(Jednání pokračovalo ve 22.00 hodin.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Dámy a pánové, uplynulo pět minut, proto vás žádám, abyste se všichni posadili. (Stálý hluk v jednací síni - předseda PSP opakovaně zvoní.)

Prosím vás ještě jednou, abyste se posadili, a pana poslance Petra Bratského prosím, aby nám sdělil, jaký je rezultát.

 

Poslanec Petr Bratský: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové. Po sečtení hlasů dopadlo hlasování takto:

Pro návrh se vyslovilo 101 kolegyň a kolegů. (Potlesk koaličních poslanců.)

Proti návrhu se vyslovilo 99 kolegyň a kolegů, ani jeden se hlasování nezdržel.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji vám, pane poslanče. Konstatuji, že vládě byla vyslovena důvěra. Dovolte mi, abych pogratuloval panu premiérovi i ministrům, a předseda vlády Stanislav Gross mě požádal o slovo.

 

Předseda vlády ČR Stanislav Gross: Vážený pane předsedo Poslanecké sněmovny, paní poslankyně, páni poslanci, budu již poměrně stručný, protože doba je pokročilá.

Chtěl bych v tuto chvíli všem poslankyním a poslancům poděkovat za průběh rozpravy, i když zdaleka ne se všemi argumenty, které zde zaznívaly, lze souhlasit. Nicméně kdysi jeden náš kolega, který již mezi námi není, řekl, že kritika opozice je rozum zadarmo, a myslím si, že i v té kritice je zapotřebí se snažit najít to, co třeba hlavu a patu má. Ne že by toho dnes bylo mnoho, ale stojí za to i nad tím přemýšlet. (Někteří poslanci ODS buší do lavic.)

V každém případě bych chtěl, kolegyně a kolegové, říci, že sliby a závazky, se kterými vláda České republiky předstoupila a které jsme zde já i moji kolegové prezentovali, myslíme upřímně a chceme se snažit dělat politiku tak, abychom byli schopni se vždy lidem podívat do očí a vysvětlovat, proč jednotlivé kroky realizujeme tak, jak zrovna v tu chvíli je budeme zvládat.

Když jsem zde hovořil o spolupráci, tak chci jasně říci, přes ty bušící pěsti do stolů před chvílí, že snahu o spolupráci jak s levou částí opozice, tak i s pravou částí opozice myslíme vážně a budeme se snažit hledat širší konsens pro co možná největší množství věcí, které budeme v Poslanecké sněmovně projednávat, protože vycházíme z toho, že máme společnou odpovědnost za vývoj tohoto státu, máme společnou odpovědnost za osud našeho národa. A myslím si, že z tohoto pohledu bychom se měli snažit přece jenom naleznout větší míru tolerance, pochopení, umět si více naslouchat a hledat společné přístupy tam, kde jsme schopni je nalézt. V tomto směru závazek, který zde zazněl, bude provázet působení celé vlády ve zbytku tohoto volebního období.

Ještě jednou děkuji a těším se na spolupráci. (Potlesk koaličních poslanců.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Vážené kolegyně a kolegové, dámy a pánové, o slovo mě požádal ještě pan poslanec Vladimír Špidla. Prosím o chvíli pozornosti. (Některé nesouhlasné projevy.)

 

Poslanec Vladimír Špidla: Dámy a pánové, jakkoliv se projevuje znepokojení v některých částech poslaneckých lavic, nemíním hovořit příliš dlouho.

Chci pouze konstatovat, že k 31. srpnu 2004 rezignuji na svůj poslanecký mandát a tím ukončím osmileté působení v Poslanecké sněmovně, které mi bylo velkou výzvou a velkou ctí.

Dámy a pánové, děkuji vám za spolupráci i za zápasy, které jsme zde ve sněmovně svedli. Děkuji. (Dlouhotrvající potlesk - poslanci povstávají - poslanci usedají.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Dámy a pánové, končím 34. schůzi Poslanecké sněmovny. Přeji vám příjemný večer.

A možná ještě poslední informaci. Dozvěděl jsem se, že Roman Šebrle útočí na první zlatou medaili České republiky na olympiádě. (Potlesk.)

 

(Schůze skončila ve 22.06 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP