(Jednání pokračovalo v 10.21 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Dámy a pánové, prosím, abychom urychlili příchod do jednací síně, abychom mohli pokračovat.

Mezitím mě požádal o slovo pan poslanec Karas, který má něco pro zápis, a Karel Šplíchal. Pan poslanec Karas má slovo.

 

Poslanec Jiří Karas: Dámy a pánové, pouze pro stenozápis. Seznámil jsem se s výpisem pořadového hlasování číslo 47. V záznamu mám ano, hlasoval jsem ne. Nezpochybňuji hlasování, žádám pouze o změnu ve stenu.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám. Nyní se hlásí o slovo pan poslanec Karel Šplíchal.

 

Poslanec Karel Šplíchal: Vážená paní místopředsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové, já na rozdíl od pana kolegy Karase zpochybňuji hlasování. Všiml jsem si na sjetině - týká se to hlasování pořadové číslo 47 - na sjetině mám ano, a já jsem se zdržel hlasování. Zpochybňuji tedy toto hlasování.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám. O této námitce rozhodneme v následujícím hlasování. Zahajuji hlasování pořadové číslo 50 a ptám se, kdo je pro tuto námitku. Kdo je proti námitce?

V hlasování s pořadovým číslem 50 z přítomných 190 pro 129, proti 1. Námitka byla přijata.

Budeme tedy opakovat hlasování číslo 47. Ale ještě předtím poprosím pana zpravodaje, aby nám bylo všem jasné, o čem hlasujeme, aby nám řekl, čeho se toto hlasování konkrétně týká, aby se mohla Sněmovna kompetentně rozhodnout. Prosím.

 

Poslanec Ladislav Šustr: Vážené dámy a pánové, hlasujeme znovu o bodu B1 až 3, což je ponechání financí na školy na centru. Stanovisko zamítavé.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Stanovisko pana ministra? (Souhlas.)

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 51. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

V hlasování s pořadovým číslem 51 z přítomných 189 pro 106, proti 73. Tento návrh byl přijat.

 

Tím pádem jsme se vyrovnali i s tímto případem. Bylo hlasováno o všech návrzích, můžeme přikročit k hlasování o celém návrhu zákona.

Ale mám předtím avizovanou žádost o vystoupení předsedy poslaneckého klubu ODS Vlastimila Tlustého. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážená paní předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, dovolte mi vás seznámit se stanoviskem poslaneckého klubu ODS před závěrečným hlasováním.

Většina poslanců ODS podpoří tuto podobu návrhu zákona o rozpočtovém určení daní proto, že proti současnému stavu, kdy do krajů je z centrálního rozpočtu nebo z centrálního příjmu daní zasíláno necelých 10 miliard korun, dochází k navýšení na částku přibližně 28 miliard. Je nepochybné, že 28 je zřetelně více než 10. Stejně tak je ovšem nepochybné, že proti původnímu záměru vlády před krajskými volbami dochází ke snížení této částky ve prospěch rozpočtu krajů na polovinu původního záměru. Původní vládní záměr počítal s částkou přibližně 56 miliard korun.

A tady mi dovolte poznámku. To, že vládní koalice a poslanci sociální demokracie zvláště po prohraných krajských volbách snižují financování krajů na polovinu svého záměru před těmito krajskými volbami, je sice upřímné, ale nedospělé.

Děkuji vám. (Potlesk zprava.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 243/2003 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, podle sněmovního tisku 747, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 52. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 52 z přítomných 190 pro 131, proti 16. Tento návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji jak panu ministrovi, tak panu zpravodaji a tím končím projednávání bodu číslo 58.

 

Dalším bodem našeho schváleného pořadu schůze je bod číslo

 

59.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 440/2003 Sb.,
o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu,
vývozu a tranzitu, a o změně některých zákonů
/sněmovní tisk 688/ - třetí čtení

 

(Ve sněmovně je značný hluk.) Prosím, aby u stolku zpravodajů zůstal pan ministr Bohuslav Sobotka, doplnil jej pan zpravodaj, poslanec hospodářského výboru, poslanec Miloš Melčák. Pozměňující návrhy máme uvedeny ve sněmovním tisku 688/2.

Otvírám rozpravu, do které mám jednu přihlášku, a to od pana zpravodaje pana poslance Miloše Melčáka, kterému uděluji slovo. Všechny žádám o klid. Pan poslanec Melčák má slovo.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP