků se tyto smělé plány prezentované před mediálními kamerami neuskutečnily, nic z toho nebylo. Takže bych řekl - akce Kryštof, mediální prohlášení o tom, co se bude dít, by této vládě jistě šly.

Tento předpis nemůže být prostou osobní mediální kampaní pana ministra zaměřenou na jednoduché snížení počtu mrtvých na silnicích, protože je to velmi zjednodušené, populistické, zkratkovité a nepravdivé heslo. Myslím si, že jde o bič na řidiče. Řidiči jistě vidí, kdo předkládá tento předpis. Řidiči na českých silnicích jistě vidí, co se na ně chystá a kdo to na ně chystá. Nechtěl bych být špatným prorokem, ale aby tato akce nedopadla tak jako akce sociální demokracie, která se jmenovala "akce čisté ruce". Jediným skutečným živým zavřeným aktérem této akce byl sociálně demokratický ministr financí. Aby jediným výsledkem této bombastické akce nebyl opilý úředník Ministerstva dopravy na dálnici D1 přichycený tímto bodovým systémem.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Nyní má slovo ministr dopravy pan Milan Šimonovský.

 

Místopředseda vlády a ministr dopravy ČR Milan Šimonovský: Dámy a pánové, málokdo si možná vzpomene, že jsem pana poslance Šeicha nazval za jeho extrémní názory již jednou člověkem, který nedělá čest jižní Moravě, ze které pocházím také já. Teď snáším ovoce tohoto svého názoru, a je to asi právem, protože potlesk, který doprovázel slova pana poslance Šeicha tomu nasvědčoval.

Beru kritiku, pokud je to k pozitivnímu. Myslím si, že pan poslanec Šeich, který skutečně svůj příspěvek využil k velmi zdrcujícímu posouzení celého systému bezpečnosti silničního provozu, na kterém stojí zákony v celé civilizované Evropě. Myslím si, že právě to, co současný zákon postrádá, je provázanost zákona, která umožňuje jeho vymáhání. Zcela jednoznačně popírám, že by tento zákon byl v rozporu s Listinou základních práv a svobod, a jsou na to expertní posouzení. Je na to posouzení Legislativní rady vlády. Stejně tak jako v deseti zemích Evropy, kde používají bodový systém, tak se netrestá dvakrát. Bodový systém je pouze administrativní započítání počtu nebo míry přestupku, a tudíž porušení zákona.

Pan poslanec tu uváděl, že to je z jeho pohledu. Chci říci, že tento pohled není správný. Ten pocit, že kvalitní infrastruktura přispěje ke snížení počtu nehod, je skutečně nepřímá úměra, nikoliv přímá. Uváděl jsem již v prvním čtení tohoto zákona, nebo předchůdce tohoto zákona, že v Rakousku je velmi kvalitní infrastruktura. Dálniční síť měří dva tisíce kilometrů i ostatní síť v Rakousku je podstatně kvalitnější než ostatní síť v České republice. A počet nehod je obrovský, nebo blíží se České republice. Proto také Rakousko ztvrzuje své silniční zákony a tento trend přijímá většina zemí a shodla se na tom na zasedání ve Veroně v letošním roce. Poslední zasedání Rady ministrů evropských zemí jednoznačně ve svém usnesení doporučuje tuto cestu zpřísnění zákona, zpřísnění sankcí za neukázněnou jízdu, za přestupování zákona jako jedinou účinnou cestu ke snížení zbytečných úmrtí na silnici.

Proto vystupuji také k akci na dálnici D1. Ten, kdo jezdí po dálnici D1, tak si jistě všiml, že od doby rozhodnutí vlády, které jsem předložil vládě a kde jsem dostal úkoly spolu s ministrem vnitra, tak působí na dálnici nepřetržitě v každém kraji zesílené policejní hlídky. Působí na každé straně dálnice na deseti vytipovaných odpočívadlech trvalé kontroly nákladních vozidel. A mohu říci, že v letošním roce jsme těchto kontrol už udělali 122 000 - 122 000 kamionů; byly překontrolovány bezpečnostní přestávky, překračování rychlosti, překračování zatížení na nápravu. To nejsou věci, které byly dělány před televizními kamerami. To jsou věci, které v praxi účinně napomáhají zvýšení bezpečnosti provozu.

Jistě kdo jezdí po dálnici - a myslím, že pan poslanec po dálnici D1 jezdí, tak si jistě všiml, že také zmizely uzavírky, které byly urychleně dokončeny. Samozřejmě souvisí to také s ročním obdobím, ale na příští rok jsou plánovány uzavírky již v omezenějším počtu. Budou koordinovány s výraznými dopravními opatřeními, se zvýšeným dohledem Policie České republiky.

Peníze, o kterých pan poslanec hovořil, že nejsou, to jsou peníze na příští rok. Kdyby si pečlivěji přečetl vládní návrh, tak by zjistil, že požadavky na peníze byly peníze na příští rok. A všichni správci kapitol se těchto peněz zřekli a vládě potvrdili, že jsou připraveni realizovat tato opatření v rámci úspor ze svých kapitol. Myslím, že je to věc spíše na ocenění než ke kritice. Ty peníze jsou a budou tato opatření realizována.

Chci říci, že v této kritice nezaznělo, ve vystoupení pana poslance Šeicha, nic, co by se dalo využít ke zlepšení situace na silnicích.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP