Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
18. června 2004 v 9.01 hodin

Přítomno: 155 poslanců

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení páni ministři, zatím jenom dva, zahajuji čtvrtý jednací den naší 33. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás srdečně vítám.

Prosím, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Náhradní kartu má paní kolegyně Zuzka Rujbrová, a to číslo 9. Další zájem o náhradní karty nevidím. Budeme pokračovat.

Sděluji, že o omluvení své neúčasti na dnešním jednání požádali tito poslanci. Walter Bartoš je na meziparlamentním utkání v Prostějově, Ludmila Brynychová z vážných osobních důvodů, Eva Dundáčková je v zahraničí v rámci mezinárodního programu zaměřeného na boj s korupcí, Petr Kott z rodinných důvodů, pan místopředseda Ivan Langer je také na meziparlamentním tenisovém turnaji v Prostějově, je garantem tohoto turnaje, pan kolega Miloš Melčák je na zasedání výboru pro ekonomické otázky a rozvoj Parlamentního shromáždění Rady Evropy v Paříži, Michaela Šojdrová z rodinných důvodů, pan kolega Miloslav Vlček ještě z důvodu rekonvalescence po nemoci a Antonín Zralý z rodinných důvodů. Na služební cestě komise pro dohled na BIS jsou pan Pavel Hönig, Petr Ibl, Tomáš Kladívko a předseda komise Jan Klas.

Kolegyně Soňa Marková má náhradní kartu číslo 11.

Z členů vlády je na dnešní zasedání omluven Vladimír Špidla, který je na zasedání Evropské rady, Pavel Dostál z jiných pracovních důvodů, pan ministr Miroslav Kostelka je zde, ale žádá o uvolnění na pietní akt v Resslově ulici k výročí našich parašutistů, Vladimír Mlynář je na konferenci Evropské unie o elektronické vládě a na návštěvě Velké Británie, pan Pavel Němec má jednání v regionu, Jaroslav Palas je na dlouhodobě připravované resortní akci Ministerstva zemědělství, ministr financí je na jiném dříve plánovaném jednání o rozpočtových věcech, Milan Šimonovský je dnes u Ústavního soudu v Brně, pan ministr Milan Urban je na mezinárodním ekonomickém fóru v Petrohradě.

To jsou všechny omluvy, které došly předsedovi sněmovny do zahájení dnešního jednacího dne.

Přistoupíme k projednávání dalších bodů podle schváleného pořadu, a to z bloku prvních čtení. Ještě ale předtím do 9.30 můžeme předkládat návrhy na změny pořadu. Jako první se hlásí pan kolega Hašek. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Michal Hašek: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych v návaznosti na sdělení, že pan ministr Kostelka je do 11.30 hodin omluven z důvodu účasti na pietním aktu, navrhl pevné zařazení bodů, kterým by měl být přítomen. Jsou to body 55 až 59. Navrhuji, aby první čtení návrhů zákonů, které máme v programu pod pořadovými čísly 55 až 59, bylo projednáváno dnes po 11.30 hodin. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Necháme prohlasovat. Má někdo z poslanců potřebu zasáhnout do dnešního programu? Není tomu tak. Znovu vás vyzývám k registraci. Přihlaste se svými identifikačními kartami a o tomto procedurálním návrhu kolegy Haška rozhodneme v hlasování pořadové číslo 84. Ještě chvilku posečkám, až nás bude dostatek.

Pan kolega Kubinyi má náhradní kartu číslo 10.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 84. Kdo souhlasí s návrhem pana kolegy Haška, aby jednací body 55 až 59 byly nejdříve v 11.30 hodin, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 84 z přítomných 81 pro 76, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Budeme tedy projednávat náš program podle schváleného pořadu s touto změnou, která byla odhlasována právě nyní.

 

Podle schváleného pořadu schůze se budeme jako prvním bodem dnešního jednání zabývat bodem, kterým je

 

51.
Návrh poslanců Taťány Fischerové a dalších na vydání zákona
o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů
/sněmovní tisk 650/ - prvé čtení

 

Stanovisko vlády k tomuto tisku jsme obdrželi jako sněmovní tisk 650/1. Požádám nyní zástupce navrhovatelů paní kolegyni Taťánu Fischerovou a jako zpravodajku pro prvé čtení paní kolegyni Zuzku Rujbrovou, aby zaujaly místo u stolku zpravodajů, a zástupce navrhovatelů paní kolegyni Fischerovou, aby se ujala slova.

Ještě požádám sněmovnu o klid. Myslím, že by bylo mnohem vhodnější, aby se věc projednávala v pořádku.

Kolega Maštálka má náhradní kartu číslo 1 a paní kolegyně Emmerová náhradní kartu číslo 32.

Požádal bych zvolené i nezvolené europoslance a ostatní, kteří mají pravděpodobně jiná témata k diskusi, než je bod číslo 51, aby diskusi vedli mimo jednací sál, případně aby zaujali svá místa a poslouchali paní poslankyni Taťánu Fischerovou.

Prosím, paní kolegyně, máte slovo.

 

Poslankyně Taťána Fischerová: Děkuji. Vážený pane předsedající, členové vlády, kolegyně a kolegové, zákon, který dnes budeme projednávat v prvním čtení, je nepochybně vnímán jako zákon kontroverzní, který už v minulosti rozpoutal velkou diskusi protichůdných názorů. V této sněmovně se projednával už dvakrát, a to v roce 1999 a v roce 2001. Nejprve byl ve druhém čtení zamítnut, druhý pokus skončil již v prvém čtení. Jak jistě víte, v letošním roce nebyl schválen vládou, a proto je nyní předkládán v této poslanecké verzi.

Chtěla bych zmínit několik důvodů, které mne a mé kolegy spolupředkladatele vedly k předložení nové verze zákona. Žijeme na prahu 21. století, naše společnost se vyvíjí a od roku 1989 se vyvíjejí i naše občanská práva a naše představy o nich. Pokud vycházíme z premisy, že občanská práva jsou nedělitelná, pak je dlouhodobě nedobré část našich spoluobčanů vykazovat do pozice občanů druhé kategorie. Vím, že žádný zákon nemůže nikdy obsáhnout všechny problémy lidského soužití, ale je dobré se o to alespoň pokoušet.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP