Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
22. června 2004 ve 14.04 hodin

Přítomno: 168 poslanců

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji pátý jednací den 33. schůze Poslanecké sněmovny a přeji dobré odpoledne.

Prosím, abyste se nejdříve všichni přihlásili identifikačními kartami. Pan poslanec Zbyněk Novotný má náhradní kartu č. 1.

Dovolte, abych vám nejdříve sdělil, jaké omluvy jsem obdržel pro dnešní jednací den. Je tady omluva pana poslance Mariana Bielesze. Eva Dundáčková je od 15. 6. do 25. 6. služebně na pobytu v zahraničí, paní poslankyně Jitka Gruntová je mimo Prahu, pan poslanec Miloš Melčák se od 22. 6. do 25. 6. účastní plenárního zasedání Rady Evropy.

Pan poslanec Doktor má náhradní kartu č. 3.

Pan poslanec Petr Lachnit je od 22. 6. do 23. 6 na zahraniční služební cestě, pan poslanec Miloslav Vlček je od 15. 6. stále hospitalizován v nemocnici. Pan poslanec Jiří Maštálka je od 22. 6. do 24. 6. na jednání Rady Evropy, stejně jako paní poslankyně Miroslava Němcová od 22. 6. do 25. 6. Omlouvá se také pan poslanec Vladimír Laštůvka, který je na setkání předsedů parlamentních výborů ve Varšavě.

Mám tady také omluvy od členů vlády. Ministr Miroslav Kostelka je služebně v Nizozemí, ministr Jaroslav Palas je na Radě ministrů zemědělství EU v Lucemburku.

Pan ministr Kubinyi má náhradní kartu č. 7.

To jsou omluvy, které jsem obdržel.

Nyní sděluji, že přehled zbývajících bodů naší schůze vám byl k projednání rozdán na lavice.

Pan poslanec Ivo (?) Pospíšil má náhradní kartu č. 9.

Chtěl bych, abychom věnovali pozornost návrhům, které vyplynuly z jednání dnešního grémia s předsedy poslaneckých klubů. Prosím o pozornost. Za prvé navrhujeme před pevně zařazené body dnes předřadit návrh zákona o ochraně utajovaných skutečností, sněmovní tisk 636/1 vrácený Senátem. Čili tento bod zařadit jako první našeho dnešního odpoledního jednání. Pak doporučujeme další změnu - zařadit do bloku voleb nový bod návrh na volbu člena Nejvyššího kontrolního úřadu, který jsme již jednou navrhli zařadit. Prosím, abychom nyní o těchto bodech hlasovali.

Doufám, že jste mě natolik sledovali, aby bylo jasné, o čem budeme hlasovat. Opakuji: před pevně zařazené body dnes předřadit návrh zákona o ochraně utajovaných skutečností, sněmovní tisk 636, který nám byl vrácen Senátem.

 

Zahajuji hlasování k tomuto bodu. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti předřazení tohoto bodu jako prvního bodu dnešního jednání?

V hlasování pořadové číslo 117 bylo přítomno 138, pro hlasovalo 125, proti jeden. Tento návrh byl přijat.

 

Pak je druhý bod, o kterém bychom měli hlasovat, to je návrh zařadit do bloku voleb nový bod návrh na volbu člena Nejvyššího kontrolního úřadu.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti? Zdržel se hlasování?

V hlasování pořadové číslo 118 bylo přítomno 144, pro hlasovalo 68, proti 19. Tento návrh nebyl přijat.

 

Paní poslankyně Eva Emmerová má náhradní kartu č. 11.

Ještě vám sdělím, že odpovědi členů vlády na písemné interpelace budeme projednávat až ve čtvrtek příští týden, jak jsme se dohodli.

Dovolte, abych před zahájením programu poděkoval našim dvěma poslaneckým týmům, které minulý týden v Prostějově velmi dobře reprezentovaly naši sněmovnu. Dovolte, abych ocenil jejich účast na prostějovském turnaji v tenise jako velmi dobrý příspěvek k parlamentní diplomacii, protože si uvědomme, že tam byla řada poslanců z 16 zemí Evropy.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP