(14.10 hodin)
(pokračuje Zaorálek)

To je tedy návrh, který předkládáme.

 

Zahajuji hlasování, a ptám se, kdo je pro tento návrh, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu projednat tyto zprávy ve čtvrtek od 16. do 17. hodiny?

(Poslanec Vymětal žádá předsedu o specifikování bodů pořadu.)

Jedná se o body 116 až 122, dále o body 125 až 128 a konečně o bod 134. Je to deset bodů, na kterých jsme se dohodli.

Pořadové číslo tohoto hlasování je 119. Přítomno bylo 158 poslanců, pro hlasovalo 118, proti 2. I tento návrh byl přijat.

 

A ještě pro informaci uvádím, že v pátek 2. dubna budeme jednat na základě dohody bez polední přestávky zhruba do 14 hodin. Ještě to zopakuji - dohodli jsme se, že v pátek tento týden se bude jednat pouze do 14 hodin, ale bude to bez obědové polední pauzy. Myslím, že se můžete podle toho zařídit.

Ještě bych vás informoval o tom, že na grémiu proběhla informace, že pokud se bude situace vyvíjet tak jako doposud, tak bychom schůzi příští týden přerušili, abychom mohli projednat zákony vrácené nebo zamítnuté Senátem. Pravděpodobný termín, kdy bychom mohli v přerušené schůzi pokračovat by pak byl 16. dubna. To je pravděpodobná prognóza vývoje, který nás asi čeká.

Nyní ještě sděluji, že pan poslanec Mencl má náhradní kartu č. 8.

K návrhu pořadu schůze se mi nyní hlásí paní poslankyně Šedivá, která chce přednést návrh změny programu. Po ní se hlásí pan poslanec Fajmon. Nyní tedy k programu paní poslankyně Šedivá.

 

Poslankyně Hana Šedivá: Vážený pane předsedo, členové vlády, dámy a pánové, předkládám návrh na pevné zařazení bodu č. 112, jedná se o zprávu vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny ve věci vyrovnání České republiky se společností Diag Human, a to na zítřek jako první bod po obědě. Jako důvod uvádím tu skutečnost, že komise a termín jejího trvání byl stanoven do 31. 3. Zítra je tedy poslední den tohoto termínu, a je zapotřebí přednést zprávu.

Jako další bod navrhuji zařadit nový bod, a to sněmovní tisk č. 607, což je poslanecký návrh, kterým se mění zákon č. 364/2000 Sb., o zrušení Fondu dětí a mládeže. Jedná se o malou technickou novelu. Navrhuji v případě schválení zařadit tento bod jako poslední bod bloku prvních čtení.

Jako třetí návrh navrhuji, aby bod jednání č. 53, vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím školského zákona, sněmovní tisk č. 603, první čtení, byl zařazen jako bod č. 3 ve čtvrtek 1. 4. letošního roku, a to z toho důvodu, že tento návrh zákona úzce navazuje na body, které byly pevně zařazeny na minulém jednání, a to je zákon o pedagogických pracovnících a návrh školského zákona.

Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Já se omlouvám, paní poslankyně, ale nejsou splněny náležitosti, pokud jde o Fond dětí a mládeže - nemáme stanovisko vlády a neuplynula ani desetidenní lhůta. To jsou důvody, pro které nemůžeme tuto věc řešit - to je tuším bod 607. Tam se o tom, myslím, nedá uvažovat, protože nejsou splněny potřebné náležitosti.

Pokud se týče bodu č. 112, úplně jsem nepochopil, proč je to tak mimořádné, že to musíme dát jako první bod jednání 31. 3. Dohodli jsme se totiž, že to musí být opravdu mimořádné důvody, abychom porušili to, co jsme schválili. (Posl. H. Šedivá vysvětluje předsedovi mimo mikrofon důvody svého návrhu.)

Byl bych rád, kdybyste na mikrofon sněmovně sdělila tyto důvody, protože sněmovna musí posoudit, jestli to je mimořádná záležitost. Prosil bych tedy, abyste ještě jednou řekla, proč říkáte, že máme zařadit bod č. 112 na 31. března jako první bod jednání. Ten důvod, proč je to mimořádné, potřebuji sdělit ještě jednou.

 

Poslankyně Hana Šedivá: Domnívám se, že bod č. 112, to znamená zpráva vyšetřovací komise ve věci Diag Human, musí být projednán zítra, to znamená poslední den pro jednání této komise, neboť 1. 4. komise zaniká na základě původního usnesení z prosince.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP