(14.40 hodin)
(pokračuje Škromach)

Já myslím, že z více než 500 000 lidí, kteří jsou v České republice bez práce, bude lepší výběr než pouze asi z 38 000 civilkářů, kteří na civilní službu nastupují. Každopádně na tato místa nenastoupí nezaměstnaní, jak to někdy je, že nezaměstnaní budou pečovat o babičky, tak to není. O tyto lidi budou samozřejmě pečovat zaměstnaní lidé, kteří získají práci, a myslím, že na úřadech práce máme registrován dostatek schopných lidí, kteří tuto práci, která je ale, podotýkám, v naprosté většině nekvalifikovanou prací, kde potřebujeme zaučení nebo rekvalifikaci, budou schopni vykonávat.

Pokud jde o financování, tak v rámci resortu Ministerstva práce a v oblasti sociálních služeb předpokládáme určité navýšení finančních prostředků pro příští rok do této oblasti, které by mělo bez velkých problémů pokrýt tento výpadek. Předpokládám, že podobným způsobem budou postupovat i zdravotní pojišťovny v rámci zdravotnictví.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministru Zdeňku Škromachovi a prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení, a tím je pan poslanec Radim Turek.

 

Poslanec Radim Turek: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, máme před sebou tisk 684, vládní návrh zákona o zrušení civilní služby a o změně a zrušení některých souvisejících zákonů. Jak už bylo řečeno, náhradní civilní služba náhradou za vojenskou službu byla zavedena zákonem č. 18 v roce 1992. Bylo to logické vyústění demokratizačního procesu po listopadu 1989, kdy se mladým mužům umožňovalo vykonat náhradní civilní službu, když měli jiné náboženské vyznání nebo jiný občanský názor, kdy se vojenská služba neslučovala s jejich svědomím a vědomím.

My jsme před malou chvílí projednali také tisk 682, což je nový návrh zákona o branné povinnosti. Jak již bylo řečeno, tímto zákonem končí k 22. 12. 2004 povinná vojenská služba a od 1. ledna příštího roku by měla být Česká armáda plně profesionalizovaná. Z tohoto důvodu považuji tento návrh zákona za velmi logický a doporučuji jeho propuštění do druhého čtení.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Radimu Turkovi. Otevírám obecnou rozpravu. Přihlášky do obecné rozpravy nemám. Hlásí se pan poslanec Karel Vymětal.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, já jenom několik poznámek. Rozumím úvodnímu slovu pana ministra a vazbě tohoto návrhu na zrušení civilní služby ve vazbě na zrušení povinné vojenské služby. Tomu rozumím, ale myslím, že není třeba, aby pan ministr v té souvislosti tady ohlupoval Poslaneckou sněmovnu a veřejnost, že takovouto změnou, zrušením civilní služby, vzniknou nějaká pracovní místa. Samozřejmě nevzniknou vůbec žádná. Ona dnes jsou a dnes jsou tam ti hoši, kteří nejdou na vojnu a vykonávají tímto způsobem civilní službu. Když ji zrušíme, tak ta místa tam zase budou, protože tu práci je třeba dělat, a buď to budou ti hoši, kteří dělali tu civilní službu, nebo jiní. Nic nepřibude, nic neubude, takže neohlupujme se. Souhlasím s tím, že je to vazba na branný zákon, ale ty vývody, myslím, jsou naprosto falešné, pane ministře.

Děkuji za slovo.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Karlu Vymětalovi. Další přihlášky nejsou, takže rozpravu končím. Závěrečná slova? Myslím, že není třeba, aspoň nevidím žádný zájem, takže budeme hlasovat o přikázání.

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro obranu a bezpečnost. Jsou nějaké další návrhy? Pan poslanec Vidím se hlásí.

 

Poslanec Jan Vidím: Vážený pane předsedající, paní a pánové, ačkoli ten zákon možná na první pohled vypadá, že má cosi společného s armádou, není tomu tak ani trochu. Projednáváním tohoto zákona by měl být pověřen výbor pro sociální politiku a zdravotnictví, nikoli výbor pro obranu a bezpečnost. Čili navrhuji tento výbor a doporučuji sněmovně, aby nehlasovala pro výbor pro obranu a bezpečnost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano, registruji. Pan poslanec Turek se hlásí také.

 

Poslanec Radim Turek: Samozřejmě respektuji názor předsedy výboru pro obranu a bezpečnost a já se omlouvám, že jsem to v podstatě ve své zpravodajské zprávě nesdělil, že mi také ta souvislost unikala. Takže samozřejmě doporučuji výbor pro sociální politiku a zdravotnictví.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pan poslanec Vidím zcela nepochybně jako člen organizačního výboru uplatní tuto připomínku příště. Už uplatnil? Tak se omlouvám. Já bych vám vyhověl, kdybych tam byl, ale takto o tom dám hlasovat sněmovně. Takže pořadí bude návrh organizačního výboru, návrh pana poslance Vidíma podpořený názorem zpravodaje poslance Turka.

Dámy a pánové, odhlásím vás a poprosím o novou registraci.

 

Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání výboru pro obranu a bezpečnost, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko.

 

Pardon, odhlásím vás, ještě jednou se prosím přihlaste.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 107. Kdo je pro to, aby předložený návrh projednal výbor pro obranu a bezpečnost, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 79 poslanců bylo pro 27, proti 34. Takže tento návrh nebyl přijat.

 

Další návrh byl, aby se tímto tiskem zabýval výbor pro sociální politiku a zdravotnictví. Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 108. Kdo souhlasí s tímto návrhem, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 83 poslanců, pro bylo 73, proti 5. Návrh zákona byl přikázán výboru pro sociální politiku a zdravotnictví.

 

Tím skončilo prvé čtení tohoto vládního návrhu zákona.

 

Budeme pokračovat bodem 63. Tím je

 

63.
Vládní návrh zákona o inspekci práce
/sněmovní tisk 685/ - prvé čtení

 

Předložený návrh uvede z pověření vlády opět ministr práce a sociálních věcí Zdeněk Škromach.

 

Ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach: Vážený pane předsedající, vážené dámy a pánové, chtěl bych jen možná, zda by nebylo možné zvážit vedení společné rozpravy k tiskům 685 a 686, protože spolu úzce souvisejí.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Domnívám se, že o tom rozhodne sněmovna. Vy jste také poslanec kromě jiného.

 

Takže, dámy a pánové, kdo souhlasí s tím, aby tisky 685 a 686 až do závěrečného hlasování o přikázání výboru, příp. do těch předchozích variací, vrácení či zamítnutí, probíhaly společně, to znamená úvodní slovo pana ministra, pana zpravodaje a obecná rozprava?

 

Kdo s tím souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano" v hlasování pořadové číslo 109, které jsem zahájil. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Pro bylo 74, proti nikdo z přítomných 80. Tento návrh na sloučení byl přijat. (Sloučena úvodní slova předkladatele a zpravodaje a obecná rozprava k bodům 63 a 64.)

 

Rozumíme tomu, že pan ministr uvede tento návrh společně s návrhem 686, takže až bude na řadě tisk 686, už další úvodní slovo nebude.

 

64.
Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony
v souvislosti s přijetím zákona o inspekci práce
/sněmovní tisk 686/ - prvé čtení

 

(Název bodu doplnila stenografická služba.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP