(13.00 hodin)
(pokračuje Mlynář)

Znovu opakuji: Není to model Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, který by někteří - já tak činit nechci - mohli nazývat kolektivní nezodpovědností. Tady je zodpovědnost jasná. Je to zodpovědnost předsedy Českého telekomunikačního úřadu a pouze ve vyjmenovaných, v zákoně přesně specifikovaných případech je třeba rozhodnutí rady jako regulačního orgánu.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministrovi Mlynářovi. Dámy a pánové, obecnou rozpravu končím. Je 13 hodin. Protože do podrobné rozpravy mám přihlášených deset z vás, tak si myslím, že se do podrobné rozpravy musíme pustit až po polední přestávce, která bude trvat do 14 hodin.

Přeji vám dobrou chuť k vašemu jistě zaslouženému obědu.

 

(Jednání přerušeno ve 13.01 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP