Stenografický zápis 33. schůze, 24. června 2004


(Schůze zahájena v 9:06 hod.)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek


99. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy) /sněmovní tisk 642/ - třetí čtení

Poslanec Karel Vymětal
Poslankyně Michaela Šojdrová
Poslanec Pavel Kováčik


28. Návrh zákona správní řád /sněmovní tisk 201/5/ - vrácený Senátem

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Senátor Jaroslav Mitlener
Poslanec Miloš Kužvart


29. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím správního řádu /sněmovní tisk 202/5/ - vrácený Senátem

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Senátor Jaroslav Mitlener
Poslanec Jaroslav Plachý
Poslankyně Vlasta Parkanová
Poslanec Karel Vymětal
Senátor Jaroslav Mitlener


30. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 252/1994 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 274/6/ - vrácený Senátem

Poslanec Petr Ibl
Poslanec Vlastimil Tlustý
Předseda PSP Lubomír Zaorálek

(Jednání přerušeno v 9.55 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 10.34 hodin.)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Senátor Václav Jehlička
Poslankyně Ivana Levá
Poslankyně Taťána Fischerová
Poslanec Jaromír Talíř
Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Poslanec Karel Vymětal
Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Poslanec Karel Vymětal
Předseda PSP Lubomír Zaorálek

(Jednání přerušeno v 10.57 hodin.)
(Jednani pokracovalo v 11.30 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová
Předseda vlády ČR Vladimír Špidla
Poslanec Oldřich Vojíř
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová

(Jednání přerušeno v 11.35 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 11.40 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová


31. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 444/4/ - vrácený Senátem

Ministr zdravotnictví ČR Jozef Kubinyi
Senátor Vítězslav Vavroušek


32. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 507/1/ - vrácený Senátem

Ministr informatiky ČR Vladimír Mlynář
Poslanec Marian Bielesz
Senátor František Kopecký


33. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 508/4/ - vrácený Senátem

Ministr informatiky ČR Vladimír Mlynář


34. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zaměstnanosti /sněmovní tisk 528/3/ - vrácený Senátem

Ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Senátor Jan Hadrava
Poslankyně Alena Páralová
Ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslankyně Eva Dundáčková


35. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění zákona č. 521/2002 Sb., a zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách /sněmovní tisk 531/3/ - vrácený Senátem

Ministr pro místní rozvoj ČR Pavel Němec
Senátor Vladimír Schovánek
Poslanec Jiří Hanuš


121. Vládní návrh na vyslovení souhlasu s působením sil a prostředků Armády České republiky v operacích sil rychlé reakce Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO Response Force - NRF) /sněmovní tisk 694/

Poslanec Václav Exner
Ministr obrany ČR Miroslav Kostelka
Poslanec Václav Exner
Ministr obrany ČR Miroslav Kostelka
Poslanec Jan Vidím
Poslanec Jan Kavan
Poslanec Alexander Černý
Poslankyně Kateřina Konečná
Poslanec Miloš Titz
Poslanec Jan Kavan
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová

(Jednání přerušeno ve 13.06 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.51 hodin.)

Místopředseda PSP Ivan Langer
Místopředseda vlády a ministr zahraničí ČR Cyril Svoboda
Poslankyně Kateřina Konečná
Poslanec Miloslav Ransdorf
Poslanec Václav Exner
Poslanec Vladimír Laštůvka
Poslanec Miloslav Ransdorf
Poslanec Petr Nečas
Poslanec Vladimír Laštůvka
Poslanec Václav Exner
Poslanec Miloslav Ransdorf
Poslanec Hynek Fajmon
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Svatomír Recman
Ministr obrany ČR Miroslav Kostelka
Poslanec Václav Exner
Poslanec Jan Vidím
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Jan Vidím
Místopředseda PSP Ivan Langer

(Jednání přerušeno v 15.57 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová


125. Ústní interpelace

Místopředseda PSP Ivan Langer
Předseda vlády ČR Vladimír Špidla
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Ladislav Mlčák
Předseda vlády ČR Vladimír Špidla
Poslankyně Lucie Talmanová
Předseda vlády ČR Vladimír Špidla
Poslankyně Lucie Talmanová
Předseda vlády ČR Vladimír Špidla
Poslanec Eduard Vávra
Předseda vlády ČR Vladimír Špidla
Poslanec Eduard Vávra
Poslanec Martin Říman
Předseda vlády ČR Vladimír Špidla
Poslanec Martin Říman
Předseda vlády ČR Vladimír Špidla
Poslanec Jan Zahradil
Předseda vlády ČR Vladimír Špidla
Poslanec Jan Zahradil
Předseda vlády ČR Vladimír Špidla
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová

(Jednání přerušeno v 16.55 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 17.01 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Zbyněk Novotný
Ministryně školství ČR Petra Buzková
Poslanec Zbyněk Novotný
Poslankyně Lucie Talmanová
Ministr zdravotnictví ČR Jozef Kubinyi
Poslankyně Lucie Talmanová
Ministr zdravotnictví ČR Jozef Kubinyi
Poslanec Zbyněk Novotný
Ministryně školství ČR Petra Buzková
Poslanec Zbyněk Novotný
Ministryně školství ČR Petra Buzková
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová

(Jednání skončilo v 17.39 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP