(9.10 hodin)

Poslanec Miroslav Kapoun: Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, já bych chtěl požádat, aby bod 58, Návrh rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2005, zůstal zařazen pevně za vládním návrhem státního rozpočtu - třetí čtení, aby se nepřeřazoval, protože pokud by byly pozměňovací návrhy, vznikl by problém se schválením, které bychom museli provést dodatečně. Vlastně nechci nic, než aby zůstal pevně zařazen.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Paní poslankyně Vojtilová, pak pan poslanec Pešán.

 

Poslankyně Jitka Vojtilová: Dobrý den. Já bych měla prosbu, a to vyřadit bod č. 7, tisk 658 - státní sociální podpora, z pořadu dnešní schůze. Důvodem je, že nebyl tento bod ještě projednán ve výboru pro sociální politiku a zdravotnictví.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Bod č. 7 tedy stáhnout.

Pak je tady pan poslanec Pešán, další je pan poslanec Ostrý.

 

Poslanec Jaroslav Pešán: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, já bych si dovolil navrhnout zařadit bod č. 37, Návrh zastupitelstva kraje Vysočina na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., sněmovní tisk 793, jako první bod ve středu 15. 12. po polední přestávce. Dovolte mi sdělit důvod. Zákon bude uvádět za navrhovatele hejtman kraje Vysočina dr. Miloš Vystrčil a o pevné zařazení žádá proto, aby si mohl efektivně zorganizovat cestu do Prahy. Připomínám, že jsme vždy takovýmto žádostem vyhovovali, proto bych prosil o vaši podporu. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: První bod ráno ve středu? (Poslanec Pešán: První bod ve středu po polední přestávce.) Po polední přestávce. (Připomínky z pléna.) Počkejte, bude rozpočet. (Porada u předsednického stolu. - Poslanec Pešán: Děkuji, já se opravím - takže jako třetí bod ve středu po polední přestávce.) Třetí bod ve středu po polední přestávce. (Poslanec Pešán: Třetí bod ve středu. První bod je rozpočet.) Ano, já jsem to pochopil, celkově třetí bod ve středu. Já požádám pana ministra Kühnla… (Rozprava s ministrem Kühnlem mimo mikrofon.) Státní fond dopravní infrastruktury byl navržen po rozpočtu. Dám slovo panu ministru Kühnlovi, aby také navrhl svůj bod.

 

Ministr obrany ČR Karel Kühnl Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, také já chci navrhnou zařazení bodu 86, je to Vládní návrh dalšího působení sil a prostředků Armády České republiky v zahraničních operacích v roce 2005. Chtěl jsem to navrhnout jako první bod následující po projednání státního rozpočtu ve středu, ale mám pocit, že už tam je jeden bod navržený po státním rozpočtu, takže v tom případě jako další bod následující po bodu, který bude následovat po státním rozpočtu. (Poslanci dávají najevo, že neporozuměli návrhu.) Mám pocit, že někdo z klubů tady navrhl projednání rozpočtu SFDI, takže můj návrh zní - další bod po Státním fondu dopravní infrastruktury bude bod 86.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Jenom bych prosil pana ministra Kühnla ještě o přesný název tohoto bodu.

 

Ministr obrany ČR Karel Kühnl Přesný název bodu je: Vládní návrh dalšího působení sil a prostředků Armády České republiky v zahraničních operacích v roce 2005, sněmovní tisk 757.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Zkuste mi to potom přinést. Děkuji.

Jako další bude hovořit pan poslanec Pešán, který chce upřesnit svůj návrh.

 

Poslanec Jaroslav Pešán: Pane předsedo, já bych si ještě dovolil upřesnit svůj návrh. Respektuji pana ministra Kühnla a navrhoval bych, aby mnou navrhovaný bod byl jako předpokládám čtvrtý toho dne, čili po sněmovním tisku 757, který navrhuje projednat pan ministr Kühnl.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Takže váš bod 37 až jako čtvrtý ve středu. Je to dobře? (Souhlas.) Nyní prosím pana poslance Ostrého.

 

Poslanec Vlastimil Ostrý: Děkuji. Vážený pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, dovolte mi, abych zde přednesl dva procedurální návrhy. Za prvé - aby bod č. 4, tisk 768, elektronické komunikace, byl zařazen jako první bod druhých čtení. Druhý bod - zařazení nového bodu programu, a to: Návrh na změnu v orgánech Poslanecké sněmovny.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ten druhý bod? (Poslanec Ostrý: Návrh na změnu v orgánech Poslanecké sněmovny.) Zařadit jako nový bod. (Navrhovatel souhlasí.)

Nyní pan poslanec Bratský, pak pan poslanec Vokáč.

 

Poslanec Petr Bratský: Dobré ráno, pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové. Já bych si dovolil navrhnou zařazení nového bodu, který by se jmenoval Odvolání likvidátora Fondu dětí a mládeže pana Žáka z funkce. Navrhuji to jako první bod bloku prvních čtení, to znamená, že kdyby se nezměnila a přečíslovávala se druhá čtení, tak by to měl být bod č. 11. První bod bloku druhých čtení. (Hlasy: Prvních.) Prvních čtení.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Prvních čtení...

Nyní prosím pana poslance Vokáče, pak pan poslanec Vrbík.

 

Poslanec Tomáš Vrbík: Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, na pořadu druhých čtení máme bod č. 10, sněmovní tisk 821, zákon o azylu. Já bych tady chtěl navrhnout, abychom po uplynutí 48 hodin od druhého čtení tohoto sněmovního tisku provedli třetí čtení tohoto zákona, a to jako první bod v pátek tento týden.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP