(11.30 hodin)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Nicméně prvním bodem našeho jednání je sněmovní tisk 301/5. Ještě se hlásí o slovo pan poslanec Nájemník, toho jsem přehlédl.

 

Poslanec Václav Nájemník: Dámy a pánové, já samozřejmě hluboce nesouhlasím s čímkoli, co většinou říká pan Mejstřík, ale prosím vás, strašně rád bych slyšel, co bude říkat. Jsem zpravodajem zákona o Benešovi a myslím, že to není fér. Přikláním se k názoru paní doktorky Buzkové. Bylo by dobře revokovat, aby Mejstřík tady mohl promluvit.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Nemám na základě čeho revokovat toto usnesení. Pan poslanec Ransdorf se hlásí o slovo. Nebo pan poslanec Kubinyi?

Můžete vystoupit pouze s procedurálním návrhem, opakuji, k tomu, co tady bylo řečeno, ale rozhodně žádná rozprava neprobíhá, pouze procedura.

 

Poslanec Miloslav Ransdorf: Omlouvám se, já jsem byl upozorněn na to, že není rozprava, čili pokládám za akt benevolentnosti, že mě pan předsedající vyzval k mikrofonu, ale nemohu použít tohoto práva.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Procedurálně lze vystoupit. Prosím, pan poslanec Kubinyi, jestli má něco k proceduře, může vystoupit.

 

Poslanec Jozef Kubinyi: Ano, vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, velice se omlouvám, ale u toho inkriminovaného hlasování mám na sjetině křížek, a chtěl jsem hlasovat pro. Zpochybňuji hlasování.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Pan poslanec Kubinyi zpochybňuje právě proběhlé hlasování. Je to námitka o… Ne, omlouvám se, je to to hlasování o panu senátorovi Mejstříkovi. Toto hlasování zpochybňuje, musíme o jeho námitce hlasovat.

 

Zahajuji hlasování o námitce vznesené panem poslancem Kubinyim. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 470. Z přítomných 189 poslanců pro hlasovalo 106, proti 16. Námitka byla přijata.

 

Budeme nyní opakovat hlasování, které se týká žádosti, kterou jsme obdrželi od předsedy Senátu, ve které nás žádá, abychom umožnili vystoupit senátoru Martinu Mejstříkovi ke sněmovnímu tisku 301/5.

 

Zahajuji hlasování o této žádosti. Kdo je pro to, vyhovět, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 471 z přítomných 187 pro hlasovalo 79, proti 54. Návrh nebyl přijat.

 

My bychom nyní měli pokročit k prvnímu bodu našeho programu, to je

 

156.
Návrh zákona o zásluhách Edvarda Beneše
/sněmovní tisk 301/5/ - zamítnutý Senátem

 

Usnesení, jímž Senát zamítl tento návrh zákona, jsme obdrželi jako sněmovní tisk 301/6. Prosím, aby za navrhovatele se k usnesení Senátu o zamítnutí tohoto návrhu zákona vyjádřila paní poslankyně Jitka Gruntová. K usnesení Senátu by se měli také vyjádřit zpravodajové pan poslanec Václav Nájemník a Walter Bartoš. Chápu to tak, že pan poslanec Martínek se chce vyjádřit za navrhovatele? Ne, nechce za navrhovatele.

Ptám se, jestli pan poslanec Nájemník nebo pan poslanec Bartoš? Pan poslanec Nájemník se hlásí o slovo. Takže prosím pana poslance Nájemníka jako zpravodaje petičního výboru, aby se k usnesení Senátu vyjádřil jako první. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Václav Nájemník: Já nebudu dlouho zdržovat. Dlouho jsem o tom přemýšlel a leccos jsem si ještě přečetl od poslední schůze, kdy se projednával tento zákon, a hned v úvodu říkám, že svůj názor neměním a budu zase navrhovat, aby byl tento zákon schválen. Jenom několik poznámek, které jsou trochu novější, a cítím jistou odpovědnost. Chci se vyjádřit k některým dotazům nebo poznámkám nebo i článkům, které jsem slyšel.

Za prvé, já jsem tady už 12 let v parlamentě a hlasuji takovýmto způsobem proto, že velmi respektuji názor svých voličů z regionu. Já jsem z pomezí Čech a Moravy, ze Sudet, a tam je Beneš považován za člověka, který byl symbolem demokracie a byl sice ve složitém, ale velmi dlouhém období státu skutečně jeho vůdčí osobností, nesporně.

Za druhé, vytýkání orientace na levici. Vzpomeňme si na 30. léta, kdy naše umělecká velmi populární avantgarda byla především levicová. Celá Evropa směřovala k levici. Vzpomeňme si třeba jenom na film Hej rup za všechny věci, které u nás vycházely. To je přímo levicová agitka. A jestliže vyčítáme Benešovi jeho orientaci na levici, zejména za války a po válce, uvědomme si, jak Evropa vypadala, v jakém byla chaosu, kdy např. i vítěz nad Němci Churchill s obrovskou autoritou prohrál katastrofálně volby s labouristy, ještě za války. Uvědomme si, jak vypadala Francie, na kterou se vlastně upínal Beneš celý život. Já nevím, jakou měl alternativu v tu dobu. Mohl bych o tom mluvit dlouho, ale je to možná otázka na seminář historiků, který tady proběhne 15. 4. ve čtvrtek.

Za třetí, samozřejmě tento zákon je politický a jedná se o formování našeho vztahu nebo glosování našeho vztahu s Německem. Je spousta negativních zpráv, za všechny si dovolím ocitovat - nebo nebudu citovat, jen upozornit na předminulou Orientaci Lidových novin - nevím, jestli je to reklama - kde se historici Haanovi vyjadřují k problematice Beneše. Jsou to Němci a myslím si, že tato objektivní zpráva, která ovšem zároveň obsahuje spoustu citací velmi negativních z německého tisku a z německých politických kuloárů i veřejných pódií, tak si myslím, že je velice příznivým vlivem na naši současnou situaci.

Rád bych ještě jmenoval pana Volkera Zimmermanna, německého historika, který se objektivně vyjadřuje především k záležitosti Sudet před válkou. Jsou další a další prameny, ale to si nechme až možná na ten seminář ve čtvrtek.

Chtěl bych na závěr té poznámky k Německu říci jednu věc. My bychom už měli konečně skončit s tím, že naše vztahy k Německu budou určovány především druhou světovou válkou. Závěr z toho je, jak nesmírně cenná je demokracie a jak nesmírně nebezpečná je diktatura, která vlastně poznamenala na mnoho desítek let naše vztahy. Chtěl bych, abychom se, pokud se týče vztahů s Německem, vrátili do dějin, kdy mnoho set let jsme žili v koexistenci a kdy česká a německá kultura byla propojena.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP