(14.30 hodin)
(pokračuje Recman)

Musím říci, že jsem to přijal vcelku příznivě, protože existence těchto 13. a 14. platů je předmětem oprávněné kritiky veřejnosti. Jako místopředseda rozpočtového výboru jsem si ale hned položil otázku, jakým způsobem se tato novela promítne do státního rozpočtu. V důvodové zprávě jsem si přečetl - konstatování je tam příznivé - že navrhovaná úprava si nevyžádá zvýšení objemu prostředků na platy ve výdajích státního rozpočtu na rok 2005 oproti letošnímu roku. Uvádí se tam, že celková úspora by mohla být v ročním období asi 153 mil. Kč, pokud do toho zahrneme i zákonné pojistné, které za tyto zaměstnance a ústavní činitele hradí stát. 250 milionů korun ročně, pokud bychom to vztáhli k celému čtyřletému volebnímu období, je jedna miliarda. Já jsem přesvědčen o tom, že to už je slušná úspora, slušný příspěvek nás, poslanců a státních zaměstnanců, k té situaci, která je ve veřejných financích.

Mohu říci za sebe a za své kolegy, že jsme jako celek sice odmítli reformu veřejných financí, nicméně některé zákony, například zákon o účetnictví a zákon o zmrazení platů ústavních činitelů, jsme podpořili. Jsem přesvědčen o tom, že postup našeho poslaneckého klubu bude konzistentní, a budu svým kolegům doporučovat, abychom tento návrh zákona podpořili v celém průběhu jeho projednávání, a v případě, že bude mít stejnou podobu, jak ho v této chvíli předložila vláda, že ho podpoříme i ve třetím čtení.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Recmanovi. Prosím, aby se slova ujal pan poslanec Miroslav Beneš.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Děkuji, pane předsedající. Pane ministře, soudím, že k rekonstrukci vlády už zřejmě došlo. Aby bylo naplněno usnesení Poslanecké sněmovny, tak z vlády musí v průběhu jednání sněmovny být přítomen některý z místopředsedů vlády pověřený panem premiérem, tak z toho usuzuji, že jste zde sám, že patrně už to, co se děje někde v kuloárech, se dostalo až do sněmovny. Ale to nesouvisí s projednávaným bodem programu, jakkoliv možná souvisí s projednávaným bodem programu.

Já bych si dovolil upozornit na jednu věc, vážené dámy a pánové. Dovolil bych si upozornit na to, že v minulém volebním období Poslanecká sněmovna projednávala celou řadu návrhů zákonů, které lidem slibovaly nějaké výhody. Celkový objem těch výhod, které byly slibovány tu státním zaměstnancům, tu zaměstnancům policie, hovořil zhruba o 30 miliardách korun. Nyní, jestli dovolíte, bych využil slova pana předřečníka a upozornil, že my se nyní zabýváme jednou miliardou z toho, co bylo slíbeno jako navýšení.

Jak se ono slíbení projevilo? Zatím se projevilo tak, že zákon o státní službě byl odsunut ve své účinnosti a nyní projednáváme další odsunutí některých účinností, zdůrazňuji že ne těch ekonomických, protože ono snížení nebo zrušení 13. a 14. platů je zhruba kompenzováno, já myslím, že z hlediska státního rozpočtu a objemu těch peněz se jedná o vyrovnanou bilanci, ale je zde zase celá řada věcí, které se posouvají.

Vážené dámy a pánové, já si myslím, že je vcelku jedno, zda tato vláda, nebo ta vláda, ve které bude už jiný místopředseda vlády, se bude muset postavit k návrhu těchto zákonů poněkud jinak, ne se zabývat tím, jestli rok má dvanáct, třináct nebo čtrnáct měsíců - já myslím, že již staří Římané věděli, že rok má dvanáct měsíců - ale budeme se muset zabývat tím, kde na ty sliby, které byly učiněny před volbami a které zatím byly odsunuty, vzít, resp. jak se postavit k tomu, jak dát dohromady takt růstu ekonomiky České republiky a "netakt" extrémního nárůstu příjmů ve státní správě, který vznikl za panování této a předchozí vlády.

Možná by asi bylo logické navrhnout vrátit vládě k přepracování tento návrh, prostě proto, že opravdu je třeba se zabývat tím, co má v blízké budoucnosti zatím začít platit, ale asi by to nebylo taktické, koneckonců třeba v brzké době vláda s něčím přijde. Nevím, zda to bude tato.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Miroslavu Benešovi. Další přihlášky do rozpravy nemám, takže rozpravu končím. Ptám se pana ministra a pana zpravodaje, zdali chtějí uplatnit svoje právo na vystoupení. Není tomu tak.

Nemýlím-li se, nezazněl žádný návrh, o kterém by bylo možné hlasovat, s výjimkou návrhu organizačního výboru, který doporučuje přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru.

 

Pokud nejsou další návrhy, o tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 106, které jsem zahájil. Kdo souhlasí s tím, aby předložený tisk projednal rozpočtový výbor, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 105 poslanců, pro 72, proti 1. Návrh byl schválen.

 

Končím první čtení.

 

Plynule budeme pokračovat dalším bodem, kterým je

 

62.
Vládní návrh zákona o zrušení civilní služby
a o změně a zrušení některých souvisejících zákonů
/sněmovní tisk 684/ - prvé čtení

 

Z pověření vlády předložený návrh uvede opět ministr práce a sociálních věcí Zdeněk Škromach.

 

Ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach: Vážený pane předsedající, vážené dámy a pánové, dovolte mi, abych krátce uvedl návrh zákona o změně a zrušení některých souvisejících zákonů, který se týká v podstatě zrušení civilní služby v souvislosti se zákonem, který už tady byl projednáván, to je zákonem o zrušení základní vojenské služby.

Proběhly mnohé diskuse o tom, zda je, nebo není nutné toto opatření. Každopádně je třeba tady zdůraznit jednu věc - že jestliže končí základní vojenská služba, je nutné, aby skončila i civilní služba jako určitá alternativa k základní vojenské službě.

Pokud jde o otázku těch "civilkářů", kteří nenastoupili civilní službu, tak ji už nenastoupí po schválení tohoto zákona, stejně jako nenastoupí základní vojenskou službu branci, kteří byli odvedeni a kteří by měli tuto základní vojenskou službu nastoupit. Každopádně v návrhu zákona jsou termíny - civilní služba končí 31. 12. letošního roku a poslední civilkář by měl opustit tuto službu 22. 12. tohoto roku, stejně jako poslední voják, který je v základní vojenské službě.

Věřím, vážené paní poslankyně a páni poslanci, že návrh tohoto zákona propustíte do druhého čtení a že tento návrh zákona bude schválen.

Pokud jde o otázku náhrady za tyto civilkáře, kteří určitě odvedli spoustu dobré práce v různých institucích, ať už zdravotnických, v sociálních službách, v ekologii a podobně, myslím, že tento prostor bude možné zaplnit, že bude možno vytvořit nové pracovní příležitosti, a to i za podpory úřadů práce. Tady chci říci, že někdy je v této souvislosti připomínáno, že je potřebný vhodný výběr vhodného člověka.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP