(14.10 hodin)

Ministr obrany ČR Miroslav Kostelka: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já si pana poslance Černého velice vážím i jako člena branného a bezpečnostního výboru, ale někdy mi připadá, že tam asi nesedí, když je výbor seznamován s otázkami Armády České republiky. Přestože si ho vážím, tak musím říci, že jeho vystoupení bylo pro vojáky urážející a zcela nepravdivé, protože není pravda, že armáda není vycvičena. Není pravda, že pouze vojáci v misích, v misích NATO, jak prohlásil pan poslanec Černý, jsou dobří a zbytek že je špatný.

Jenom pro vaši a jeho informaci bych chtěl říci, že do misí dnes chodí normální jednotky, které se vrátí, a jde jiná jednotka. Pomalu se nám daří, aby šla kompaktní jednotka, takže nejde říci, že ten, kdo je v misi, je dobrý, a ten, který je doma, je špatný. Není to pravda.

Tank T 34 neznám, ale zřejmě myslel tank T 72 a letoun L 159. Jistě, to jsou projekty, které vznikly a které se nějakým způsobem musí vyřešit. Důvod pro absolutní profesionalizaci - bohužel je to mínění většiny tohoto národa, většiny této společnosti. Nechávat vojáky sloužit v základní službě šest měsíců jsou nucené práce, protože je odsuzujeme k zametání dvorků a nikdy je nevycvičíme. Pokud jde o faktor času, je pravdou, že příprava na válku bude potřebovat delší období. Tato otázka bude řešena v novelizaci dalších zákonů s brannou tematikou a budou vám předloženy rovněž k odsouhlasení a ke schválení.

Já bych tedy prosil, aby vojáci, kteří jsou dnes například nasazeni na odstraňování povodní, měli větší respekt u části našich poslanců. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministru Kostelkovi a prosím pana zpravodaje, chce-li vystoupit..., jinak zrekapituluji, že vystoupil v rozpravě jeden poslanec a ten dal návrh na vrácení k dopracování.

Odhlásím vás a poprosím o novou registraci.

 

Dámy a pánové, v hlasování, které má pořadové číslo 102, které za chvilku zahájím, rozhodneme o tom, zda sněmovní tisk 682, tedy vládní návrh zákona o branné povinnosti a jejím zajišťování, vrátíme navrhovateli k dopracování.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 102. Kdo souhlasí s tímto návrhem, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 102 z přítomných 101 poslanců pro 29, proti 67. Tento návrh nebyl přijat.

 

Sdělím, že organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro obranu a bezpečnost. Táži se, zdali má někdo jiný návrh.

 

Pokud ne, zahajuji hlasování pořadové číslo 103 a táži se, kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání výboru pro obranu a bezpečnost. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 103 z přítomných 103 poslanců pro 98, proti nikdo. Tento tisk jsme přikázali k projednání výboru pro obranu a bezpečnost.

 

Budeme se věnovat bodu 59 a já se chci zeptat pana poslance Černého, zdali jsem měl rozumět jeho návrhu tak, že se týká pouze prvního, protože hlasovat o vrácení k přepracování toho druhého by bylo proti smyslu jeho návrhu.

U tohoto návrhu, tedy u tisku 683, vám sděluji, že organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro obranu a bezpečnost rovněž. I zde se ptám, zdali má někdo jiný návrh. Pokud ne, zahajuji hlasování.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 104. Táži se, kdo je pro. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 104 z přítomných 107 poslanců pro 93, nikdo proti. I tento tisk byl přikázán výboru pro obranu a bezpečnost.

 

Děkuji panu ministrovi i panu zpravodajovi. Končím prvé čtení tohoto bodu.

 

Dalším bodem, kterému se budeme věnovat, je

 

60.
Vládní návrh zákona o odejmutí dalšího platu za druhé pololetí roku 2004
představitelům státní moci a některých státních orgánů,
soudcům a státním zástupcům
/sněmovní tisk 679/ - prvé čtení

 

Prosím pana ministra práce a sociálních věcí Zdeňka Škromacha, aby z pověření vlády předložený návrh uvedl.

 

Ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach: Vážený pane předsedající, vážené dámy a pánové, dovolte mi, abych stručně uvedl vládní návrh zákona o odejmutí dalšího platu za druhé pololetí roku 2004 představitelům státní moci a některým státním orgánům, soudcům a státním zástupcům.

Úsporná opatření v prostředcích vynakládaných na platy zaměstnanců veřejných služeb a správy neumožnila již v prvním pololetí 2004 poskytnout další plat ani v poloviční výši v součtu pravidelně měsíčně poskytovaných složek platu, tak jak bylo s výjimkou roku 1996 obvyklé, ale pouze v desetiprocentní výši. Přestože se nenaplnil předpoklad, za kterého byl navržen a přijat zákon č. 427/2003 Sb., byl nebo bude podle něj představitelům státní moci a některých státních orgánů, soudcům a státním zástupcům vyplacen za první pololetí roku 2004 na rozdíl od zaměstnanců další plat v padesátiprocentní výši. Tento stav je zapříčiněn rozdílnou délkou legislativního procesu při přijímání nařízení vlády a zákona. Jediné možné řešení, kterým lze vyjádřit solidaritu se zaměstnanci veřejných služeb a správy, je přijmout zákon, kterým se nárok na další plat představitelům státní moci, některých státních orgánů, soudcům a státním zástupcům za druhé pololetí 2004 odejme.

S ohledem na výše uvedené věřím, vážené paní poslankyně a páni poslanci, že propustíte předložený návrh zákona do druhého čtení. Je samozřejmě v této souvislosti potřeba také vzít v úvahu, že platy ústavních činitelů jsou již dva roky zmraženy a další dva roky zmraženy budou, zatímco platy ve státní a veřejné správě rostou každoročně poměrně s vysokou dynamikou v rozmezí 6 až 8 %. Je potřeba i tuto skutečnost znát pro rozhodování o tomto návrhu zákona.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministru Zdeňku Škromachovi. Připomínám, že zpravodajem pro prvé čtení byl určen pan poslanec Jiří Václavek. Dávám mu slovo.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP