Začátek schůze Poslanecké sněmovny
14. prosince 2004 v 9.06 hodin

Přítomno: 187 poslanců

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji 39. schůzi Poslanecké sněmovny a přeji vám dobré ráno.

Schůzi jsem svolal a návrh pořadu stanovil na návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny ze dne 2. prosince, pozvánka vám byla rozeslána v pátek 3. prosince.

Teď vás prosím, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami, případně mi sdělili číslo náhradní karty. Pan poslanec Reiber má náhradní kartu číslo 3.

Nejdříve přistoupíme k určení ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili pana poslance Františka Beneše a poslance Petra Bratského. Ptám se, jestli má někdo jiný návrh.

 

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 1 skončilo. Z přítomných 121 poslanců pro 101, proti nikdo. Tento návrh na ověřovatele byl přijat. Konstatuji, že ověřovateli 39. schůze Poslanecké sněmovny jsme určili pana poslance Františka Beneše a poslance Petra Bratského.

 

Mám tady žádosti o omluvu z dnešní schůze. Omlouvá se pan poslanec Vladimír Laštůvka, paní poslankyně Miroslava Němcová je v Radě Evropy, omlouvá se pan poslanec Tomáš Teplík a paní poslankyně Miroslava Vlčková. Z členů vlády se omlouvá paní ministryně Petra Buzková, která je na zahraniční cestě.

Vážení kolegové, přistoupíme ke stanovení pořadu schůze. Nejdříve vás seznámím s výstupem z grémia. Třetí čtení státního rozpočtu navrhujeme zařadit na středu jako první bod dopoledního jednání.

Obrátil se na mne pan poslanec Martin Kocourek se žádostí o přeřazení bodu 6 návrhu pořadu, to je konkurs, vyrovnání, na začátek bloku ve druhém čtení. Doporučuji této žádosti vyhovět a návrh zákona zařadit jako druhý bod pořadu.

Nyní prosím, abyste se, vážení kolegové, vyjádřili k návrhu i vy. Mám tady písemné přihlášky. Jako první se mi přihlásila paní místopředsedkyně Jitka Kupčová, pak pan poslanec Miroslav Kalousek a paní poslankyně Hana Šedivá. Nejdřív prosím paní místopředsedkyni Kupčovou, která se hlásila o slovo jako první.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, navrhuji nové zařazení bodu, a to bodu Zpráva o činnosti dočasné komise Poslanecké sněmovny pro otázky Ústavy České republiky a návrh na prodloužení termínu její činnosti. Navrhuji pevné zařazení tohoto bodu, a to na čtvrtek jako první bod našeho ranního jednání. Krátké zdůvodnění: Dočasná komise byla zřízena s termínem do konce letošního roku a členové komise se domnívají, že by měli ve své činnosti pokračovat. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, děkuji. Prosím pana poslance Miroslava Kalouska. Další bude paní poslankyně Šedivá.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážená vládo, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych vás požádal o zařazení ne úplně standardního bodu na pořad dnešního jednání. Bod by se jmenoval Zpráva Konfederace politických vězňů k 15. výročí existence KPV.

V letošním roce, kdy probíhala celá řada významných výročí, zněla z tohoto místa celá řada argumentů a připomínek, aniž jsme vyslechli ty, jejichž étos bychom možná měli poslouchat nejbedlivěji, protože málokdo udělal pro demokracii tolik co oni a málokdo má tak vysokou citlivost na rozpoznání zla právě proto, že byl se zlem osobně kontaktován. Patnáct let existence Konfederace politických vězňů, domnívám se, je dostatečný důvod k tomu, abychom mohli předsedkyni této organizace dovolit, aby nás stručně seznámila s činností své organizace právě k patnáctiletému výročí.

Navrhuji to zařadit do bloku Zprávy a navrhuji to zařadit jako pevný bod ve čtvrtek, ihned po ukončení ústních interpelací. Děkuji vám za podporu tohoto návrhu.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ihned po ukončení ústních interpelací.

Prosím paní poslankyni Šedivou.

 

Poslankyně Hana Šedivá: Vážené dámy, vážení pánové, navrhuji jako zařazení nového bodu Zprávu vyšetřovací komise ve věci vyrovnání České republiky se společností Diag Human a navrhuji její zařazení na čtvrtek jako druhý bod dopoledního jednání. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Čtvrtek, druhý bod dopoledne.

Teď požádám pana poslance Kapouna, další pak bude Jitka Vojtilová. Prosím pana poslance Kapouna.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP