(9.40 hodin)
(pokračuje Kováčik)

Nemyslím si, že bychom se měli teď zrovna v tuto chvíli probírat opět celým tím návrhem zákona. Chtěl bych jenom proceduralistům, kteří tady vystupovali a mezi něž počítám v tuto chvíli pana kolegu Martínka i pana kolegu Hojdara, které mám osobně velmi rád, připomenout, že v minulém volebním období se stávaly případy, kdy návrh zákona měly projednat dva výbory. Nicméně projednal je jeden výbor a to stačilo k tomu, aby v Poslanecké sněmovně návrh zákona mohl být bez jakéhokoli dalšího odkládání projednán.

Já v tuto chvíli, protože bych si nezodpověděl před zemědělci, že jsme ohrozili možnosti čerpání prostředků pro příští rok, nemohu ke své velké lítosti podporovat návrh na další odkládání projednávání tohoto zákona.

Tato poslední věta prosím, aby byla chápána tak, že nejde o postoj Poslaneckého klubu, jde o postoj můj osobní. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Hlásí se pan poslanec Kapoun, pravděpodobně také ještě k této problematice.

 

Poslanec Miroslav Kapoun: Já bych chtěl vystoupit s určitou technickou poznámkou. Jde mi o to, abychom zvážili, o co se tady přeme. Hospodářský výbor neprojednal, protože to má na svém lednovém zasedání, tuto záležitost. Na této schůzi může proběhnout druhé čtení a třetí čtení stejně nemůže proběhnout jinak než až na té lednové a únorové schůzi, která bude čtrnáctidenní, takže tam může proběhnout jak druhé, tak třetí čtení. O co se tedy přeme - o dva, o tři dny?

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ještě prosím pana poslance Vojíře, doufám, že posledního k této vedené rozpravě.

 

Poslanec Oldřich Vojíř: Pane předsedo, já musím ještě jednou opravdu svým způsobem protestovat proti tomuto postupu.

Původní zákon byl zákon, na kterém jsme se shodli, že bude implementovat jednu jedinou směrnici č. 77/2001, o podpoře výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů energie. Potud je to platné, potud je to legitimní, hledat optimální řešení, aby tato implementace této směrnice v našem právu existovala. To je za prvé.

Za druhé - už ministerstvo, potažmo tedy vláda, abych hovořil přesně, přibalila k této věci řešení otázky podpory tepla. To žádná evropská směrnice nevyžaduje a to teplo už je tak, že de facto je kladen důraz a zákonný požadavek na majitele domu, jak má postupovat. Myslím, že to není správná věc, správná forma podpory.

A třetí věc, která se narodila teprve možná před dvěma měsíci, je otázka a myšlenka implementace jiné, další směrnice, která hovoří o implementaci otázky biolihu, jestli to mohu takto zjednodušeně říci. To znamená - ano, je to možná legitimní, určitě je to asi otázka více zemědělská, ale je to propojeno do energetiky, je to logické, já bych se té debatě určitě nebránil, ale je to úplně jiná záležitost.

Myslím si, že by bylo legitimní, kdyby buď se implementace všech energetických směrnic, které mají co činit s energetikou, daly do jednoho zákona - měla by to projednat vláda takto -, anebo udělat to per partes, to znamená každou směrnici zvlášť.

Já jsem požádal na hospodářském výboru pana náměstka ministra průmyslu, a byl tam i pan náměstek ministra životního prostředí, aby nám řekl, jaký dopad může mít implementace směrnice č. 77/2001. Já nevím, jestli to všichni víte, ale v Německu dneska mají velikánské potíže a budou muset investovat ohromné prostředky do energetiky, do sítí jenom proto, že prostě zvolili režim dvacetiletého moratoria ochrany investic a že povolili tak masivní oblast větrné energie například. To znamená, že to je velmi důležitá věc. My tím zatížíme energetiku a české hospodářství strašlivě, a nemá to nic společného s tou další směrnicí, která, jak říkám, může žít izolovaně.

Já bych se nedopouštěl této záležitosti. Dejte hospodářskému výboru šanci. My jsme řekli, že 26. to projednáme. Jakou vůli potom bude mít Sněmovna, to neumím předem říci, ale myslím si, že když se Sněmovna rozhodne, ten zákon může ze Sněmovny odejít začátkem nebo v polovině února, půjde s největší pravděpodobnosti do Senátu a prvním kvartálu příštího roku může být v nějaké podobě schválen, bude-li většinová shoda na tom, že určitou podobu ten zákon mít má.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Hlásí se pan poslanec Hojdar. Apeluji na něj, že by bylo dobré rozpravu na toto téma už ukončit, protože myslím, že máme všechny informace k hlasování o bodu dva. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Josef Hojdar: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, já tu nebudu otevírat obecnou rozpravu k tomuto zákonu, jak už se stalo. Chci jen říci, že po dohodě s panem ministrem Ambrozkem i s panem ministrem Urbanem jsme se domluvili, že není žádný problém, když třetí čtení bude stejně až začátkem února, aby se tento zákon projednal řádně v hospodářském výboru a následně potom ve druhém a třetím čtení koncem ledna a začátkem února. Myslím, že všechno to, co tady bylo kolem toho řečeno, bylo zbytečné a pouze nás to zdržuje od normální práce. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: A nyní prosím paní poslankyni Fischerovou, která asi nemá nic k výrobě elektřiny. Prosím.

 

Poslankyně Taťána Fischerová: Pane předsedo, kolegyně a kolegové, chtěla bych požádat o vyřazení dvou bodů z programu schůze, a to bodu č. 72, tisk 650 - registrované partnerství, a bod č. 5, tisk 172 - přímá volba prezidenta, a to proto, že ve třetím čtení máme tutéž problematiku, takže z této schůze doporučuji tyto body vyřadit.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: To byl poslední přihlášený do rozpravy k programu schůze. Dívám se ještě, zda se ještě nehlásí někdo, kdo by chtěl vystoupit a nedostal zatím příležitost. Pokud se nikdo nehlásí, dovolím si upozornit poslance, kteří jsou venku, že budeme hlasovat o těch návrzích, které zde zazněly. Prosím tedy, aby se dostavili do Sněmovny. Budeme hlasovat o návrzích, které tady zazněly, a to v pořadí v jakém byly podány.

Nejdříve tedy tu byl můj návrh, který jsem přednesl jako první - přesněji to byl návrh pana poslance Kocourka, který jsem přednesl, neboť jsem ho obdržel písemně před několika dny. Jde o návrh bod číslo…

 

Pardon, omlouvám se, ten první, který jsem navrhoval, je bod č. 55, třetí čtení státního rozpočtu, zařadit na středu jako první bod. To je tedy první naše hlasování - bod č. 55, státní rozpočet, zařadit na středu jako první bod.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, zařadit třetí čtení státního rozpočtu jako první bod ráno ve středu, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 2. Hlasovalo 186 poslanců, pro bylo 150, proti 5, takže tento návrh byl přijat. Státní rozpočet začneme projednávat ve středu ráno.

 

Další návrh, který jsme přednesl sám, byl návrh přeřadit bod č. 6 návrhu pořadu na začátek bloku zákonů ve druhém čtení. To je ten konkurs a vyrovnání. Čili konkurs a vyrovnání zařadit na začátek bloku zákonů ve druhém čtení jako druhý bod.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 3. Přítomno 187 poslanců, 128 hlasovalo pro, proti 6. Tento návrh na zařazení zákona o konkursu a vyrovnání byl přijat.

 

A teď už návrhy, jak zaznívaly v průběhu rozpravy.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP