(17.30 hodin)
(pokračuje Němcová)

Dostáváme se k bodu č. 21, kterým je

 

21.
Návrh poslance Tomáše Kvapila na vydání zákona, kterým se mění
zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů
(zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 755/ - druhé čtení

 

Prosím pana poslance Kvapila, aby za navrhovatele uvedl tento zákon.

 

Poslanec Tomáš Kvapil: Vážená paní předsedající, kolegyně a kolegové, má úvodní řeč bude velmi stručná, protože vše potřebné jsem řekl v prvním čtení. Pouze chci připomenout, že se jedná o velmi krátkou až miniaturní novelu. Jde o to, dát čárku na patřičné místo v zákoně o investičních pobídkách. To je vše.

Děkuji vám za pozornost a věřím, že propustíte tento návrh do třetího čtení.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane poslanče. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání hospodářskému výboru. Usnesení tohoto výboru vám bylo rozdáno jako sněmovní tisk 755/2. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pan poslanec Antonín Sýkora. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Antonín Sýkora: Vážená paní předsedající, vážené kolegyně a kolegové, byl jsem pověřen hospodářským výborem, abych k návrhu poslance Tomáše Kvapila na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a změně některých zákonů, informoval Poslaneckou sněmovnu, že hospodářský výbor přijal dne 11. listopadu letošního roku usnesení, ve kterém doporučuje Poslanecké sněmovně projednat a schválit tisk 755 bez připomínek. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane poslanče. Otevírám obecnou rozpravu. Nemám do ní žádnou písemnou přihlášku. Ptám se, zda se do ní někdo hlásí. Není tomu tak. Končím obecnou rozpravu.

Zahajuji podrobnou rozpravu. I zde se ptám na vaše přihlášky z místa, protože písemnou nemám žádnou. Ani z místa se nikdo nehlásí, končím proto i podrobnou rozpravu a končím druhé čtení tohoto návrhu zákona, bodu č. 21 a sněmovního tisku 755.

O slovo se hlásí navrhovatel pan poslanec Tomáš Kvapil.

 

Poslanec Tomáš Kvapil: Já opět nebudu zdržovat. Vzhledem k tomu, že nebyly podány pozměňovací návrhy, podám zítra ráno návrh, aby tento tisk byl projednán ve třetím čtení zítra, tak jak je to řádně na programu. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Můžeme se dostat k dalšímu bodu, kterým je bod č. 22, což je

 

22.
Vládní návrh zákona o podpoře výroby elektřiny a tepelné energie
z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů
(zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů)
/sněmovní tisk 529/ - druhé čtení

 

Předložený návrh z pověření vlády uvede ministr průmyslu - ale vidím, že se chystá spíše tento návrh uvést ministr financí. Bezpochyby pana ministra Milana Urbana zastoupí. Slovo má tedy ministr financí Bohuslav Sobotka.

 

Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka Děkuji, paní místopředsedkyně. Vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi, abych v zastoupení ministra průmyslu a obchodu pronesl velmi stručné úvodní slovo v rámci druhého čtení návrhu zákona. Návrh je předkládán v rámci harmonizace českého práva s právem Evropské unie. Představuje potřebnou implementaci směrnice 77/2001 o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie do české legislativy.

K vládnímu návrhu zákona, který je projednáván v Poslanecké sněmovně, došlo poměrně velké množství dílčích a několik komplexních pozměňovacích návrhů. Pro stanoviska k jejich vypořádání byla vytvořena pracovní skupina složená ze zástupců Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva životního prostředí a Energetického regulačního úřadu. Během projednávání, jak zde zřejmě zazní ze strany zpravodaje, nedošlo v hospodářském výboru k přijetí žádné ze základních variant komplexních pozměňovacích návrhů. Výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí doporučuje ve svém usnesení schválení zákona ve znění, které je variantou č. 2 pozměněnou ve třech ustanoveních.

Vzhledem k těmto skutečnostem v zastoupení předkladatele mohu doporučit přijetí návrhu zákona ve znění, které doporučuje výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane ministře. Tento návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání hospodářskému výboru a výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Hospodářský výbor předložil záznam z jednání, usnesení výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí bylo rozdáno jako sněmovní tisk 529/1.

Nyní poprosím, aby se slova ujal zpravodaj hospodářského výboru pan poslanec Oldřich Vojíř.

 

Poslanec Oldřich Vojíř: Vážená paní předsedající, pane ministře, dámy a pánové, tak jak již paní předsedající přečetla, hospodářský výbor se touto normou zabýval samozřejmě velmi intenzivně, rovněž se touto normou zabýval výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí a došli jsme v podstatě k následujícím závěrům.

Hospodářský výbor nejprve hlasoval o tzv. variantě 1 neboli, pracovně řečeno, podpora čisté elektrické energie. Pouze výbor pro životní prostředí, což jistě řekne jeho zpravodaj, přijal verzi druhou. Já bych v této fázi jako zpravodaj nechtěl zneužít svého postavení a konstatuji pouze to, že hospodářský výbor nepřijal žádné usnesení, a dovolím si přihlásit se do obecné rozpravy. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane zpravodaji. Nyní prosím zpravodaje výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí pana poslance Rudolfa Tomíčka, aby nás seznámil s usnesením, které jeho výbor přijal.

 

Poslanec Rudolf Tomíček: Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, vážení členové vlády, dámy a pánové, nejdřív si dovolím seznámit vás s usnesením výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, které se týká vládního návrhu o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů, to je tisk 529, a potom přidám něco málo z toho, jak to probíhalo ve výboru.

Toto usnesení bylo přijato na 39. schůzi a po úvodním slově dr. Libora Ambrozka, ministra životního prostředí, a Ing. Martina Petřiny, náměstka ministra průmyslu, a po zpravodajské zprávě poslance Rudolfa Tomíčka doporučuje Poslanecké sněmovně předložený sněmovní tisk 529 projednat a schválit ve znění komplexního pozměňovacího návrhu. Tady o návrhu hovořil již můj předřečník kolega Vojíř. Je to kompletní změna celého vládního návrhu a dovolím si jenom upozornit, že toto komplexní znění je v tisku 529/1, takže zde celé znění naleznete.

Samozřejmě ve své podstatě toto je vše, co se týká mne jako zpravodaje k tomuto tisku, abych řekl, aby se o této záležitosti mohlo jednat dále. Chci dodat jenom toto. Přesně jak říkal již kolega Vojíř, opravdu jednání kolem tohoto vládního návrhu zákona nebylo jednoduché. Víte dobře, že vlastně už slavíme více než rok jeho pobytu v Poslanecké sněmovně. Bylo přistoupeno k tomu, aby byl projednáván až po projednání energetického zákona, který prošel Poslaneckou sněmovnou, byl schválen tuším před třemi týdny, takže vlastně tato etapa byla uzavřena, protože samozřejmě některé věci jsou navázány a harmonizovány s tímto komplexním pozměňovacím návrhem.

Tady bych chtěl jenom říci a pochválit obě dvě ministerstva, že v průběhu projednávání byla spolupráce velice dobrá. Nicméně chci říci, že také v průběhu celého projednávání se zjišťovalo, že původní vládní návrh neodpovídá potřebám a neodpovídá tomu, co si představuje odborná veřejnost, a to na obou stranách, jak podnikatelé, tak ochrana životního prostředí, od této normy.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP