Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
30. března 2004 ve 14.08 hodin

Přítomno: 170 poslanců

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Vážené kolegyně a kolegové, nic nebrání zahájit pátý jednací den 30. schůze Poslanecké sněmovny. Proto vám přeji příjemné odpoledne a prosím, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami.

Náhradní karty mi nahlásili: pan poslanec Šeich náhradní kartu č. 4, pan poslanec Zgarba náhradní kartu č. 5, pan poslanec Votava náhradní kartu č. 3, paní poslankyně Orgoníková náhradní kartu č. 1, paní poslankyně Šedivá má náhradní kartu č. 6.

Mohu přečíst, jak to vypadá s omluvami neúčasti na dnešním jednání. Omlouvá se pan poslanec Josef Hojdar ze zdravotních důvodů z 30. 3 a 31. 3., pan poslanec Martin Kocourek ze zdravotních důvodů od 23. 3. do 2. 4., na začátek schůze se omlouval pan poslanec Miloš Kužvart, ještě není přítomen. Pan poslanec Petr Lachnit je na zahraniční cestě od 3. 3. do 31. 3. Pan poslanec Vladimír Laštůvka je pracovně v Dublinu. Pan poslanec Miroslav Ouzký je na krajském úřadu, paní poslankyně Miloslava Vostrá uvádí zdravotní důvody, paní poslankyně Helena Mallotová se od 30. 3. do 1. 4. omlouvá - je na pozorovatelské misi Evropského parlamentu ve Štrasburku. Omlouvá se také pan poslanec Jan Zahradil.

Omlouvají se také členové vlády: Vladimír Špidla je na oficiální státní návštěvě ve Finsku, pravděpodobně s ním je také pan ministr Milan Urban, omlouvá se ministr spravedlnosti Karel Čermák, který je na jednání Rady EU pro justici a vnitro v Bruselu, omlouvá se také ministr vnitra Stanislav Gross, omlouvá se ministryně Petra Buzková, která je od 30. 3. do 31. 3. na zahraniční pracovní cestě.

Vážené kolegyně a kolegové, přehled zbývajících bodů k projednání vám byl rozdán na lavice. Nejdříve bych vám rád sdělil informace o závěrech z dnešní porady s místopředsedy Poslanecké sněmovny a zástupci poslaneckých klubů.

K dnešnímu programu navrhujeme, aby třetí čtení návrhů zákonů, které již plnily lhůty, probíhala zítra, ve středu 31. 3., od 9.00 hodin. Jde o body 89, 92, 95, 99, 101, 104 a 105. To všechno jsou třetí čtení. Bych rád, kdybychom tento závěr odhlasovali.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, aby se třetí čtení konala zítra v 9 hodin ráno, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 118. Z přítomných 147 pro 109, proti 2. Návrh byl přijat.

 

Zopakuji, že třetí čtení návrhů zákonů budou probíhat zítra od 9 hodin ráno.

Další návrh, který vám předkládám, je, že ve čtvrtek 1. 4. budou ústní interpelace probíhat až od 17 hodin, protože už nejsou interpelace na premiéra. V čase od 16 hodin navrhujeme věnovat se bodům zprávy a návrhy. Jsou to body 116, 122, 125, 128, 134. Jsou to zprávy, které jsou většinou za rok 2002. Jde ale o to, abychom je projednali. Využijeme na to čas od 16 do 17 hodin ve čtvrtek. Protože nebudou ve čtvrtek interpelace na premiéra, budeme jednat až do 17 hodin, projednáme tyto zprávy.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP