(18.40 hodin)
(pokračuje F. Beneš)

Prošel jsem si všechna podání vkladů v Praze na Katastrálním úřadě v letošním roce a zjistil jsem, že všechna podání byla zapsána od té doby, co byla rozhodnuta, ve lhůtě kratší než 14 dnů. Takže i proto si myslím, že tento návrh je nadbytečný.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane poslanče. Ptám se, jestli se někdo ještě hlásí další do obecné rozpravy. Nevidím takovou přihlášku a obecnou rozpravu končím. Ptám se na případná závěrečná slova. Ani pan náměstek, ani pan zpravodaj.

Pan náměstek si to rozmyslel a chce vystoupit se svým závěrečným slovem. Máte slovo.

 

Náměstek primátora hl. m. Prahy Rudolf Blažek: Děkuji, nebudu už dlouho zdržovat. Jenom se chci vyjádřit k panu poslanci Benešovi. Myslím, že bezesporu má pravdu, databáze nelže. Na druhou stranu myslím, že s ním nebude souhlasit řada žadatelů o tento proces na Katastrálním úřadě Praha-město, ale bezesporu s ním nemohu polemizovat, jestliže on se inspiroval stránkami, které mají nějakou platnost, a jeho informace je naprosto aktuální. Moje informace jsou takové, že to řízení trvá řadu měsíců a že je to velice složitá věc, která velmi brzdí. Je to nejen problém Prahy a zápisů u hlavního města Prahy, ale obecně u kteréhokoliv nabyvatele nemovitosti na území města.

To je z mé strany všechno.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám. Pan zpravodaj nechce využít závěrečného slova, a proto se budeme moci zabývat za malou chvilku, jen co přivolám naše kolegy, návrhy, které padly.

Domnívám se, že můžeme přistoupit k hlasování. Odhlašuji vás, prosím o novou registraci a budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí předloženého návrhu zákona.

 

O tom návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 132, které jsem zahájila. Ptám se vás, kdo je pro. Kdo je proti?

V hlasování s pořadovým číslem 132 z přítomných 134 hlasovalo pro 92, proti 32. Tento návrh byl přijat a návrh zastupitelstva hlavního města Prahy pod sněmovním tiskem 540 byl v prvém čtení zamítnut.

 

Děkuji panu náměstkovi za uvedení všech čtyř zákonů, které jsme projednali.

Dívala jsem se na hodiny a domnívám se, vážené kolegyně a kolegové, že nebudu již zahajovat další bod, protože nemáme jistotu, že bychom ho dnes ukončili. Proto vám děkuji za dnešní práci a přeji vám příjemný večer. Zítra tedy budeme zahajovat stanovenými body našeho pořadu schůze.

 

(Jednání skončilo v 18.44 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP