Stenografický zápis 31. schůze, 5. května 2004


(Schůze zahájena v 9:00 hod.)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Jan Mládek
Poslankyně Iva Šedivá
Poslanec Jaromír Kohlíček


19. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 636/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Předseda vlády ČR Vladimír Špidla
Poslanec Jan Klas
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Jan Vidím
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová
Ministr zemědělství ČR Jaroslav Palas
Místopředseda PSP Ivan Langer
Ministr zemědělství ČR Jaroslav Palas
Místopředseda PSP Ivan Langer


13. Vládní návrh zákona o změnách hranic krajů a o změně zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností /sněmovní tisk 604/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Michal Hašek
Poslanec Jaromír Schling
Poslanec Karel Černý
Poslanec Radko Martínek
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Jan Mládek
Poslanec Jaromír Schling
Poslanec Václav Mencl
Poslanec Petr Bratský
Poslanec Michal Hašek
Poslanec Václav Votava
Poslanec Tomáš Dub
Poslanec Ladislav Šustr
Poslanec Karel Černý
Poslanec Jaromír Schling
Poslanec Radko Martínek


66. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dodatkový protokol mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými k Dohodě mezi Spojenými státy americkými a Českou a Slovenskou Federativní Republikou o vzájemné podpoře a ochraně investic, podepsané dne 22. října 1991 ve Washingtonu /sněmovní tisk 581/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Jan Mládek
Poslanec Svatomír Recman
Poslanec Jaromír Kohlíček
Poslanec Jan Mládek


21. Vládní návrh zákona o správních poplatcích /sněmovní tisk 629/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Antonín Macháček
Poslanec Svatomír Recman


22. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o správních poplatcích /sněmovní tisk 630/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Antonín Macháček


21. Vládní návrh zákona o správních poplatcích /sněmovní tisk 629/ - prvé čtení

Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Vladimír Doležal
Poslanec Svatomír Recman
Poslanec Vladimír Doležal
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Antonín Macháček


21. Vládní návrh zákona o správních poplatcích /sněmovní tisk 629/ - prvé čtení

Místopředseda PSP Ivan Langer


23. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 253/2000 Sb., o mezinárodní pomoci při správě daní a o změně zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 438/2003 Sb. /sněmovní tisk 645/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Jan Mládek
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová


24. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 641/ - prvé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Milan Urban
Poslanec Oldřich Vojíř
Poslanec Ladislav Urban
Poslanec Josef Hojdar
Poslanec Rudolf Tomíček
Ministr průmyslu a obchodu ČR Milan Urban
Poslanec Oldřich Vojíř


25. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy) /sněmovní tisk 642/ - prvé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Milan Urban
Poslanec Karel Vymětal


26. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 646/ - prvé čtení

Ministr životního prostředí ČR Libor Ambrozek
Poslanec Rudolf Tomíček
Poslanec Pavel Hrnčíř
Poslanec Tomáš Teplík
Ministr životního prostředí ČR Libor Ambrozek


28. Vládní návrh zákona o hodnocení a snižování hluku v životním prostředí /sněmovní tisk 639/ - prvé čtení

Ministr zdravotnictví ČR Jozef Kubinyi
Poslanec Miloš Patera


29. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 648/ - prvé čtení

Ministr zdravotnictví ČR Jozef Kubinyi
Poslanec Josef Janeček


30. Návrh poslanců Hany Šedivé, Michaely Šojdrové, Vladimíra Koníčka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 364/2000 Sb., o zrušení Fondu dětí a mládeže a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 79/2002 Sb. a zákona č. 428/2003 Sb. /sněmovní tisk 607/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Poslankyně Hana Šedivá
Poslanec Zbyněk Novotný
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová

(Jednání přerušeno ve 12.48 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.19 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová


31. Návrh poslanců Martina Římana a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 216/2002 Sb., o ochraně státních hranic České republiky a o změně některých zákonů (zákon o ochraně státních hranic) /sněmovní tisk 611/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Poslanec Martin Říman
Poslanec Tomáš Kladívko
Poslanec Zdeněk Maršíček
Poslanec Martin Říman
Poslanec Tomáš Kladívko
Poslanec Karel Vymětal


32. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 638/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Zdeněk Koudelka
Poslanec Petr Braný


33. Vládní návrh zákona o zřízení Vysoké školy polytechnické Jihlava /sněmovní tisk 649/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Ministryně školství ČR Petra Buzková
Poslankyně Michaela Šojdrová
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Petr Bratský
Poslanec Milan Bičík
Ministryně školství ČR Petra Buzková
Místopředseda PSP Ivan Langer
Ministryně školství ČR Petra Buzková
Místopředseda PSP Ivan Langer
Ministryně školství ČR Petra Buzková
Poslanec Eduard Zeman
Místopředseda PSP Ivan Langer
Ministryně školství ČR Petra Buzková


34. Vládní návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 349/ - prvé čtení

Poslanec Zdeněk Koudelka
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová
Poslanec Jiří Pospíšil
Poslanec Zdeněk Jičínský
Ministr spravedlnosti ČR Karel Čermák
Poslanec Zdeněk Koudelka


35. Vládní návrh zákona o zrušení Státního fondu pro zúrodnění půdy /sněmovní tisk 626/ - prvé čtení

Ministr zemědělství ČR Jaroslav Palas
Poslanec Petr Zgarba


37. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 193/1999 Sb., o státním občanství některých bývalých československých státních občanů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb. /sněmovní tisk 612/ - prvé čtení

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Vlastimil Tlustý
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová

(Jednání přerušeno v 15.48 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová

(Jednani preruseno v 15:50 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 17.15 hodin.)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip


37. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 193/1999 Sb., o státním občanství některých bývalých československých státních občanů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb. /sněmovní tisk 612/ - prvé čtení

Senátor Jaroslav Šula
Poslanec Václav Votava
Poslanec Jaromír Talíř
Poslankyně Zuzka Rujbrová


38. Vládní návrh zákona o povinném značení lihu a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 637/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Martin Říman
Poslanec Vladimír Doležal
Poslanec Jaromír Kohlíček
Poslanec Vladimír Doležal
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Martin Říman


39. Vládní návrh zákona o registračních pokladnách /sněmovní tisk 644/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Michal Doktor
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání skončilo v 18.37 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP