(Jednání pokračovalo ve 14.47 hodin.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vypršel čas, který byl určen pro polední přestávku. Prosím, abyste zaujali svá místa v jednacím sále.

Nejprve mi dovolte, abych omluvil nepřítomnost z jednání Poslanecké sněmovny, a to dnešního dne, paní ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Petry Buzkové, jejíž písemnou omluvenku jsem dostal k dispozici. (Poznámka steno: Ministryně Buzková v sále.)

Dále mi dovolte, abych vás seznámil s předpokládaným odpoledním programem jednání. Měli bychom začít projednávat nejprve bod číslo 86, následně poté body číslo 4, 5, 6, 7, což jsou zbývající druhá čtení, a poté bychom pokračovali prvními čteními. (Hluk v sále.) Poté bychom pokračovali prvními čteními návrhů zákonů, tedy 9, 10, 11 atd. Pro ty, kteří nevědí, jak dále, mám osobní poučení. Přijďte za mnou, já vás seznámím s tím, jak jdou číslovky za sebou. Tolik tedy předpokládaný program odpoledního jednání.

V samotném úvodu jsem byl požádán panem kolegou Hojdarem o udělení slova. Budu se tvářit, že jde o procedurální sdělení.

 

Poslanec Josef Hojdar: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, nevím, jestli jde zrovna o procedurální sdělení, ale v každém případě jde o sdělení poměrně závažné, a proto jsem si dovolil ho tady takto přednést. V průběhu polední pauzy mně volalo několik generálních ředitelů velkých průmyslových podniků, na které se obrátil pan ministr Ambrozek se SMS, a byli poměrně vyděšeni tím, co se tady děje. Tato SMS byla v tomto znění:

Probíhá zákon o emisích. Poslanci hospodářského výboru se chovají jako č… - je tady mládež, tak to nemůžu citovat. Je to horší než válečný stav. - V podrobné rozpravě budou navrhovat celé seznamy pozměňováků, které převádějí veškeré kompetence na MPO, Hojdar, Teplík, Schling, Petr, nepochybně všechno připraveno MPO nebo vámi. Seru na to, nenavrhnu zkrácení, zákon nebude ve Sbírce a po Novém roce máte smůlu. Alokační plán v Bruselu zakážu Chmelíkovi obhajovat.

Má to dva rozměry. Za prvé to, že pan ministr Ambrozek se chová jako dobytek - a to říkám sám za sebe. (Potlesk v části sálu.) Za druhé, pan ministr Ambrozek v této SMS, kterou poslal všem generálním ředitelům po celé republice, píše, že bude škodit tomuto státu. Proto já žádám pana ministra Ambrozka, aby se za prvé veřejně omluvil za to, jak se chová k nám jako poslancům, a za druhé veřejně se obracím na pana premiéra, aby pana ministra Ambrozka jako škůdce tohoto státu okamžitě odvolal z funkce. (Potlesk v části sálu.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Já tomu vystoupení rozumím tak, jako že poněkud předběhlo projednávání bodu 4, bezprostředně souvisí s bodem 4 schváleného pořadu schůze. Chci se jen zeptat, zda pan kolega Hojdar navrhuje nějaký procedurální návrh, přerušení jednání schůze, pauza, předvolání pana premiéra. Nic. Dobře tedy.

 

Informace zazněla a já v tuto chvíli nemohu, než zahájit projednávání bodu číslo 86, kterým je

 

86.
Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu návrh na bezúplatné převody nemovitostí ze správy
Fondu dětí a mládeže v likvidaci ve smyslu zákona č. 364/2000 Sb.,
o zrušení Fondu dětí a mládeže a o změnách některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, a usnesení vlády č. 98 ze dne 28. ledna 2004
/sněmovní tisk 734/

 

Předložený návrh projednal výbor pro vědu, vzdělání, kultur, mládež a tělovýchovu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP