(12.40 hodin)
(pokračuje Filip)

Nyní mi dovolte, abych přešel podle chváleného pořadu schůze, i když s malým zpožděním, k bloku voleb. Žádám předsedu volební komise, aby se ujal slova. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Hojda: Děkuji pane předsedající, jenom bych chtěl upřesnit s ohledem na to, že se jedná o bod voleb, tak upřesnit, zdali začneme bodem 66, který se týká také voleb, nebo až bodem 67.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já jsem připraven od bodu 67 do bodu 70.

 

Poslanec Pavel Hojda: Takže bych prosil o zahájení bodu 67.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře, zahajuji bod číslo

 

67.
Návrh na ustavení výboru pro evropské záležitosti

 

Poslanec Pavel Hojda: Jedná se o návrh na ustavení výboru pro evropské záležitosti. Volební komise na své schůzi projednala návrhy poslaneckých klubů za členy výboru pro evropské záležitosti Poslanecké sněmovny a přijala své usnesení číslo 117, na jehož základě byl připraven návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Tento návrh vám byl rozdán na lavice už 22. září.

Dovolte mi několik slov k předloženému návrhu usnesení Poslanecké sněmovny. Podle článku 5 bod 1 našeho volebního řádu rozhoduje Poslanecká sněmovna hlasováním o potvrzení kandidátky předložené volební komisí. Pokud Poslanecká sněmovna ustavení výboru nepotvrdí, poslanecké kluby podle článku 5 bod 7 předloží volební komisi nové návrhy. Říkám to proto, že nelze předloženou kandidátku v rámci projednávání tohoto bodu jakýmkoliv způsobem měnit.

Dále chci upozornit na bod II. návrhu usnesení, protože Poslanecká sněmovna svým usnesením číslo 1147 ze dne 12. května t. r. stanovila, že výbor pro evropskou integraci se stává od 30. září 2004 výborem pro evropské záležitosti a je třeba zamezit případné duplicitě a stanovit, že dnem ustanovení nového výboru končí činnost výborů dosavadních.

Prosím, pane předsedající, abyste otevřel rozpravu o předloženém návrhu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, otevírám rozpravu k bodu číslo 67. Ptám se, kdo se do ní hlásí, protože nemám žádnou písemnou přihlášku. Nikdo se nehlásí. Rozpravu končím. Táži se - je ještě nějaké vyjádření, pane předsedo?

 

Poslanec Pavel Hojda: S ohledem na to, že nebyly předloženy žádné návrhy, měla by Poslanecká sněmovna veřejným hlasováním en bloc rozhodnout o ustavení výboru pro evropské záležitosti, jak jej volební komise navrhla a jak vám bylo předloženo, rozdáno všem jako usnesení.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. Přistoupíme k hlasování.

 

Kdo souhlasí s ustavením výboru pro evropské záležitosti podle bodu 1 předloženého návrhu usnesení? Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 124 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 124 z přítomných 189 pro 176, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme ustavili výbor pro evropské záležitosti.

 

Nyní budeme hlasovat o bodu 2 návrhu usnesení.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 125 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 125. Z přítomných 191 pro 168, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že návrh byl schválen.

 

Aby se výbor pro evropské záležitosti mohl sejít na své ustavující schůzi, předseda Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím číslo 43 pověřil řízením tohoto výboru poslance Pavla Svobodu, a to až do doby, než bude zvolený předseda výboru potvrzen Poslaneckou sněmovnou. Končím bod číslo 67.

 

Otvírám bod

 

68.
Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny

 

a prosím, aby se slova ujal předseda volební komise pan poslanec Pavel Hojda. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Pavel Hojda: Děkuji. Jedná se o změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny. V úvodu bych chtěl všem sdělit, že podle oznámení poslaneckých klubů rezignoval pan poslanec Vlastimil Ostrý US-DEU na členství ve volebním výboru a ve volební komisi, poslanec Miroslav Beneš na členství v ústavněprávním výboru, poslankyně Eva Nováková na členství v zahraničním výboru a poslanec Jan Klas na členství ve vyšetřovací komisi ve věci vyrovnání České republiky se společností Diag Human. Dne 17. října loňského roku rezignoval na členství v petičním výboru poslanec Kott.

Ve stanovené lhůtě obdržela volební komise od poslaneckých klubů tyto návrhy na volby:

Poslance Petra Krilla - ODS za člena petičního výboru na uvolněné místo po poslanci Petru Kottovi.

Poslance Pavla Suchánka - ODS za člena rozpočtového výboru na uvolněné místo po bývalém poslanci Jiřím Patočkovi.

Poslance Vlastimila Ostrého - US DEU za člena organizačního výboru na uvolněného místo po poslanci Karlu Kühnlovi, který se stal členem vlády.

Poslance Petra Kotta - US-DEU za člena volebního výboru na uvolněné místo po poslanci Vlastimilu Ostrém.

Poslance Zdeňka Kořistku - US-DEU za člena hospodářského výboru na uvolněné místo po bývalém poslanci Marianu Bieleszovi.

Poslance Marka Bendu - ODS za člena ústavněprávního výboru na uvolněné místo po poslanci Miroslavu Benešovi.

Poslance Jozefa Kochana - ODS za člena výboru pro sociální politiku a zdravotnictví na uvolněné místo po bývalém poslanci Milanu Cabrnochovi.

Poslankyni Soňu Markovou - KSČM za členku výboru pro sociální politiku a zdravotnictví na uvolněné místo po bývalém poslanci Jiřím Maštálkovi.

Poslance Petra Tluchoře - ODS za člena výboru pro sociální politiku a zdravotnictví na uvolněné místo po bývalém poslanci Miroslavu Ouzkém.

Poslance Františka Vnoučka - ČSSD za člena výboru pro sociální politiku a zdravotnictví na uvolněné místo po poslanci Jozefu Kubinyim.

Poslance Stanislava Fischera - KSČM za člena zahraničního výboru na uvolněné místo po bývalém poslanci Jaromíru Kohlíčkovi.

Poslance Zdeňka Jičínského - ČSSD za člena zahraničního výboru na uvolněné místo po bývalém poslanci Liboru Roučkovi.

Poslance Petra Lachnita - ČSSD za člena zahraničního výboru na uvolněné místo po poslankyni Evě Novákové.

Poslance Vladimíra Reibera - KSČM za člena zahraničního výboru na uvolněné místo po bývalém poslanci Miloslavu Ransdorfovi.

Poslance Jana Schwippela - ODS za člena zahraničního výboru na uvolněné místo po bývalém poslanci Janu Zahradilovi.

Poslance Pavla Svobodu - US-DEU za člena zahraničního výboru na uvolněné místo po poslanci Karlu Kühnlovi, který se stal členem vlády.

Poslance Zdeňka Kořistku za člena zemědělského výboru na uvolněné místo po bývalém poslanci Marianu Bieleszovi.

Poslance Zdeňka Kořistku za člena stálé komise pro bankovnictví na uvolněné místo po poslanci Karlu Kühnlovi, který se stal členem vlády.

Poslance Lubomíra Suka - ODS za člena stálé komise pro práci Kanceláře Poslanecké sněmovny na uvolněné místo po bývalém poslanci Milanu Cabrnochovi.

Poslance Petra Kotta - US-DEU za člena volební komise Poslanecké sněmovny na uvolněné místo po poslanci Vlastimilu Ostrém.

Poslance Petra Tluchoře - ODS za člena volební komise Poslanecké sněmovny na uvolněné místo po bývalém poslanci Jiřím Patočkovi.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP