(15.50 hodin)
(pokračuje Šojdrová)

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. února 2005 s výjimkou části třetí článku 3 zákona, který nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

V úvodu bych se chtěla omluvit panu ministrovi za vložení tohoto návrhu zákona do jeho návrhu zákona, s kterým nesouvisí, ale prosím, aby se tomu rozumělo tak, že do jisté míry hledáme také azyl pro uplatnění návrhu, který vzniká proto, že likvidátor, jehož povinností bylo převádět do konce letošního roku majetky, o kterých rozhodla vláda i Poslanecká sněmovna, tak nekoná. Prostě likvidátor nekoná svoji povinnost a poslanci mají důvodné obavy z toho, že Ministerstvo financí nebude mít možnost tyto převody dokončit, protože zákon o zrušení Fondu dětí a mládeže říká, že po ukončení likvidace se vztahují na majetek ve správě Fondu zvláštní předpisy upravující nakládání s majetkem České republiky, tedy právě zákon č. 219/2000 Sb. To znamená, že tímto návrhem chceme umožnit, aby ze zákona mohlo Ministerstvo financí dokončit bezúplatné převody, o kterých vláda i Poslanecká sněmovna rozhodla.

Ještě jednou se omlouvám panu ministrovi a děkuji všem poslancům, kteří tento návrh podpoří.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Uvidíme, nakolik tento návrh najde azyl v zákoně o azylu.

Kdo se dále hlásí do podrobné rozpravy? Nevidím žádnou přihlášku, rozpravu končím.

V tuto chvíli máme před sebou procedurální hlasování, a to o zkrácení lhůty k projednávání pro třetí čtení. Přivolám všechny kolegy a kolegyně pobývající v kuloárech a odhlásím vás. Přikročíme k hlasování.

 

Navrhovatel pan ministr vnitra František Bublan navrhl zkrátit lhůtu pro třetí čtení na 48 hodin.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 34. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

Ze 125 přítomných pro návrh 86, proti 28. Konstatuji, že tento návrh byl přijat, a tím končím druhé čtení tohoto návrhu zákona.

 

Děkuji panu zpravodaji a panu navrhovateli a zahajuji projednávání bodu číslo 8, kterým je

 

8.
Návrh na odvolání likvidátora Fondu dětí a mládeže

 

K tomuto bodu jsme obdrželi usnesení výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu číslo 214 ze 3. prosince tohoto roku. Prosím, aby se slova ujal pan poslanec Petr Bratský, který tento návrh odůvodní.

 

Poslanec Petr Bratský: Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych uvedl bod, o jehož zařazení jsem dnes požádal, a moje žádost samozřejmě vycházela z bodu jednání našeho výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu ze dne 3. prosince 2004, které doslova zní takto:

Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu po zpravodajské zprávě poslance Smýkala a po rozpravě žádá Poslaneckou sněmovnu, aby přijala toto usnesení: Poslanecká sněmovna žádá vládu, aby odvolala likvidátora Fondu dětí a mládeže v likvidaci pana Ing. Pavla Žáka.

Jako krátké zdůvodnění bych si dovolil přečíst několik úryvků z tisku, které se objevily v poslední době; neboli věci, které se ve fondu páchají, jsou už natolik veřejné, že se dostávají i do tisku.

Zdevastovaný klub mládeže Sádka na pražském Jižním Městě, už 14 let o něj usiluje Asociace pro mládež, vědu a techniku, dosáhli na něj až 2. listopadu, kdy bezúplatný převod budovy na asociaci schválili poslanci. Žák, který se proti bezúplatnému převodu bránil, ovšem druhý den nato vyhlásil v obchodním věstníku veřejnou soutěž. Prodávat chtěl právě Klub mládeže Sádka.

Další. Poté co kontrola Ministerstva financí objevila v hospodaření fondu závažná pochybení, Poslanecká sněmovna zakázala likvidátorovi prodávat další majetek. Žák ho přesto dál nabízel. Čtyři dny po poslaneckém usnesení, přesně 8. listopadu, uspořádal dražbu akciové společnosti Junior Centrum, kterou fond vlastní. Junioru patří areál na břehu Sečské přehrady u Chrudimi, o který léta žádá tamní radnice. O žádné dražbě nám nikdo nic neřekl, uvádí Marcel Vojtěch, místostarosta Seče.

Další uchýlený a hlavně podezřelý prodej je tento. Fond dětí a mládeže na konci září prodal za podezřele nízkou cenu 10 000 korun lukrativní pozemky soukromé firmě T-Report. Přitom už tři měsíce předtím přislíbila vláda skautům v listopadu bezúplatný převod hlasováním.

Další příklad. Soukromá společnost Communication Design koupila od fondu za milion korun budovu Tip-Clubu na Masarykově náměstí ve Znojmě. Jak Rovnosti řekl šéf majetkového odboru znojemské radnice Vítězslav Otruba, tržní cena budovy je až desetkrát vyšší. Nejde jen o nebývale nízkou cenu. Podezření vyvolává i časový sled obchodního případu. O Tip-Club se zajímala znojemská radnice a zúčastnila se tří kol výběrového řízení. V prvních dvou neuspěla a ve třetím likvidátor Žák odpověděl 12. října, že výběrové řízení zatím nebylo skončeno. Vzápětí se dozvěděli, že už 17. září byla ale podepsána kupní smlouva mezi fondem a společností Communication Design.

Pro vaši paměť bych ještě uvedl, že v roce 1998 provedl ve fondu kontrolu Nejvyšší kontrolní úřad. Jeho závěr zněl: Okamžitě změnit práci fondu. V únoru roku 2000 schválila vláda návrh zákona o zrušení fondu. Do likvidace vstoupil 1. října a původně se počítalo s tím, že likvidátor svoji práci skončí do 31. prosince 2002. Likvidace se ale dále protahuje, poslední kontrola Ministerstva financí odhalila v hospodaření značné nedostatky.

Tolik tedy zdůvodnění. Myslím si, že v rozpravě ještě uslyšíme možná další případy, možná několik dalších návrhů. Děkuji zatím za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Zahajuji všeobecnou rozpravu. Myslím, že to, co jste přednesl, je natolik zjevné, že další argumentace je nošením dříví do lesa, nicméně nemohu nikomu bránit. Hlásí se paní kolegyně Bayerová k nošení dříví do lesa, tedy se hlásí do rozpravy. Jako druhý pan kolega Turek a jako třetí paní kolegyně Konečná.

 

Poslankyně Marta Bayerová: Vážení pane místopředsedo, vážené kolegyně a kolegové, už to tady zaznělo. Stal se takový případ, který může dokumentovat celou situaci. Ve Znojmě stojí budova Tip-Clubu, o kterou mělo město Znojmo zájem. Již asi pět let jsme žádali o bezúplatný převod. Asi před dvěma měsíci jsme zjistili, že budova byla prodána komerční pražské firmě za jeden milion korun. Asi před týdnem se objevila na webových stránkách nabídka prodeje s desetinásobnou cenou - za 9 milionů 600 tisíc, opět odprodej této budovy. Proto Městská rada ve Znojmě podává trestní oznámení na likvidátora pana Žáka za určité machinace, které zřejmě s tímto majetkem byly prováděny. Proto souhlasím s tím, co tady bylo řečeno, a žádám o odvolání pana Žáka jako likvidátora Fondu dětí a mládeže.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, paní kolegyně. Nyní má slovo pan poslanec Turek, připraví se paní kolegyně Konečná.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP